Dzień: 2020-02-22

Miasto chce przebudować parklety przy ul. Daszyńskiego i naprawić jezdnię oraz obniżyć krawężniki. Jest tam realizowany program Horyzont 2020 finansowany ze środków unijnych projekt badawczy mający na celu sprawdzenie możliwości przeciwdziałania zmianom klimatycznym w dużych miastach. Wrocław otrzymał środki na zaaranżowanie przestrzeni miejskiej. W projekcie Grow Green zawarł różne propozycje mające pozytywnie wpłynąć na tą strefę. Jedną z takich propozycji są parklety czyli forma małej architektury, która łączy pozytywne działanie na klimat i użyteczność dla mieszkańców.

Podczas balu sportowca Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu studenci poznają wyniki plebiscytu, a także będą mogli naładować baterie między zajęciami.