„100 dni dla polskiej przyrody i ochrony klimatu”. Postulaty Koalicji Klimatycznej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
- Mamy chaos legislacyjny, dlatego trzeba rozpocząć pracę nad ustawą o ochronie klimatu - mówiła Małgorzata Tracz, posłanka Zielonych, która podpisała manifest "100 dni dla polskiej przyrody i klimatu", który został stworzony przez Koalicję Klimatyczną. Manifest składa się z 16 założeń.

Potrzebujemy jednego dokumentu. Potrzebujemy ustawy o ochronie klimatu, który będzie takim parasolem dla wszystkich ministerstw na temat tego, co robić, by chronić klimat, by chronić środowisko. Pewny zmiany się dzieją. Transformacja, zielona transformacja idzie bardzo opornie, ale pewne działania dotyczące termomodernizacji, rozwoju zielonej energii po prostu idą – mówi Małgorzata Tracz, posłanka KO, Zieloni.

Katastrofa klimatyczna to katastrofa katastrof tak naprawdę. Różne wątki, o których my rozmawiamy przy okazji śniętych ryb, przy okazji dni smogowych. Potrzebujemy całościowych rozwiązań, spoglądając na to szerzej i właśnie dlatego potrzebujemy ustawy klimatycznej – dodaje Krzysztof Smolnicki, fundacja Ekorozwoju.

Posłanka Małgorzata Tracz podkreśla, że oprócz prac nad ustawą trzeba także określić cel neutralności klimatycznej i pięcioletnie założenia realizacji tego celu.

Musimy przeznaczyć co najmniej 1% PKB na działania związane z ochroną klimatu. Musimy stworzyć plany adaptacji do zmian klimatu zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie regionalnym. Musimy do polskiego ustawodawstwa wprowadzić zasadę do no significant harm, czyli zasadę, że żadna inwestycja, którą będziemy przeprowadzać, nie może szkodzić środowisku. Jest to zasada unijna stosowana także przy środkach, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy – zaznacza Małgorzata Tracz, posłanka KO, Zieloni.

Postulaty zaproponowane przez Koalicję Klimatyczną dotyczą energetyki, transportu, systemu żywieniowego, ochrony lasów i terenów cennych pod względem przyrodniczym.

Postulujemy przede wszystkim powołanie funduszu transformacji energetyki i przeznaczenie 100% wpływów z handlu uprawnieniami do emisji, czyli tymi certyfikatami ETS, które idą bezpośrednio do budżetu państwa i powinny one być wydatkowane jasno, klarownie, na cele związane z cyfryzacją, modernizacją, tak potrzebną dla nas wszystkich rozbudową sieci elektroenergetycznych, inwestycjami w termomodernizację budynków – podkreśla Paweł Pomian, stowarzyszenie ekologiczne Eko-Unia, ekspert Koalicji Klimatycznej.

W manifeście znalazła się również propozycja zmniejszenia odległości tak zwanych wiatraków z 700m do 500 metrów od zabudowań.

Z postulatów środowiskowych postulujemy trwałe wyłączenie 20 procent lasów z użytku gospodarczego na cele społeczne, na lasy społeczne, na rezerwaty, na parki narodowe – dodaje Paweł Pomian, stowarzyszenie ekologiczne Eko-Unia, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Te środki należy przeznaczać na te rzeczy pozytywne. I tutaj mamy propozycję, żeby z funduszu rządowego, 25% środków z Rządowego Funduszu Dróg szło na infrastrukturę rowerową i pieszą, żeby usprawnić kolejnictwo. To są rozwiązania konkretne, techniczne. Z tych bardziej symbolicznych jest usunięcie szkodliwych zapisów ustawy Lex Knebel, które powodują, że społeczeństwo obywatelskie nie ma prawa głosu i nie może decydować o walorach przyrodniczych i ich ochronie – podsumowuje Krzysztof Smolnicki, fundacja Ekorozwoju.

Bo zmiany klimatu widoczne są na każdym kroku, a jak podkreślają aktywiści, czas ucieka, a środowisko cierpi coraz bardziej.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy