Dzień: 2022-07-08

Nie milknie echo braku porozumienia między samorządowcami z Dolnego Śląska a zarządem województwa. Spór dotyczy środków unijnych, czyli ponad 10 miliardów złotych, które mają trafić na Dolny Śląsk w ramach nowej perspektywy 2021-2027. Żeby tak się jednak stało projekt Funduszy Europejskich musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Do marca nasze województwo jako jedyne z Polsce nie uzyskało takiej oceny. Samorządowcy ze Stowarzyszenia Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa apelują do zarządu o stworzenie nowego podziału środków, ale władze Dolnego Śląska pytają, po co tworzyć to od nowa?

Wojna w Ukrainie trwa już od trzech miesięcy. Oznacza to, że wciąż potrzebna jest pomoc. W związku z tym, wystartował nowy projekt „Dach nad głową”. Jest to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Wrocławskiego, fundacji Ptach i wrocławskiej Caritas. Jak wskazuje sama nazwa, chodzi tutaj o dach nad głową, czyli o mieszkania. Każdy chętny może dołączyć do tej inicjatywy i wesprzeć uchodźców z Ukrainy.

Współpraca Dolnego Śląska i Adżarii trwa od 2016 roku – w tym czasie udało się zainicjować wiele wspólnych projektów, ale to nie koniec. Stosunki gospodarczo-kulturalne cały czas się rozwijają. Obecnie delegacja z Urzędu Marszałkowskiego przebywa w Batumi z misją gospodarczą w ramach projektu „Going Global”. Wśród poruszanych tematów są sport, współpraca gospodarcza i turystyka.

8 lipca zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. Władysława Sikorskiego. Jak zaznaczają władze uczelni, porozumienie to ma strategiczne znaczenie zarówno dla wykładowców, jak i studentów. W ramach tej współpracy będą realizowane różnego rodzaju badania, a kluczową rzeczą jest tutaj wymiana doświadczeń.