Dzień: 2020-10-15

Dolnośląska Szkoła Wyższa wraz z 16. Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej podpisała porozumienie, którego celem jest edukacja przez profesjonalnych żołnierzy studentów DSW na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne.

Grupą szczególnie narażoną w czasie pandemii koronawirusa są osoby starsze, które często zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami. W trosce o ich bezpieczeństwo, rząd zadecydował o powrocie godzin dla seniorów.