Dzień: 2020-07-10

Przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia na przeciwko Stadionu Miejskiego przygotowane do przetargu i sprzedaży są działki, na których mogą powstać obiekty usługowe jak hotel czy galeria handlowa.

Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił we Wrocławiu decyzję o sfinansowaniu budowy superlaboratorium w ramach Centrum DIagnostyki Populacyjnej. MInisterstwo zdecydowało przeznaczyć na ten cel 3,8 mln zł z Obligacji SKarbu Państwa.

Architektura to nie tylko budynki i osiedla. To również ludzie, którzy tworzą otaczający nas świat. Jaki jest ludzki wymiar architektury?

Polscy lekarze są niezwykle pracowici i cenieni na całym świecie. Dyżurują w szpitalach, klinikach, przychodniach i poradniach. Nikogo nie dziwi nawet, że są to placówki w różnych miastach, ale już pogodzenie pracy w różnych krajach, a nawet na różnych kontynentach – to już potrafią nieliczni.

Tutaj mieszkam, tutaj się rozliczam. Piąta edycja Loterii Pitowej w gminie Czernica wyłoniła laureatów, którzy podatkami wspierają gminę. A wójt Włodzimierz Chlebosz nagrodził zwycięzców.