Dzień: 2020-01-29

Wrocławscy artyści wraz z Łokietka 9 – Infopunkt Nadodrze zorganizowali wystawę poświęconą psom. Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka pieniędzy na zwierzęta z Ekostraży.