Dzień: 2020-04-30

Sytuacja obcokrajowców we Wrocławiu w związku z pandemią koronawirusa jest bardzo trudna. Na Dolnym Śląsku powstała akcja wspieramy obcokrajowców, aby pomóc najbardziej potrzebującym.

Bicie gitarowego rekordu na wrocławskim rynku to już tradycja. W tym roku jednak miłośnicy tego wydarzenie nie będą mogli się spotkać, ale to nie problem. Legendarne „Hej Joe” rozbrzmi w oknach i na balkonach.

Ze względu na epidemię koronawirusa, w szpitalach we Wrocławiu brakuje nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale również personelu.

Kryzys gospodarczy wywołany pandemią zaczyna dotykać także rynek nieruchomości. W związku z walką deweloperów o klienta lub utratą zdolności kredytowych przez nabywców, ceny mieszkań mogą spadać.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczy blisko 11, 5 miliona złotych na proces kształcenia zawodowego. Celem projektu, jest przede wszystkim poprawa efektów edukacji i lepsze przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Nowe przejście dla pieszych, węszły multimodalne i fragment drogi między Siechnicami a św. Katarzyną. Mimo pandemii koronawirusa inwestycje na terenie gminy Siechnice nie zostały zatrzymane.