Dzień: 2023-12-07

Pracownia demografii i statystyki Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadziła badania na zlecenie urzędu miejskiego, które miały wykazać, ilu tak naprawdę jest wrocławian. Eksperci przeanalizowali 11 zbiorów danych dla miasta, które zostało podzielone na ponad 400 rejonów.

Okres przedświąteczny to czas, kiedy często kupujemy więcej niż potrzebujemy, żeby jeszcze lepiej poczuć klimat świąt. To jednak dobry czas, żeby pomyśleć ekologicznie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 81 we Wrocławiu lekcję ekologii zaczerpnęli w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

O tym, jak aktywni są seniorzy we Wrocławiu mówiliśmy nieraz – zajęcia artystyczne, sportowe i wiele, wiele innych. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk nagrodził najbardziej aktywne grupy senioralne, które już od lat tworzą tkankę naszego miasta.