Dzień: 2023-03-06

Odra to mikroklimat, ale również obszar turystyczny. Miejsca, które są położone nad Odrą i są dostosowane do wypoczynku nad wodą, cieszą się szczególną popularnością, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Około 23 gmin będzie mogło składać wnioski o dofinansowanie na rozwój infrastruktury w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego. Wnioski będą mogły również składać organizacje pozarządowe.

85 lat temu, 6 marca 1938 roku podczas I Kongresu Polaków w Berlinie ogłoszono pięć prawd Polaków spod znaku Rodła. Dwa lata wcześniej władze niemieckie nasiliły szykany wobec ludności polskiej zamieszkującej III Rzeszę. W ówczesnych Niemczech mieszkało półtora miliona Polaków.

Wrocławska spółka MPK ma nowego prezesa. Decyzję podjęła rada nadzorcza. Nowego prezesa wybrano bez konkursu – jest to zgodne z zapisami umowy spółki – członkowie zarządu powoływani są przez radę nadzorczą. Po śmierci prezesa Krzysztofa Balawejdera, skarbnik miasta – Marcin Urban – pełnił obowiązki prezesa MPK.