Dzień: 2023-11-30

Już od ponad 20 lat we Wrocławiu są organizowane różnego rodzaju kampanie informacyjne i edukacyjne w zakresie profilaktyki HIV. Są one skierowane do wszystkich mieszkańców Wrocławia, ale szczególnie do młodzieży. W tym roku tego typu kampania odbyła się pod hasłem „WROC.WIN.WITH.HIV”, która była skierowana do uczniów wrocławskich szkół. Do kampanii dołączyło 16 wrocławskich szkół i łącznie ponad 11 tysięcy uczniów. Podsumowaniem tej kampanii była konferencja, która odbyła się w przededniu Światowego Dnia Walki z AIDS.

Miasto i gmina Siechnice z roku na rok stają się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym do zamieszkania. Obecnie w samym tylko mieście mieszka ponad 10 tysięcy osób, a w całej gminie, jak pokazały wyniki ostatniego spisu powszechnego, łącznie jest już ponad 28 tysięcy mieszkańców. Wraz z dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców, rozwija się również lokalny biznes. Dbając o relacje środowiska przedsiębiorców z gminą, już od kilku lat z inicjatywy obecnego burmistrza Siechnic, odbywają się spotkania z przedsiębiorcami, które stanowią pole do wspólnego dialogu. Ostatnie takie spotkanie odbyło się 27 listopada w Centrum Kultury w Siechnicach.