Dzień: 2022-07-02

Jak skutecznie we Wrocławiu walczono o inwestorów i jakie wprowadzono innowacyjne rozwiązania, żeby tworzyć nowe miejsca pracy w latach 2002-2018? Opowiada Rafał Dutkiewicz i wyjaśnia czym były Brygady Tygrysa.