Dzień: 2023-09-27

Przegląd Amatorskich Chórów Senioralnych na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń obchodzonych w ramach Wrocławskich Dni Seniora. W tym czasie chóry senioralne nie tylko z Wrocławia, ale z całego Dolnego Śląska prezentują na scenie swój repertuar i rywalizują między sobą. W tym roku wydarzenie zostało połączone z międzypokoleniowym piknikiem.

Przeszczep – inaczej transplantacja, donacja – polega na pobraniu komórek, tkanek, narządów w całości lub części i przeszczepieniu ich do organizmu osoby chorej. Najczęściej przeszczepiane narządy to: skóra, serce, nerki, płuca, wątroba, trzustka, rogówka. Przeszczepia się również tkanki, czyli m. in. szpik kostny. Przetoczenie krwi też jest rodzajem przeszczepienia tkanki.
Przeszczep ratuje życie. I warto o tym pamiętać – jedna zmarła osoba może uratować życie siedmiu innym.