Dzień: 2023-03-21

Wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie same mogą decydować o tym, ile dostarczają do swoich mieszkań ciepła, pod warunkiem, że są właścicielami węzłów ciepłowniczych. To sprawia, że jako mieszkańcy sami możemy decydować o tym, jaką temperaturę wody mamy w grzejnikach albo w kranach, a dzięki temu płacić niższe rachunki.

W Pierwszy Dzień Wiosny dzieci z Brzeziej Łąki zamiast pójść na wagary, przyszły tutaj na oficjalne otwarcie Rozdołu. Miejsca, które służy rekreacji, a dawniej było zaśmiecone i zachwaszczone.