Dzień: 2023-05-10

Narodowe Centrum Nauki to agencja powołana do wspierania naukowców i naukowczyń. Przez ostatnie 10 lat NCN przyznało osobom zajmującym się badaniami naukowymi w Polsce około 12 miliardów dotacji. Co roku w innej części Polski odbywają się Dni Narodowego Centrum Nauki, podczas których rozmawia się o możliwościach finansowania nowych badań. W tym roku gospodarzem wydarzenia jest Politechnika Wrocławska.