Dzień dobry we Wrocławiu odc.17

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
W tym odcinku programu mówimy między innymi o:- Konsulat Generalny Ukrainy pojawi się we Wrocławiu, - Kursy języka polskiego ,- Tarcza Antykryzysowa dla pracowników i pracodawców , - Ukraińska skautowa organizacja „Płast", - Cerkiew we Wrocławiu.

NULL

KONSULAT GENERALNY POJAWI SIĘ WE WROCŁAWIU

У Вроцлаві з’явиться Генеральне консульство України! Там ви зможете отримати закордонний паспорт, візу або свідоцтво про сімейний стан, не виїжджаючи за межі міста.

Konsulat Generalny Ukrainy pojawi się we Wrocławiu! Będzie można wyrobić w nim zagraniczny paszport, otrzymać wizę lub zaświadczenie o stanie cywilnym.

Президент України оголосив про плании відкриття Генерального Консульства України у Вроцлаві. Про це Володимир Зеленський заявив на спільній зустрічі з Анджейем Дудою у Києві. Того ж дня Міністр закордонних справ України опублікував звістку на своїй офіціальній сторінці у Twitter.

Prezydent Ukrainy ogłosił plany otwarcia Konsulatu Generalnego Ukrainy we Wrocławiu. Wołodymyr Zełenski powiedział o tym na spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą w Kijowie. Tego samego dnia Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy opublikował tę wiadomość na swojej oficjalnej stronie i na Twitterze.

Це було рішення Президента, рішення дипломатичної місії України. Чому ми дуже раді і готові працювати для того, щоб це рішення було якнайшвидше.

To była decyzja Prezydenta, decyzja placówki dyplomatycznej Ukrainy, dlaczego jesteśmy bardzo szczęśliwi i gotowi do pracy, aby jak najszybciej podjąć tę decyzję

Я б сказав що врешті рішення є і ми маємо надію, що в 21 році воно буде відкрите.

Powiedziałbym, że w końcu coś jest decyzja i mamy nadzieję, że w 2021 roku będzie otwarty.

Створення Генерального консульства у Вроцлаві підвищить рівень консульської допомоги жителям не лише Вроцлава, а й Нижньої Сілезії. Можна буде отримати необхідні документи та різного типу допомог.

Utworzenie Konsulatu Generalnego we Wrocławiu zwiększy poziom opieki konsularnej nad mieszkańcami nie tylko Wrocławia, lecz także całego Dolnego Śląska. Można będzie na miejscu, we Wrocławiu wyrobić potrzebne dokumenty oraz otrzymać inne niezbędne wsparcie.

По-перше можна буде голосувати. Це для декотрих українців важливо. По друге можна буде помагодити, як хтось втратить документи, паспорт.Є також трагічні випадки, чи хвороба чи аварія, чи сидять люди в вязницях. Їм потрібна допомога.

Po pierwsze będzie można glosować w wyborach na Ukrainie, a to jest ważne dla migrantów. Po drugie, będzie można otrzymać pomoc, kiedy ktoś zgubi dokumenty lub paszport. Zdarzają się też przypadki tragiczne takie jak: choroba czy wypadek, albo kiedy ludzie są w więzieniach, wtedy potrzebna jest pomoc.

Наразі мігранти українського походження могли вирішити свої справи, їздивши до Консула Кракова або чекаючи виїзних зустрічей консульства у Вроцлаві.

Do tej pory migranci ukraińskiego pochodzenia załatwiali swoje sprawy jeżdżąc do konsula w Krakowie, albo czekając na wyjazdowe spotkania w konsulacie we Wrocławiu.

З однієї сторони консульство зможе забезпечити кращою опікою громадян України з іншої сторони це є вищий рівень можна сказати дипломатичної місії україни в Польщі. І інший рівень співпраці України з містом Вроцлав.

Z jednej strony konsulat będzie mógł zapewnić lepszą opiekę obywatelom Ukrainy, z drugiej jest to najwyższa ranga placówki dyplomatycznej Ukrainy w Polsce i kolejny poziom współpracy Ukrainy z miastem Wrocław.

