Dzień dobry we Wrocławiu І Odcinek 75

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do obejrzenia nowego odcinka „Dzień dobry we Wrocławiu”:

POMOC MEDYCZNA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY CHORYCH ONKOLOGICZNIE 

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України – щороку понад 160 тисяч жителів України дізнаються, що вони – онкохворі. У зв’язку з російською агресією таким пацієнтом тяжко продовжувати життєво важливе лікування. Більшість з них мала виїхати закордон задля власної безпеки, в тому числі до Польші. Народний Фонд Здоров’я разом з польским товариством онкології запустили безкоштовну інфо лінію, куди біженці з України можуть звернутись за допомогою та продовжити боротьбу зі страшною хворобою.  

 Według Ministerstwa Zdrowia Ukrainy każdego roku ponad 160 tys. Ukraińców dowiaduje się, że chorują na raka. Ze względu na rosyjską inwazję takim pacjentom ciężko kontynuować leczenie. Większość z nich musiała wyjechać za granicę dla własnego bezpieczeństwa, w tym do Polski. Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej uruchomiły bezpłatną infolinię, dzięki której uchodźcy z Ukrainy mogą szukać pomocy i dalej walczyć z tą straszną chorobą.

Інфолінія – є безкоштовна та працює цілодобово. Отримати допомогу можна за номером 800 190 590. Після з’єднання Оператор запитує про особисті дані пацієнта, такі як: ім’я, прізвище, контактний номер. Незалежно від віку, Польща дає можливість продовжити лікування онкохворого або ж навіть перевірити стан здоров’я на наявність недуги.

Infolinia jest bezpłatna i czynna przez całą dobę. Uzyskać pomoc można dzwoniąc pod numer 800 190 590. Po połączeniu operator prosi o podanie danych osobowych pacjenta, takich jak: imię, nazwisko, numer kontaktowy. Polska oferuje możliwość kontynuacji leczenia dla pacjentów onkologicznych niezależnie od wieku, a nawet można sprawdzić stan zdrowia pod kątem choroby.

 – Na Dolnym Śląsku takim ośrodkiem koordynującym jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. W ciągu dwóch dni koordynator kontaktuje się z tą osobą, następnie zbiera głębszy wywiad, więcej informacji i wpisuje tą osobę na wizytę u lekarza. – mówi Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka prasowa OW NFZ

-У Нижньосілезькому воєводстві таким координаційним центром є Нижньосілезький Центр Онкології, Пульмоналогії і Гематології. На протязі двох робочих днів координатор контактує з тою особою та проводить більш глибоке опитування та вписує її на візит до лікаря. – говорить Анна Шевчук-Лебська, rzeczniczka prasowa OW NFZ

Щоб прийти до онколога необов’язково мати направлення від лікаря першого контакту . Достатньо подзвонити на інфолінію, а згодом прийти на візит. Кошти лікування покривають з державного бюджету. Якщо раніше людина вже боролася з онкологією в Україні – варто сповістити про це під час дзвінка та, при можливості, надати інформацію про перебіг лікування при наявності відповідних документів.

Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu na wizytę u onkologa nie jest konieczne. Wystarczy zadzwonić na infolinię i przyjść w odpowiednim terminie. Leczenie jest pokrywane ze środków publicznych. W przypadku, gdy osoba wcześniej walczyła z tą chorobą na terenie Ukrainy – należy o tym poinformować podczas rozmowy i w miarę możliwości podać informację o przebiegu leczenia przy posiadaniu odpowiednich dokumentów.

 ⁃ Im więcej dokumentów taka osoba posiada – tym, oczywiście, lepiej. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że nie każdy z tych pacjentów takie dokumenty ma. Więc, o dalszym postępowaniu będą już decydowali lekarze. – mówi Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka prasowa OW NFZ

-Чим більше документів має така особа -тим, звичайно, краще. Але ми мусимо розуміти, що не кожен пацієнт має такі документи. Тому, про подальші дії будуть вирішувати лікарі. – говорить Анна Шевчук-Лебська, rzeczniczka prasowa OW NFZ

У Вроцлаві на лікуванні вже знаходяться більше 100 осіб, в їх числі і діти. Пацієнти перебувають в онкоцентрі на тих самих умовах, що і жителі Польщі. Процес лікування проходить відповідно до європейських стандартів.

We Wrocławiu leczy się już ponad 100 osób, w tym dzieci. Pacjenci przebywają w centrum onkologii na takich samych zasadach jak mieszkańcy Polski. Proces leczenia przebiega zgodnie z normami europejskimi.

ЯК ВЛАШТУВАТИ ДИТИНУ ДО ШКОЛИ/ JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO SZKOŁY

Ми продовжуємо надавати інформацію щодо нагальних питань, одне з них- як влаштувати дитину до школи? Згідно з даними Вроцлавскої міської адміністрації У місці вже навчаються понад 5000 дітей, які втікли від війни в України. Однак, не усі знають які документи можуть знадобитись при зарахуванні до навчального закладу. 

Nadal udzielamy informacji w pilnych sprawach, jedno z nich – jak zapisać dziecko do szkoły? Według Urzędu Miasta Wrocławia w szkołach miasta uczy się już ponad 5 tys. dzieci, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Jednak nie wszyscy wiedzą jakie dokumenty mogą być wymagane przy zapisie do instytucji edukacyjnej.

Згідно з польського законодавства, дитина до 18 років має обов’язок навчатись. У зв’язку з високим напливом біженців з України до Польщі, урядом було прийнято рішення щодо збільшення кількості місць у польских класах, а саме: у молодшій школі (1-3 клас) з 25 до 29 місць У дитсадку – з 25 до 28. Перейматись щодо знання польської мови, не варто, вчителі наголошують – вирішення є.

Zgodnie z polskim prawem dziecko w wieku poniżej 18 lat jest zobowiązane do nauki. W związku z dużym napływem uchodźców z Ukrainy do Polski, rząd zdecydował o zwiększeniu liczby miejsc w klasach polskich, a mianowicie: w szkole podstawowej (klasy 1-3) z 25 do 29 miejsc w przedszkolu – z 25 do 28. Nie trzeba się martwić o znajomość języka polskiego,– podkreślają nauczyciele – jest rozwiązanie.

– We Wrocławiu w placówkach też są oddziały przygotowawcze. Są to oddziały dla obcokrajowców, które nie znają języka polskiego lub poziom języka polskiego jest niewystarczający aby móc się po prostu uczyć. Przed wybuchem wojny takich oddziałów było 41, teraz jest już prawie 50. Kolejne będą powstawać w najbliższych dniach i od września przyszłego roku. – mówi Monika Dubiec, Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego

 – У Вроцлаві також є спеціальні приготувавчі відділення. Ці відділення призначенні для іноземців, які не знають польської мови або їх рівня не вистачає для того, щоб навчатись. Перед війною таких відділень було 41, зараз – майже 50. Наступні будуть заявлятись у найближчі дні і до вересня наступного року. – говорить Моніка Дубец, Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego

В таких установах також збільшилась кількість місць: замість 15 тепер доступні 45. Інтенсивні заняття з польської мови тривають 6 годин на тиждень. Існує дві опції освітної програми: доєднатись до польської або ж продовжити заняття згідно з української системи. Вибір, якою мовою навчатись залишається за учнем. 

Również, zwiększyła się ilość miejsc w takich placówkach: zamiast 15 dostępnych jest już 45. Intensywne zajęcia z języka polskiego trwają ok. 6 godzin tygodniowo. Istnieją dwie opcje programu edukacyjnego: dołączyć do polskiej systemy oświaty lub kontynuować zajęcia w systemie ukraińskim. Wybór języka do nauki należy do ucznia.

 – Wybierając szkołę ukraińską rodzic powinien kontaktować się ze szkołą do której chodziło to dziecko i zapytać czy są zdalne zajęcia, czy może dziecka zapisać na lekcje. Аlbo poszukać innej szkoły jak taka nie prowadzi takich zajęć. I zgłosić dziecko właśnie na takie zajęcia online. – mówi Monika Dubiec, Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego

– Вибираючи українську школу батьки мають сконтактувати зі школою, до якої ходила їх дитина та запитати про дистанційне навчання, чи можна допустити школяра до уроків. Чи пошукати іншу школу, якщо ваша школа не проводить занять. І записати дитину на онлайн-уроки. – говорить Моніка Дубец, Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego

У випадку, якщо дитина буде продовжувати навчання згідно з української освітньої програми – дуже важливо повідомити про це міську адміністрацію. Це потрібно для того, аби Польща могла звільнити дитину від обов’язку навчання у польській школі. Заяву щодо навчання дитини можна знайти на порталі wroclaw.pl

Jeśli dziecko kontynuuje naukę zgodnie z ukraińskim programem edukacyjnym, bardzo ważne jest, aby poinformować o tym administrację miasta. Jest to konieczne, aby Polska mogła zwolnić dziecko z obowiązku nauki w polskiej szkole. Wniosek do pobrania można znaleźć na stronie portalu wroclaw.pl

– Takie oświadczenie można osobiście złożyć w kancelarii departamentu edukacji przy ul. Zapolskiej 4 albo wysłać pocztą. – mówi Monika Dubiec, Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego

 – Таку заявку можна особисто принести до канцелярії департаменту освіти, що знаходиться на вул. Zapolskiej 4 або вислати за посередництвом пошти. – говорить Моніка Дубец, Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego

Також є змога зарахувати дитину до польської школи. Для цього варто безпосередньо звернутись до директора. Департамент освіти міста теж має список шкіл, куди можна віддати школяра за місцем проживання.

Istnieje również możliwość zapisania dziecka do polskiej szkoły. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły. Departament edukacji we Wrocławiu posiada listę szkół, do których można wysłać uczniów do zgodnie z miejscem zamieszkania.

POMOC CZWORONOŻNYM UCHODŹCOM 

Брати наші меньші є повноправними членами родини, які приносять нам багато радості, тому варто не забувати піклуватись про їх здоров’я. На центральному вокзалі у Вроцлаві відкрився пункт, де можна безкоштовно отримати чіп та привити свого улюбленця від сказу.

Zwierzęta są pełnoprawnymi członkami rodziny, co sprawia nam wiele radości. Właśnie dlatego nie powinniśmy o nich zapominać regularnie dbać o ich zdrowie. Na Dworcu Głównym we Wrocławiu otwarto punkt weterynaryjny, gdzie można zachipować i zaszczepić zwierzę przeciwko wściekliźnie.

Пункт був створений спеціально для біженців з України, які втікали від війни разом зі своїми тваринами. Щоб вберегти себе та чотирилапого від сказу, достатньо прийти зі своїм улюбленцем до головного залізничного вокзалу у Вроцлаві.

Punkt jest przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną ze swoimi zwierzętami. Aby uratować siebie i czworonożnego przyjaciela przed wścieklizną wystarczy przyjechać ze swoim zwierzęciem na Dworzec Główny we Wrocławiu.

⁃ Wścieklizna – jest to choroba zwalczana z urzędu w Polsce. Jest to zoonoza, dla ludzi choroba śmiertelna. Roznoszą ją psy i koty, fretki oraz dzikie zwierzęta. – mówi Katarzyna Ślusarczyk, lekarz weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego

-Сказ – це страшна хвороба, з якою борются на державному рівні. Це зооноза, для людей – смертельна хвороба. ЇЇ розносять собаки, коти, фретки та дикі звірі. –  говорить Катажина Шлусарчик, lekarz weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego

Також, тварин необхідно чіпувати, щоб безперешкодно пересуватись у країнах Европейского союзу. Зробити це можна також у ветеринарійному пункті на вокзалі. Виконання цих процедур є абсолютно безкоштовним. 

Aby móc swobodnie przemieszczać się w krajach Unii Europejskiej, zwierzęta muszą być chipowane. Dokonać tej procedury można w punkcie weterynaryjnym znajdującym się przy Dworcu Głównym. Te procedury są całkowicie bezpłatne.

– Chip to jest numer identyfikacyjny. Każde zwierze ma ten numer indywidualny. Dzięki jego odczytowi jesteśmy w stanie zidentyfikować zwierze – mówi Katarzyna Ślusarczyk, lekarz weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego.

⁃ Чіп – це індивідуальний індентифікаційний номер. У кожної тварини він індивідуальний. Завдяки скануванню чіпу маємо можливість ідентифікувати тварину. – говорить Катажина Шлусарчик, lekarz weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego.

Щоб зробити щеплення або ж чіп власнику тварини необхідно мати при собі документ підтверджуючий факт проходження кордону після початку російського вторгнення на територію України. Додатково документи на тварину, такі як ветпаспорт та медична книжка. Після виконання необхідних процедур власник чотирилапого отримає підтвердження їх виконання. До пункту можна звернутись 7 днів на тиждень .

Aby zaszczepić lub czipować zwierzę, jego właściciel musi posiadać dokument potwierdzający fakt przekroczenia granicy już po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dodatkowo trzeba mieć dokumenty, takie jak paszport weterynaryjny i książeczka zdrowia. Po wykonaniu niezbędnych procedur właściciel czworonoga otrzyma potwierdzenie ich wykonania. Do punktu można przyjść przez 7 dni w tygodniu.

 – O 9:00 zaczynamy każdego dnia i jesteśmy do wieczora, mniej więcej do 20:00 lub 22:00, w zależności od tego jakie mamy moce przerobowe – mówi Katarzyna Ślusarczyk, lekarz weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego.

Кожного дня починаємо о 9:00 і працюємо до вечора.Приблизно, до 20:00 – 22:00 години, в залежності від кількості чотирилапих пацієнтів.- mówi Katarzyna Ślusarczyk, lekarz weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego

Багато тварини надалі залишаються у небезпеці. Польські благодійники влаштовують поїздки до України, щоб надати тваринам усе необхідне, у їх числі – волонтери вроцлавского екостражу. Вже понад місяць вони евакуюють чотирилапих з під літаючих ракет. У їх прихистку знаходяться вже понад 120 тварин, яких вдалося врятувати від війни.

