Dzień: 2021-06-30

Odwiedziliśmy Bulwar Słoneczny, gdzie pełną parą trwają prace remontowe i z którego już niebawem będą mogli skorzystać mieszkańcy. Po renowacji bulwar będzie miejscem poświęconym historii przyznania praw wyborczych kobietom w Polsce i na świecie.

Regularnie informujemy o tym, jak należy segregować odpady. Problem śmieci wielkogabarytowych powraca równie regularnie, nawet na internetowych grupach mieszkańców. We Wrocławiu jest kilka miejsc, w których można pozbyć się tych odpadów.

GLAM to inicjatywa, która łączy w sobie galerie, biblioteki, archiwa i muzea, po to aby wspólnie gromadzić dobra kultury. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych, najcenniejsze zbiory są digitalizowane. GLAM szuka metod, które sprawią, że treści te będą łatwiej dostępne dla potencjalnych czytelników.

Tak naprawdę nie wiadomo, jaka jest skala tego problemu, bo to temat tabu. Choroba wstydliwa. Przynajmniej w Polsce. Bo na świecie szacuje się osób z problemem nietrzymania moczu jest ponad 420 mln. Ogromna większość to kobiety. W Polsce mówimy o ponad 4 mln osób zmagających się z nietrzymaniem moczu. Jednakże odsetek ten może być znacznie wyższy, gdyż intymny charakter schorzenia utrudnia zebranie rzetelnych danych.
Ale najważniejsze jest to, że tę dolegliwość można leczyć. Najpierw trzeba ją dobrze zdiagnozować, a potem – w ogromnej większości przypadków – pomóc odpowiednią rehabilitacją. We Wrocławiu w Ośrodku Rehabilitacji i Profilaktyki Creator rusza właśnie program unikatowy w skali województwa skierowany do tej grupy pacjentów.