Dzień: 2023-11-15

Po tym, jak samorząd województwa dolnośląskiego zaktualizował Program Ochrony Powietrza, Wrocław jest zobowiązany do przyjęcia projektu strefy czystego transportu do końca 2024 roku. To oznacza, że w kolejnych latach w mieście obowiązywać zaczną ograniczenia. Na razie trwają prace związane z opracowaniem projektu takiej strefy.

Wrocławscy seniorzy są spragnieni kultury i dlatego chętnie korzystają z wydarzeń kulturalnych. Co kilka miesięcy Wrocławskie Filmowego Centrum Seniora organizuje dla nich spotkanie ze znanymi aktorami. Tym razem seniorzy mieli okazje posłuchać recitalu Mariana Opani pt. „Moje fascynacje”.

14 listopada bieżącego roku, w Gmachu Głównym Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, został podpisany list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Ossolineum, w zakresie współpracy wydawniczej. To pozwoli zarówno pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również Ossolineum, na realizację wspólnych projektów naukowych, między innymi w zakresie Europy Środkowej.