Wiele zwierząt nadal pozostaje w niebezpieczeństwie. Polscy wolontariusze organizują wyjazdy na Ukrainę, aby zapewnić zwierzętom wszystko, czego potrzebują. W tym są to wolontariusze wrocławskiej Ekostraży. Od ponad miesiąca ewakuują czworonożnych przyjaciół spod latających pocisków. Ponad 120 zwierząt uzyskało już schronienie.

⁃ Ekostraż jako organizacja, która wspiera zwierząt nie mogła przejść obojętnie przez zwierząt, które są w mieście ogarniętych wojną. Dlatego też od początku tej wojny w Ukrainie jeździmy razem z konwojami pomocowymi wioząc do Ukrainy przeróżne dary: jedzenie, leki, środki czystości dla ludzi i dla zwierząt. A zabieramy stamtąd zwierzęta ta chętne osoby, które chciałyby wydostać się do Polski. – mówi Katarzyna Szakowska, Ekostraż Wrocław. 

– Екостраж, як організація, підтримуюча тварин, не могла кинути чотирилапих, які залишились у місцях, де триває війна. Тому від початку воєнних дій ми їздимо разом з гуманітарними конвоями, везучи до України різноманітну допомогу: їжу, ліки, засоби гігієни для людей та тварин. А звідти забираємо тварин та бажаючих поїхати до Польщі. -mówi Katarzyna Szakowska, Ekostraż Wrocław

Ощасливити чотирилапих не важко. Зробити це можна кожен, подарувавши вухастому родину. Більшість врятованих тварин вже готові зустрітися із майбутнім господарем. Для того, щоб прихистити тварину треба зайти на фан сторінку Екстражи на фейсбуку та заповнити спеціальну анкету. При бажанні, кожен може допомогти волонтерам не тільки адаптуючи тварин, а наприклад гуманітарною допомогою.

Uszczęśliwienie czworonożnych przyjaciół nie jest czymś trudnym. Każdy może to zrobić, przyjmując ich do rodziny. Większość uratowanych zwierząt jest gotowa do spotkania z przyszłym właścicielem. Aby adoptować zwierzę, należy wejść na fanpage Ekostraży na Facebooku i wypełnić specjalny wniosek. Oprócz tego, każdy może pomóc wolontariuszom nie tylko poprzez adaptację zwierząt, ale także pomoc humanitarną.

⁃ Na bieżąco aktualizujemy listę takich darów, które są potrzebne. To są rzeczy, które wykorzystujemy tutaj na miejscu we Wrocławiu albo wywozimy je do Ukrainy, bo takie są zgłoszenia na rzeczy – mówi Katarzyna Szakowska, Ekostraż Wrocław

– Ми постійно оновлюємо список потрібних дарів. Це речі, які ми використовуємо тут, у Вроцлаві, або експортуємо в Україну, бо є потреба у них. – говорить Катажина Шаковска, Ekostraż Wrocław

Це можуть бути засоби гігієни, корма високої якості та ліки. Актуальну інформацію можна дізнатись на сторінці Екостражи на фейсбуку.

Mogą to być środki higieniczne, karmy wysokiej jakości oraz leki. Aktualne informacje można znaleźć na stronie Ekostaży na Facebooku.

Як влаштувати дитину до школи/ Jak zapisać dziecko do przedszkoli /szkoły podstawowej.

Ми продовжуємо надавати інформацію щодо нагальних питань, одне з них- як влаштувати дитину до школи? Згідно з даними Вроцлавскої міської адміністрації У місці вже навчаються понад 5000 дітей, які втікли від війни в України. Однак, не усі знають а які документи можуть знадобитись при зарахуванні до навчального закладу.

Згідно польського законодавства, дитина до 18 років має проходити навчальний процес. У зв’язку з високім напливом біженців з України у Польщу, збільшилось кількість місць у польских класах.

Існує дві опції освітної програми: доєднатись до польської начальної програми або виразити бажання продовжувати навчання за українкою програмою. Якою мовою продовжувати навчання- вибір залишається за кожним.

Аби дізнатися більше вистачить зайти на сторінку Ekostraż на Facebook.

Zobacz również

Pod koniec listopada bieżącego roku w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja o tym, że wrocławska firma Neonet S.A., która działa na rynku już od ponad 20 lat i ma w całej Polsce sieć sklepów, które zajmują się sprzedażą głównie sprzętu AGD, ogłosiła upadłość. W związku z tym, głównie ze strony klientów, zaczęły pojawiać się pytania czy rzeczywiście to jest prawda. Dlatego postanowiliśmy poprosić o komentarz w tej sprawie Neonet S.A.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy