Найважливіша інформація для біженців з України ч.21 / Najważniejsze informacje dla uchodźców z Ukrainy cz.21

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

26 березня ввійшли зміни до спецустави для українців. Якщо раніше на соціальні пільги могли розраховувати лише ті громадяни України, які перетнули кордон безпосередньо з Польщею після 24 лютого. То зараз завдяки поправкам у спецуставі розраховувати на підтримку можуть і ті біженців, які в’їхали до Польщі через інші кордони. Головна умова – підтвердження виїзду з України після 24 лютого.

Таким підтвердженням може бути печатка в біометричному паспорті про перетин кордону. Якщо ж особа виїжджала за українським паспортом або іншим документом – треба мати підтвердження про перетин, виданий прикордонником.

Як правило, це довідка на окремому документі і з цим окремим документом ми йдемо до польського адміністративного центру, де реєструємо своє перебування, а наш документ засвідчує, що ми в’їхали в іншу країну Європейського Союзу після 24 лютого, – говорить Бартоломій Потоцький, керівник Інституту Прав Мігрантів

Подальші кроки прості. Звернутися до муніципальних органів за отриманням номеру PESEL. Маючи його на руках, особа має право скористатися додатковими соціальними пільгами. В тому числі безкоштовні медичні послуги в рамках Національного фонду здоров’я, субсидії на утримання дітей, одноразову грошову виплату у 300 злотих тощо.

Ці люди можуть зареєструватися на території Республіки Польща, отримати захист, а отже, мають доступ до медичної допомоги. Також мають можливість відкрити бізнес чи працювати на території Республіки Польща, – говорить Бартоломій Потоцький, керівник Інституту Прав Мігрантів

До відома – якщо людина виїде з території Польщі більше ніж на 30 днів, право до усіх соціальних пільг буде автоматично анульовано.

26 marca zostały wprowadzone zmiany w specustawie dla Ukraińców. Wcześniej na świadczenia socjalne mogli liczyć tylko ci obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego. Teraz, dzięki poprawkom w specustawie, na wsparcie mogą liczyć także ci uchodźcy, którzy przyjechali do Polski, przekraczając granice innych państw. Głównym warunkiem jest potwierdzenie wyjazdu z Ukrainy po 24 lutego.

Takim potwierdzeniem może być pieczątka z przejścia granicznego w paszporcie biometrycznym. Jeżeli dana osoba wyjechała z ukraińskim paszportem lub innym dokumentem – należy mieć potwierdzenie przekroczenia wystawione przez Straż Graniczną.

Najczęściej to było zaświadczenie na osobnym dokumencie i z tym osobnym dokumentem idziemy do polskiego urzędu gminy, gdzie rejestrujemy swój pobyt i ten dokument zaświadcza, że wjechaliśmy po 24 lutego na teren innego kraju Unii Europejskiej, – mówi kierownik IPM, Bartłomiej Potocki.

Kolejne kroki są proste. Warto zwrócić się o nadanie numeru PESEL do urzędu gminy – w przypadku Wrocławia to Urząd Miasta Wrocławia. Mając PESEL, uchodźca ma prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń socjalnych, w tym bezpłatne usługi medyczne w ramach NFZ, zasiłków na dzieci, jednorazowej wypłaty gotówki w wysokości 300 zł.

Te osoby mogą się zarejestrować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostać ochronę, a w związku z tym mają dostęp zarówno do opieki medycznej, jak też mają możliwość zakładania działalności gospodarczej lub podejmowania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, – mówi dyrektor IPM, Bartłomiej Potocki.

Należy pamiętać, że jeśli ktoś opuści Polskę na dłużej niż 30 dni, prawo do wszystkich świadczeń socjalnych zostanie automatycznie anulowane.