Вроцлав заявляє про свою готовність! Мер Вроцлава опублікував у своєму Twitter повідомлення про те, що вони готові діяти. Незважаючи на це, багато подальших кроків залежать від України, міністрів закордонних справ та уряду. 

Wrocław deklaruje swoją chęć współpracy. Prezydent Wrocławia zamieścił na swoim Twitterze post o tym, że są gotowi do wspólnego działania. Mimo tego, wiele dalszych kroków zależy od władz Ukrainy, ministrów spraw zagranicznych oraz rządu.

 

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

 

Багато мігрантів хочуть розмовляти офіційною мовою країни, в якій вони проживають. У Вроцлаві проводяться різного типу курси польської мови. Учасники польськомовного клубу Polish Speaking Club та SpokoPolish знають, як ефективно вивчати польську мову.

Wielu migrantów chce mówić w języku kraju w którym mieszka. We Wrocławiu odbywają się różnego rodzaju kursy języka polskiego. O tym jak skutecznie uczyć się polskiego wiedzą m.in. uczestnicy zajęć Polish Speaking Club oraz SpokoPolish.

Spoko Polish – це команда викладачів польської мови. Це не лише мовна школа, а й соціальний проект, який має на меті допомогти іноземцям знайти своє місце в Польщі. Це стаціонарні класи в невеликих групах по 4-6 осіб та онлайн-класи для 2-4 осіб. Викладачі в основному зосереджені на навчанні іноземців розмовної мови.

Spoko Polish to zespół lektorów języka polskiego. To nie tylko szkoła językowa, również projekt społeczny, który ma na celu pomoc obcokrajowcom odnaleźć się w Polsce. Są to zajęcia stacjonarne w małych, 4-6 osobowych grupach oraz zajęcia online dla 2-4 osób. Nauczyciele skupią głównie na tym, żeby nauczyć obcokrajowców języka mówionego.

Staramy się być takim kolektywem też nauczycielek i nauczycieli języka polskiego, którzy chcą uczyć trochę inaczej, którzy chcą tworzyć jakąś nową jakość. No i cały czas mamy też właśnie na celu integrację społeczeństwa. Teraz prowadzimy spotkanie w ramach Mikrograntów wrocławskich. Mamy jeszcze bardzo dużo różnych pomysłów, które mam nadzieje, że będziemy niedługo realizować.

Ми намагаємось бути таким колективом польських викладачів, які хочуть викладати трохи інакше, які хочуть створити нову якість. Також нашою ціллю є інтеграція підопічних в соціумі. Зараз ми проводимо зустріч з вроцлавськими мікрогрантами. У нас є ще багато різних ідей, які сподіваюсь, незабаром реалізуємо. Команда Spoko Polish створює короткометражні фільми, які допомагають у вивченні польської мови. Головним героєм яких є маринований огірок. Zespół Spoko Polish tworzy krótkie filmy, które pomagają w nauce języka polskiego. Głównym bohaterem filmów jest ogórek kiszony.

Kiedy przyprowadziłam się tutaj… W Australii nie mamy tak dużo kiszonki. Więc to jest coś, co bardzo kojarzę z moim doświadczeniem z Polski. Wszyscy kochają kiszonki, więc myślałam, że to jest super. Ten bohater na nasz projekt.

Коли я сюди переїхала… У нас в Австралії не так багато квашених страв. Отже, це те, що я пов'язую зі своїм польським досвідом. Всі люблять квашені страви, тому я подумала, що це чудово, щоб був такий герой для нашого проекту.

Центр української культури та розвитку проводить курси польської мови для мігрантів. Клуб польської мови – це місце, де мігранти вивчають польську під наглядом людей, для яких польська мова є рідною. Ця форма навчання допомагає у вивченні правильної вимови, завдяки їй ви можете швидко оволодіти мовою.

W Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju są prowadzone kursy języka polskiego dla migrantów. Polish Speaking Club to miejsce, gdzie migranci uczą się polskiego pod okiem osób, dla których język polski jest językiem rodzimym. Taka forma edukacji pomaga w uczeniu się poprawnej wymowy, a także dzięki niej można szybciej opanować posługiwanie się językiem polskim.

