Czernickie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień mierzą się z przeszkodami, których nie są w stanie pokonać bez pomocy innych. Podstawą współpracy jest dialog, który możliwy jest dzięki takim spotkaniom jak Czernickie Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

W małych miejscowościach takich jak Czernica czy Siechnice osoby z niepełnosprawnościami nie mają możliwości integrowania się ze względu na brak miejsca, w którym mogliby się spotkać. Najbliższe ośrodki oddalone są o kilkadziesiąt kilometrów, jednak osoby niepełnosprawne mogą mieć problem z dotarciem do nich.

W miejscowościach takich jak Siechnice, Długołęka czy innych w powiecie wrocławskim, jest potrzeba stworzenia ośrodków, ale i całego systemu wspierania osób z niepełnosprawnościami. W moim odczuciu należy rozpocząć projekt, który będzie dedykowany miejscowej społeczności — mówi Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Czernickie Forum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami, które odbyło się po raz pierwszy, to przestrzeń do dialogu pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami, a przedstawicielami wrocławskich gmin. Celem spotkania było pokazanie potrzeb i szukanie rozwiązań, które ułatwiłyby osobom z niepełnosprawnościami uczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym.

Potrzeby tu zdiagnozowane są nie tylko lokalne — to potrzeby na szczeblu powiatowym, mówi Marcin Golański, sekretarz gminy CzernicaLiczymy, że kolejne, drugie forum, może już powiatowe, zadzieje się w pierwszej połowie 2020 roku, dodaje.

Współpraca mająca na celu aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnościami wykraczać będzie poza tereny gminy Czernica. Dzięki Forum Integracji możliwe będzie podjęcie działania w pięciu wrocławskich gminach, jednak już teraz osoby z niepełnosprawnościami mają szansę spotkać się by spędzić wspólnie czas.

Organizujemy różne formy; są to warsztaty terapii zajęciowej, spotkania integracji osób z niepełnosprawnościami. Są to pikniki czy mikołajki, a także ułatwianie życia dzieciom z niepełnosprawnościami — mówi starosta powiatu wrocławskiego, Roman Potocki W tamtym roku oddaliśmy do użytku halę sportową przy szkole dla osób niepełnosprawnych w Kątach Wrocławskich. Prowadzimy także dom dziecka — dodaje starosta powiatu wrocławskiego.

Forum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami otwiera drogę do współpracy, której efektem będzie aktywizacja osób niepełnosprawnych w małych miejscowościach. Forum działać będzie także w kolejnych latach.

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy