Dzień: 2023-11-06

Przyznano dotację na projekt Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz miasta partnerskiego Wilthen (Niemcy) pod nazwą „Dwa miasta – (bez) jednej granicy – myślą interaktywnie i bez granic”. Ta dotacja jest znaczącym krokiem w kierunku rozwoju współpracy między obiema historycznymi miejscowościami.

Zakaz handlu w niedziele w Polsce obowiązuje od 2018 roku. Od tego czasu handel możliwy jest tylko w wyznaczone dni. Po wygranych przez opozycję wyborach jest szansa, że ten przepis przestanie obowiązywać, ale na konkretnych warunkach.

Konflikt palestyńsko-izraelski trwa od 1947 roku, natomiast w październiku tego roku wybuchł kolejny konflikt między Izraelem a Hamasem. Cały czas trwają akcje zbrojne, bombardowana jest Strefa Gazy, gdzie uwięzieni są m.in. Polacy. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych od miesiąca nie zdołało ich wydostać.

To będzie sensacyjna informacja. SZOP-y wracają na ulice miasta. SZOP-y czyli samochody zbierające odpady problemowe. Kiedyś takie samochody jeździły, potem przez wiele tygodni nie było ich i mieszkańcy narzekali, że brakuje mobilnej zbiórki odpadów problemowych. Teraz wracają i warto sprawdzić, co można do SZOP–ów wyrzucić, kiedy i gdzie będą stały.