Dzień: 2023-05-24

We Wrocławiu znajdują się dwa ośrodki edukacyjne, które są przeznaczone dla osób niewidzących i słabowidzących oraz dla niesłyszących i słabosłyszących. Obie placówki kształtują dzieci od szkoły podstawowej aż po szkołę policealną. Poza tym ośrodki oferują dodatkowe wsparcie dla dzieci na etapie wczesnego wspomagania. Tam dzieci już od urodzenia do 6. roku życia przygotowują się do edukacji wraz z rodzicami.

Strefa ćwiczeń, plac zabaw, ogromne boisko i bieżnia – to projekty Szkoły Podstawowej nr10 w Jeleniej Górze, które dwa razy zwyciężyły w Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim. Grono pedagogiczne wraz z rodzicami i uczniami wiele razy jednoczyli siły, żeby zmienić swoje najbliższe otoczenie. W maju rusza kolejny nabór wniosków do projektów, które będą realizowane w przyszłym roku.