Dzień: 2022-05-25

Wydział Mechaniczny kształci inżynierów, którzy mają szeroki wachlarz możliwości. Oferuje 6 kierunków, od klasycznych takie jak mechanika i budowa maszyn po nowoczesne związane z robotyką i automatyzacją procesów. Absolwenci tych kierunków są obecnie bardzo poszukiwani na rynku.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach podpisała porozumienie o współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie. Porozumienie to ma przede wszystkim na celu ułatwić uczniom szkół średnich przejście do szkół wyższych. W ramach tej współpracy będą między innymi prowadzone rożnego rodzaju zajęcia edukacyjne dla przyszłych kandydatów na studia, zarówno na uczelni, jak i w samym liceum.