Coraz nowsze technologie w służbie historii. Porozumienie UWr i Ośrodka Pamięć i Przyszłość

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Uniwersytet Wrocławski idzie o krok do przodu i poszerza swoją działalność z zakresu rozwoju regionalnych usług cyfrowych. 16 lutego został podpisany list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Ośrodkiem "Pamięć i Przyszłość".

List dotyczy wspólnych działań związanych z rozwojem regionalnych usług cyfrowych dla instytucji kultury z obszaru GLAM. GLAM to skrót od angielskich słów oznaczających galerie, biblioteki, archiwa i muzea.

  • Podpisaliśmy list intencyjny, którego celem jest zacieśnienie współpracy w budowaniu platformy rozwiązania informatycznego służącego do digitalizacji i prezentacji naszych zasobów, zarówno kulturalnych, archiwalnych, jak i muzealnych. Abyśmy mogli w ramach tego przedsięwzięcia ze sobą współpracować, dzielić się doświadczeniami i wymieniać rozwiązania informatyczne – mówi prof. Robert Olkiewicz, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

  • Ośrodek współpracuje z Uniwersytetem od wielu lat, ponieważ współtworzymy kierunek studiów historia w przestrzeni publicznej. Co roku w ramach tej współpracy powstają wystawy w przestrzeni publicznej Wrocławia poświęcone powojennej historii miasta. Dzisiaj tę współpracę zacieśniamy i ona dotyczy wspólnych działań dotyczących prezentacji, zabezpieczenia, digitalizacji zbiorów, ponieważ GLAM to jest, można powiedzieć, taki podmiot, takie narzędzie do prezentacji procesów związanych z dygitalizacją zbiorów takich jak nasze. One są bardzo różnorodne, czyli to są zbiory sztuki, to są zbiory muzealne, to są zbiory biblioteczne. W ramach naszej współpracy, my będziemy rozwijać narzędzie, którym my się posługujemy, to jest baza ATOM do prezentacji właśnie zbiorów odbiorcom zewnętrznym – mówi dr hab. Wojciech Kucharski, zastępca dyrektora ds. naukowych Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Współpraca między Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” prowadzącym Centrum Historii Zajezdnia a Uniwersytetem Wrocławskim będzie obejmowała m.in. innowacyjne rozwiązania informatyczne. W przedsięwzięciu Uniwersytet stanie się zapleczem technologicznym dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

  • W kontekście właśnie transkrypcji obiektów do badań historii mówionej będziemy mogli przetestować pewnego rodzaju rozwiązania związane z prezentacją danych cyfrowych czy publikacji cyfrowych udostępnianych w systemie ATOM. Uniwersytet też rozwija ten system ATOM w swoim archiwum uniwersyteckim. Dysponuje też biblioteką cyfrową, Muzeum Cyfrowym, repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego. Także jest szereg usług cyfrowych, które są rozwijane i też myślimy o tym, do użyć tzw. otoczeniu społecznego uniwersytetu – mówił Tomasz Kalota, pełnomocnik rektora UWr ds. GLAM.

Instytucje wspólnie wspierać będą działania badawcze i edukacyjne w obszarze humanistyki cyfrowej.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy