Duże pieniądze dla dużych firm

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Skutki pandemii koronawirusa są odczuwalne nie tylko dla małych, lokalnych działalności gospodarczych, ale także dla średnich i dużych firm. Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadza Fundusz Gwarancji Płynnościowych, który pozwoli przetrwać dużym markom.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych to gwarancja spłaty kredytów. Przedsiębiorca zarządzający średnią lub duża firmą, biorąc kredyt, chce zapewnić płynność finansową swojej firmie. Kredyt z gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych nie może być przeznaczony na spłatę innego zobowiązania. 

Ten fundusz będzie ułatwiał dostęp do finansowania płynnościowego, czyli obrotowego. Tak, aby przedsiębiorca mógł regulować swoje bieżące wydatki i mógł przygotwać się na działalność po zakończeniu pandemii – mówi Piotr Natkański, dyrektor ds. sprzedaży Departamentu Gwarancji i Poręczy BGK.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest skierowany do dużych firm, które jeszcze w zeszłym roku nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na początku lutego bieżącego roku nie miały zaległości w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie, ani w banku kredytującym.

Mogą się ubiegać firmy, które zostały dotknięte skutkami pandemii. Ubiegając się o to wsparcie firmy musza wykazać jak pandemia wpłynęła na ich działalność  – dodaje Robert Kasprzak, dyrektor zarządzający pionem zarządzania produktami BGK.

Tutaj mówimy już o dużych kwotach kredytu. Maksymalna jednostkowa gwarancja to 200 milionów złotych. Ta gwarancja obejmuje 80% zabezpieczenie kredytu na 27 miesięcy – wyjaśnia dyrektor Natkański.

Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie BGK.

Gwarancja ma także atrakcyjną stawkę prowizyjną. Wyliczoną na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej – podsumowuje dyrektor Natkański.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku.

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy