Budowa wału przeciwpowodziowego przy ul. Ślęzoujście na Maślicach

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Na Maślicach przy ul. Ślęzoujście powstaje wał przeciwpowodziowy. Docelowo ta inwestycja będzie miała za zadanie zabezpieczyć tutejsze rejony od możliwej powodzi. Jest to kluczowe z tego względu, że w tym miejscu przepływają obok siebie w sumie trzy rzeki: Odra, Ślęza i Ługowina. W ramach tej inwestycji zostanie również zmodernizowana ul. Ślęzoujście.

Konstrukcja wału powstała w 1903 roku i z upływem czasu uległa zniszczeniu. Inwestycja jest realizowana przy ścisłej współpracy z Wodami Polskimi, w ramach programu zabezpieczenia miasta przed powodzią. Zarząd Dróg i Utrzymania miasta uspokaja, że na chwilę obecną nie ma żadnego zagrożenia powodzią dla mieszkańców Maślic i Praczy Odrzańskich, ale sama inwestycja jest niezbędna, aby doprowadzić do uszczelnienia wszystkich wałów, które zabezpieczają miasto przed powodzią. 

Trwa budowa przepustu nad potokiem Ługowina, ten przepust o przekroju dwóch metrów, ma 27 metrów i umożliwi pokonanie tego potoku, który jest taką naturalną barierą, bo krzyżuje się z biegiem drogi – mówi Ewa Mazur, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Projekt przewiduje rozwiązania, które mają na celu umocnienie samego wału, jak również dodatkowe zabezpieczenia tego obszaru między innymi przed zjawiskiem cofki.

Potok Ługowina wpada do Odry, z tego względu powstaje tu zasuwa wrzecionowa, którą można będzie w razie zagrożenia wystąpienia takiego zjawiska po prostu zamknąć i ten problem zlikwidować – mówi Ewa Mazur.

Przy podstawie wału trwają także prace z jego dodatkowym uszczelnieniem.

Trwa między innymi budowa przesłony przeciwfiltracyjnej. Jest to taka specjalna mieszanina gruntu i cementu, której zadaniem jest ochrona i uszczelnienie podstawy wału. Sięga ona do 5 m w głąb podstawy wału – mówi Ewa Mazur, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i planowo mają być zakończone do lipca bieżącego roku.

Na zakończeniu są roboty ziemne, a właściwie już są zakończone. Realizujemy prace na przepuście na rzece Ługowina, wykonujemy również bentomatę na skarpach. W najbliższym czasie przystąpimy również do budowy nawierzchni – mówi Wojciech Labaz, kierownik robót, Strabag Sp. z o.o.

Nawierzchnia jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego, szerokość projektowa jezdni to 5 m, dla pieszych przewidziano również półtorametrowej szerokości chodnik – mówi Ewa Mazur.

Sama ulica Ślęzoujście zostanie wprowadzona do strefy „Tempo 30”, czyli strefy ruchu uspokojonego, gdzie dozwolona prędkość nie będzie mogła przekraczać 30 km/h. Na całym odcinku pojawią się również progi zwalniające. 

Ta budowa była powiązana z koniecznością wyeliminowania rosnących drzew na samej koronie wału, dlatego dodatkowo dokonujemy nasadzeń kompensacyjnych. W obrębie ul. Wielkopolskiej już posadzono około 300 drzew, oprócz tego będzie jeszcze około 7 tys. krzewów – mówi Ewa Mazur, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Koszt tej inwestycji to 12 mln 600 tys. zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych oraz ze środków budżetu państwa. 

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy