Dzień: 2022-04-13

Uniwersytet Medyczny wraz z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu postanowili zbadać wpływ ogromnego wysiłku fizycznego, jakim jest przebiegnięcie maratonu, na organizm powyżej 50. roku życia. Grupa badawcza liczyła ponad 30 osób, a wyniki zaskoczyły wszystkich.