Dzień: 2021-03-10

Uniwersytet Wrocławski to jedna z 10 uczelni wyższych w całej Polsce, która może pochwalić się tytułem uczelni badawczej. To prestiżowe wyróżnienie, ale co oznacza w praktyce? To przede wszystkim międzynarodowa współpraca, poprawa jakości kształcenia oraz pieniądze i szansa dla studentów na udział w badaniach naukowych.

Studenci Politechniki Wrocławskiej, którzy studiują danalogię, gdzie na co dzień uczą się analizować dane, tym razem zajęli się badaniem tego, w jaki sposób zachęcić wrocławian do korzystania z komunikacji miejskiej. Postawili przed sobą pytanie co lepiej zadziała: kij czy marchewka?

Echo Dolnego Śląska to debaty polityczne, które na naszej antenie będą pojawiać się raz w miesiącu. Gośćmi będą przedstawiciele wszystkich ugrupowań Sejmiku Wojewódzkiego. Pierwszy odcinek dotyczył głównie budżetu unijnego i wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Marzec to dobry moment, żeby zadbać o siebie i swoje zdrowie. Najlepiej dbać o nie poprzez systematyczna profilaktykę. Taką pomoc oferuje portal internetowy – Akademia NFZ, którą stworzył Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z Ministerstwem Zdrowia.