Dzień: 2024-03-21

Aleja Północna to inwestycja, na którą czekają wszyscy wrocławianie, a zwłaszcza mieszkańcy Polanowic, Poświętnego, Sołtysowic, jak również Karłowic i Różanki. Jest to brakujący odcinek śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia, który będzie liczył 5,5 km. Inwestycja ta jest obecnie na etapie projektowania, a projekt ma być gotowy jeszcze do końca bieżącego roku.