60 mln na turystykę i promocja Dolnego Śląska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Targi branżowe, misja gospodarcza i szeroko pojęta akcja informacyjna - tak Dolny Śląsk zamierza pomóc przedsiębiorcom w promocji na skalę międzynarodową. Dodatkowo samorząd przeznaczy dodatkowe 60 mln złotych na branżę turystyczną i wsparcie firm najbardziej pokrzywdzonych przez koronawirusa.

Głównymi działaniami realizowanymi w projekcie są: udział w wydarzeniach targowych oraz wspólne misje gospodarcze samorządu i biznesu. Lokalne przedsiębiorstwa z branż dolnośląskich mają zyskać szansę reprezentowania swojej oferty na nowych rynkach.

Na terenie dolnego Śląska znajduje się wiele lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się daną tematyką, dzięki nowemu programowi dolnośląscy przedsiębiorcy pojawią się na targach w Buenos Aires, a także na misjach gospodarczych w Paryżu, a także Tela Awiwie. Cel projektu to wzrost handlu zagranicznego. Dodatkowo samorząd województwa przekaże 60 milionów złotych wsparcia dla branży turystycznej.

Samorząd województwa we współpracy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą ogłosił konkurs, który jest przeznaczony dla przedsiębiorców zajmujących się działalnością sportową, rekreacyjną, twórczą związaną z kulturą i rozrywką, a także z prowadzeniem muzeów, bibliotek czy archiwów. O wsparcie mogą się ubiegać także agenci turystyczni, oraz wszelkiego rodzaju organizatorzy turystyki.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR od 23 do 26 czerwca. Celem projektu jest pomoc w utrzymaniu płynności finansowej dolnośląskich przedsiębiorstw.

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy