Dzień: 2021-10-13

Narodowe Forum Muzyki, Teatr Capitol i Teatr Polski – to tylko niektóre instytucje kulturalne we Wrocławiu, które skorzystały z unijnego dofinansowania. Gdyby nie unijne pieniądze niektóre nie powstałyby w ogóle, z kolei inne nie mogłyby się rozwinąć. Obecność Polski we wspólnocie europejskiej to wartość dla rozwoju lokalnej kultury i sztuki nie do przecenienia.

Na każdej uczelni coraz większą popularnością cieszą się biura karier. Są to miejsca, które pomagają odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Tomasz Prałat jest studentem trzeciego roku ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jak sam przyznaje biuro karier pomogło mu zrealizować wiele ciekawych projektów.

Nieraz opowiadaliśmy państwu o działalności Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, między innymi o akcji zbierania nakrętek. Tym razem odwiedziliśmy fundację, aby opowiedzieć o akcji zbierania kasztanów. Akcja ta spotkała się z pozytywnym odbiorem, o czym świadczą przepełnione kartony z kasztanami na podwórku przed siedzibą fundacji.