Dodatkowe pieniądze dla 13 dolnośląskich szpitali. Ponad 370 mln zł

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Do 13 dolnośląskich szpitali trafią dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pieniądze mają zapewnić finansowanie podwyżek minimalnego wynagrodzenia w służbie zdrowia, które obowiązuje od lipca. Niestety wiele szpitali miało problemy z pieniędzmi, dlatego Ministerstwo Zdrowia zaproponowało szpitalom tzn. „mechanizm 16 procent”.
  • Z tej pomocy skorzystają te szpitale, dla których ten poziom wzrostu 16% nie został osiągnięty. 16% to jest średnia. Mówimy o kwocie przekraczającej 370 milionów złotych w odniesieniu tylko do drugiego półrocza, lipiec-grudzień, co stanowi 16% wzrost kontraktów – podkreśla Łukasz Sendecki, dyrektor dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pomoc będzie dotyczyć tych szpitali podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, u których wzrost wartości kontraktów netto po ostatniej podwyżce, nie przekroczył 16 procent. Środki mają stanowić wyrównanie. Dyrektorzy dolnośląskich szpitali podkreślają, że to poprawi sytuację finansową jednostek, którymi zarządzają.

  • Do tej pory tak naprawdę brakowało nam, żeby doposażyć i uposażyć pracowników w dodatkowe środki, to po pierwsze. Po drugiej jest to kwota, która pokrywa i dopełnia wszystkie działania związane z inflacją. Mamy przecież wzrost ceny kilowatogodziny energii elektrycznej, energii cieplnej, jak i również pokrycie działań inflacyjnych na środkach farmaceutycznych i wyrobach medycznych, które są niezwykle istotne dla funkcjonowania naszego szpitala – mówi Kamil Barczyk, dyrektor Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu.

  • Za wrzesień to około 100 tysięcy złotych łącznie, biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje wyceny tych świadczeń, bo tutaj mówimy o wzroście 16%, ale również wzroście wyceny poszczególnych świadczeń, czyli nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, izby przyjęć i poszczególnych obszarów w zakresie chorób wewnętrznych. Tutaj te środki pozwolą nam dojść do pewnej stabilizacji z pracownikami – wyjaśnia Paweł Juszyński, p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

  • Te środki zostaną przeznaczone, w zależności od tego, jakie są potrzeby dyrektora danego podmiotu. W jednych szpitalach mogą zostać przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń dla pracowników, a w innych przypadkach na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej – dodaje Łukasz Sendecki, dyrektor dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

  • Te działania pozwalają nam zabezpieczyć jakość udzielania świadczeń dla pacjentów i to jest najważniejsze w tym wszystkim, że za tymi pieniędzmi, za tym funduszem może iść realna pomoc dla pacjentów – podsumowuje Kamil Barczyk, dyrektor Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu.

Szpitale będą opracowywać plan naprawczy, a mechanizm wsparcia ma obowiązywać do czerwca 2023r. 

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy