Bezpieczny Wrocław na UM

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu odbyła się ekspercka konferencja pt. "Bezpieczny Wrocław". Cel spotkania to rozmowa nad problemami i poprawienie komunikacji między organizacjami rządowymi i pozarządowymi.

– Doszliśmy do wniosku jako UM we Wrocławiu i jako Zakład Ratownictwa Medycznego, że warto zorganizować takie duże spotkanie. Na dzisiejszej konferencji mamy wszystkie służby ochotnicze i zawodowe, które zajmują się bezpieczeństwem i ratownictwem we Wrocławiu – mówi dr Paweł Gawłowski, przewodniczący komitetu naukowego Bezpieczny Wrocław.

– Głównym celem spotkania jest to, żeby zacieśnić współprace, poprawić jakość, aby te osoby, które działają w jednostkach ochotnicznych miały większą możliwość współdziałania w sytuacjach nagłych zagrożeń – dodaje dr hab. Jacek Smareka, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego UM we Wrocławiu.

Konferencja polegała na prezentowaniu swoich możliwości i problemów wybranych organizacji między innymi Policji.

– Przedstawialiśmy swój zespół medyczny oddziału prewencji policji we Wrocławiu, ponieważ jesteśmy także ratownikami medycznymi i mamy swój ambulans w strukturach naszego pododdziału – podkreśla sierż. Robert Sowa, dział prewencji Policji we Wrocławiu.

Osoby z różnych środowisk wymieniły się poglądami na temat bezpiecznego Wrocławia. Dużym problemem w całej Polsce jest finansowanie tego typu organizacji, jak Czerwony Krzyż.

– Te środowiska, żeby wykonywać te swoje zadania poświęcają wiele ze spraw osobistych. Na dodatek to one same muszą sobie zarobić na wiele rzeczy, albo chwytać sponsorów, których dużo nie ma – mówi Marek Grodzki, szef Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podczas konferencji odbyła się także nauka pierwszej pomocy.

 

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy