Dzień: 2022-07-06

Otwarto kolejny odcinek Promenady Krzyckiej. Ogólnie trasa ta będzie liczyła ponad 7,5 km i będzie w pewnym sensie obwodnicą rowerową Wrocławia. Do tej pory został już otwarty odcinek od ul. Bardzkiej do ul. Borowskiej. Tam już też można korzystać z tego odcinka Promenady. Teraz z kolej został otwarty kawałek trasy od ul. Hallera do ul. Ziębickiej.

Seniorzy są grupą szczególnie narażoną na uzależnienie się od substancji psychoaktywnych. Przejście na emeryturę i zmiana trybu życia mogą prowadzić do poczucia pustki egzystencjalnej i sięgania po używki takie jak papierosy lub alkohol. Specjaliści podkreślają, że zarówno substancje, jak i czynności uzależniające mogą dawać te przeżycia lub wrażenia, których brakuje seniorom po ograniczeniu aktywności zawodowej. Przyjemność napędza potrzebę kolejnej przyjemności, a to pcha nas do powtarzania tej samej czynności.