Dzień: 2020-09-11

Policjanci codziennie kontrolują, czy kierowcy respektują przepisy ruchu drogowego, a tym samym nie przekraczają prędkość. Statystyki pokazują jednak, że wciąż jest dużo. Tylko do sierpnia Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu odnotowała ponad 72 tysiące przepadków złamania prawa.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Wrocławiu wprowadziło dodatkowe kryteria przyznawania mieszkań. Poza kryteriami ustawowymi czyli brak tytułu prawnego do nieruchomości we Wrocławiu oraz nieprzekraczanie dochodu maksymalnego od września wprowadzone są dodatkowe warunki zwiększające punktację. Największą ilość punktów otrzymać można za rozliczanie PIT we Wrocławiu.

TIFF Festiwal obchodzi w tym roku swój jubileusz. To międzynarodowy festiwal fotografii od 10 lat będący największym tego typu wydarzeniem na Dolnym Śląsku. Jego nieodzowną częścią jest konkurs otwarty TIFF OPEN.