Autor: Monika Suder

Od 63 lat na wrocławskim Nadodrzu działa Policealne Studium Animatorów Kultury SKiBA. W tym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało decyzję o zaprzestania rekrutacji na pierwszy rok. To de facto oznacza likwidację szkoły. Pracownicy, działacze kultury i lokalna społeczność walczą o to, aby SKiBA nadal działała, bo jest nieodłączna częścią kultury Wrocławia i Dolnego Śląska.

Czytaj więcej

Inkluzywny, to znaczy włączający, obejmujący całość, niedyskryminujący. I taki właśnie chce być Uniwersytet Wrocławski. Na uczelni działają studenckie koła naukowe i wykładowcy, których zadaniem jest praca nad tym, aby Uniwersytet był wolny od stereotypów i uprzedzeń.

Czytaj więcej

Niespełna 3 procent rodziców w Polsce to samotni ojcowie, jak podaje Główny Urząd Statystyczny Jeden ze stereotypów mówi,, że tato nie potrafi się porozumieć z dzieckiem tak dobrze jak mama. Jednak coraz więcej mężczyzn chce być ojcami obecnymi w życiu swoich dzieci, nawet po rozwodzie z z ich matką.

Czytaj więcej