Dzień: 2022-05-27

Prawo dostępu do informacji to dla nas, jako regionalnej telewizji, bardzo ważna sprawa. Zdarza się, że organy władzy państwowej niechętnie albo wcale nie odpowiadają na pytania, które do nich kierujemy. Zawsze robimy to w imieniu obywateli. Między innym dlatego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr eksperci debatowali o tym, jak zapewnić sądową ochronę prawa do informacji.