Dzień: 2022-02-07

Bezpartyjni Samorządowcy złożyli projekt uchwały, który zakłada podział województwa dolnośląskiego na dwie jednostki statystyczne – bogatą Północ i biedniejsze Południe. Pomysł związany jest ze środkami unijnym, które mają ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju regionu. Dolny Śląsk już kilka lat temu przekroczył 75% unijnego PKB na mieszkańca. Zaliczany jest do regionów przejściowych – nie jest jeszcze regionem bogatym, ale nie zalicza się już do regionów biednych.

Od ponad trzech tygodni trwają batalie wokół ustawy zwanej „Lex Czarnek”, która przewiduje zmiany w prawie oświatowym. Przypomnijmy, że została ona przyjęta przez Sejm 13 stycznia i odrzucona przez Senat w zeszły piątek, 4 lutego. Podstawą do zmian w prawie oświatowym ponoć miały być skargi od rodziców, które miały licznie spływać do kuratoriów oświaty w całej Polsce w ciągu ostatnich 6 lat. W związku z tym, posłowie i posłanki postanowili przeprowadzić kontrolę między innymi w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty dotyczącą „Lex Czarnek” oraz liczby skarg rodziców na organizowane przez organizacje pozarządowe zajęcia pozalekcyjne w latach 2016-2021.