Bezpłatne kompostowniki wciąż dostępne dla mieszkańców Wrocławia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Kompost to rozwiązanie praktyczne i ekologiczne. Powstaje m.in z resztek roślin lub z domowych odpadów organicznych. Znajdujemy się we wrocławskiej kompostowni przy ul. Janowskiej 51, aby pokazać państwu, jak wygląda proces powstawania kompostu.

Kompostownia to instalacja, na której przerabiamy odpady zielone, które uzyskujemy od mieszkańców Wrocławia. To te odpady, które przywożą na PSZOK, ale również te odpady, który przywożą do nas firmy zajmujące się zawodowo pielęgnowaniem zieleni, bądź też odbiorem odpadów komunalnych. Firmy, które odbierają odpady komunalne od wrocławian, również mogą do nas przywozić te odpady zielone, ogrodowe. Tu mówimy tylko o odpadach zielonych, ogrodowych. Kompostownia przetwarza odpady takie jak gałęzie, liście, rośliny, skoszona trawa. Nie przetwarza odpadów bio-kuchennych – mówi Dorota Witkowska, rzeczniczka prasowa Ekosystem Wrocław.

To, co trafia na kompostownię, zostaje przetwarzane w tzw. e-kompost, który nadaje się do użyźniania ziemi i poprawy jej jakości. Kompost wpływa również pozytywnie na wzrost roślin. Kompostownia jest w stanie wytworzyć 3 tysiące ton kompostu z 6 tysięcy ton odpadów ogródkowych. A jak wygląda cały proces?

Najpierw składujemy wszystkie odpady, które są do nas przywożone na jedną taką hałdę, następnie są one pryzmowane. Jeśli potrzeba, są jeszcze dodatkowo rozdrabniane, bo tutaj jeśli ktoś nam przywiezie jakieś większe gałęzie, grubsze gałęzie, to my je w rozdrabniarce rozdrabniamy. Cały proces przetworzenia odpadów zielonych, ogrodowych w kompost to jest około 12 tygodni. Chcemy, żeby to jak najszybciej trwało, nie jesteśmy w stanie tego skrócić, ale jesteśmy w stanie wspomóc ten proces i przerzucarka wzrusza te hałdy, które usypiemy, dodatkowo jest jeszcze nawilżana, a wilgoć powoduje, że szybciej te procesy zachodzą i po około 12 tygodniach to, co kiedyś było gałęziami i liśćmi staje się nawozem poprawiającym jakość ziemi – dodaje Dorota Witkowska.

Każdy mieszkaniec Wrocławia może wnioskować o darmowy kompostownik, użyczane są one bezpłatnie mieszkańcom posiadającym ogródki przydomowe na okres 3 lat. Po tym czasie przechodzą na własność użytkownika. Jedynym wymogiem jest przesyłanie przez ten okres rocznych raportów na temat ilości przetworzonych odpadów.

Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa udostępnia mieszkańcom takie kompostowniki i zawierana jest umowa na okres 3 lat. Przez 3 lata mieszkaniec raportuje, ile kompostu wytworzył, po 3 latach ten kompostownik staje się własnością mieszkańca. Jest to naprawdę fajne rozwiązanie, kompostowniki są bardzo estetyczne, stanowią w zasadzie ozdobę ogrodu, a formalności też są niewielkie. Wystarczy wejść na stronę www.wroclaw.pl, wpisać kompostownik, pokieruje nas wyszukiwarka na konkretną już zakładkę, gdzie będą wszystkie informacje: jak można złożyć taki wniosek o kompostownik, w jaki sposób zawrzeć umowę – dodaje Dorota Witkowska.

Kompostowniki wydawane są we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8. Warto pamiętać, że kompostownik nie jest miejscem, do którego możemy wrzucać wszystko. Powinien on być regularnie przewietrzany. Ważne, żeby trafiał do niego różnorodny materiał. Proces powstania kompostu w zależności od tego, co do niego wrzucamy i jak pielęgnujemy, może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.