Dzień: 2021-07-24

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu – to niezwykłe miejsce. Założone 4 czerwca 1817 roku we Lwowie. Tam też nadal jest wiele niezwykłych starodruków. Dzięki współpracy wieloletniego dyrektora wrocławskiego Ossolineum – Adolfa Juzwenki – i dyrektora lwowskiego zakładu, zbiory biblioteczne są dostępne dla obu placówek.