Dzień: 2023-07-27

W ostatnim tygodniu lipca odbyły się próby obciążeniowe mostu, który powstał nad rzeką Odrą i mostu, który powstał nad rzeką Oławą w ramach budowy Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. Te mosty już mają swoje nazwy. Jeden z nich nazywa się Olimpijski. W dniu prób obciążeniowych pojawiło się na nim aż 16 ciężarówek. Jest to ważny i kluczowy element, jeśli chodzi o tą całą inwestycję. Bo przypomnijmy, że ma ona być gotowa już do końca bieżącego roku.