Dzień: 2022-06-01

Badania pokazują, że w grupie osób po 65 roku życia liczba leków zażywanych samowolnie wzrasta kilkukrotnie. Pacjenci powyżej 65. roku życia zażywają około jednej trzeciej wszystkich leków na receptę, a to może skutkować uzależnieniem się od leków, szczególnie uspokajających i nasennych. To szczególnie niebezpieczne, bo może prowadzić nawet do zatrucia organizmu i śmierci.