Загалом Польський спікінг клуб він створений для того, щоб допомогти мігрантам, або людям інших національностей. Допомогти інтегруватися з польським товариством за допомогою розмовної форми. Так само в нас беруть участь поляки, які допомагають нам виправляти стилістичні помилки, або граматичні, які можуть допускатися нашими учасниками.

Polish Speaking Club powstał, aby pomagać migrantom z Ukrainy lub osobom innych narodowości. Pomagamy integrować się z polskim społeczeństwem za pomocą rozmów. Są tu także Polacy, którzy pomagają nam korygować błędy stylistyczne lub gramatyczne, które mogą popełniać uczestnicy kursu.

Юлія Соколовська є активною учасницею Клубу польської мови. Вона наголошує, що їй подобається структура занять. Найчастіше перші 15-хвилинна це презентація теми, а наступна частина — це групова дискусія.

Julia Sokolowska jest aktywną uczestniczką Polish Speaking Club. Podkreśla, że podoba się struktura zajęć. Najczęściej jest to 15 minut prezentacji tematu, a kolejna część to dyskusja w grupie.

Мені подобається, що я тут можу вчитися і на своїх помилках і на помилках інших людей. Ми один одному допомагаємо.

Podoba mi się to, że tutaj mogę się uczyć na własnych błędach i błędach innych ludzi. Tym samym pomagamy sobie nawzajem.

Будь-хто може вивчати польську мову, тим паче можливостей стає все більше. Потрібно лише бажати! 

Nauczyć się języka polskiego może każdy, tym bardziej, że jest coraz więcej możliwości. Wystarczy tylko chcieć! 

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Антикризовий щит – це державна допомога для підприємців та службовців. Призначений для компенсації збитків, пов’язаних з пандемією COVID-19.

Tarcza antykryzysowa – to pomoc rządowa dla przedsiębiorców i pracowników. Pieniądze z tarczy przeznaczone są na pokrycie strat związanych z pandemią COVID-19.

Антикризовий щит – це пакет рішень, підготовлений урядом. Він призначений для захисту від кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. В його основі – захист робочих місць та безпека працівників, охорона здоров’я, фінансування підприємців, зміцнення фінансової системи та державні інвестиції.

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd. Ma ona chronić przed kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Opiera się na ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników, ochronie zdrowia, finansowaniu przedsiębiorców, wzmocnieniu systemu finansowego, inwestycjach publicznych.

Zakres wsparcia, którym my dysponujemy to tarcza antykryzysowa realizowana przez powiatowe urzędy pracy. Jest adresowana do prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz do przedsiębiorstw zatrudniających pracowników. Do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Сфера підтримки, якою ми маємо, – це антикризовий щит, запроваджений повітовими бюро праці. Він адресований ІП та підприємствам, в яких працюють наймані працівники. Для мікро-, малих та середніх підприємств.

Андрій Делікатний керує ФОП. Йому вдалося отримати два види допомоги під антикризовим щитом.

Andrij Delikatny prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Udało mu się otrzymać dwa rodzaje pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

Це позичка постойова, тобто де тобі покривають кошт зусу і звільняють тебе від оплати. Додатково тобі оплачують то все. Також одноразова позика в розмірі 5 тисяч злотих, тобто на підтримку свого бізнесу. Для того щоб отримати pożyczkę na umożenie, потрібно було зв'язатися зі своїм бухгалтером і довести що в тебе в зв'язку з пандемією коронавірусу впали доходи на фірму.

Jest to pożyczka postojowa, czyli taka, która pokrywa koszt ZUS-u i tych składek płacić nie trzeba. Dodatkowo wszystko ci opłacają. Otrzymałem również jednorazową pożyczkę w wysokości 5 tys. zł na wsparcie biznesu. Żeby dostać pożyczkę, która jest później umarzana, trzeba było skontaktować się z księgowym i udowodnić, że z powodu pandemii koronawirusa spadły dochody firmy.

В межах антикризового щита, підприємство може зменшити витрати на ведення бізнесу, отримати кошти на заробітну плату працівникам або фінанси, щоб утримати компанію в кризі.

W ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorstwo może zmniejszyć koszt prowadzenia działalności: zdobyć środki na wypłaty dla pracowników oraz finanse na utrzymanie firmy w kryzysie.

Są to rozwiązania, ta tarcza antykryzysowa, które pozwalają udzielić wsparcia tym firmom, tak żeby zachowały miejsca pracy, zachowały płynność finansową i żeby skutki gospodarcze epidemii COVID-19 były dla nich jak najmniejsze.
Антикризовий щит – це рішення, що дозволяє підтримувати компанії, щоб вони зберігали робочі місця, підтримували фінансову ліквідність і щоб економічний вплив епідемії COVID-19 був для них якомога меншим.

Антикризовий щит може бути корисним не лише для роботодавців, а й для працівників. Якщо роботодавець не може утримати свого працівника, він може подати заявку на субсидію, яка покриє витрати на заробітну плату. Це пільга для паркування для осіб, які виконують цивільно-правові договори. Таку підтримку отримав Максим Усенко.

Tarcza antykryzysowa może być pomocna nie tylko dla pracodawców, ale i pracowników. Jeśli pracodawca nie jest w stanie utrzymać swojego pracownika, to może zgłosić się po dofinansowanie, które pokryje koszty wynagrodzeń. Jest to świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Takie wsparcie otrzymał Maksym Usenko.

Работодатель мне сам предложил возможность получить помощь от ZUSa в размере 2080 злотых. Которые я получал 3 месяца. Он заполнил за меня первую заяву это называется заява RSP-C. Заполнил самостоятельно, подал все мои данные. Я подходил по всем критериям. У меня была карта побыта, мои доходы не превышали там определённой суммы, если мне память не изменяет это было около 1300 злотых.

Sam pracodawca zaproponował mi pomoc od ZUS-u w wysokości 2080 zł, które otrzymałem na 3 miesiące. Wypełnił za mnie pierwszy wniosek, który nazywa się RSP-C. Wypełnił go na podstawie moich danych, które mu podałem. Spełniałem wszystkie kryteria: miałem kartę pobytu, mój dochód nie przekroczył określonej przepisami kwoty. O ile dobrze pamiętam, to było to około 1300 złotych

OFF: Також працівники можуть бути звільнені від сплати податку на прибуток, вони можуть скористатися надбавкою на догляд або солідарною добавкою. Детальну інформацію про види фінансової допомоги та умови, яких слід дотримуватися для отримання підтримки в межах антикризового щита, можна знайти на веб-сайті gov.pl. 

Pracownicy mogą być także zwolnieni z płacenia podatku dochodowego, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego lub dodatku solidarnościowego. Szczegółowe informacje o rodzajach pomocy finansowej oraz o warunkach, jakie należy spełnić, żeby otrzymać wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej znajdują się na stronie internetowej gov.pl.

 

UKRAIŃSKA SKAUTOWA ORGANIZACJA "PŁAST"

Навчатися і розвиватися можна по різному . Одним з місць для розвитку – є українська скаутська організація "Пласт". Це місце, де дівчата та хлопці беруть участь у пішохідних та стаціонарних таборах. В походах вони дізнаються багато цікавих речей

Rozwijać się i uczyć można na wiele sposobów. Jednym z miejsc, które wspiera rozwój dzieci i młodzieży jest ukraińska organizacja skautowa „Płast”. To miejsce, gdzie dziewczęta i chłopcy biorą udział w obozach wędrownych i stacjonarnych. Wędrują po górach i uczą się ciekawych rzeczy.

Пласт – це наймасовіша молодіжна організація в Україні, яка була створена в 1911 році. Пластуни за прикладом козаків розвідників : легко орієнтуються в горах, лісі, можуть розпалити вогнище та дуже самостійні.

Płast to najpopularniejsza organizacja młodzieżowa na Ukrainie, która powstała w 1911 roku. Płastunowie wzorem kozackich harcerzy z łatwością poruszają się po górach i lasach. Potrafią rozpalić ogień i są bardzo samodzielni.

В нас що тижня проходять сходини в приміщеннюЄ також мандрівки, прогулянки, веломандрівки. На яких діти та юнацтво покращують свої вміння з різних галузей.

Co tydzień mamy spotkania pod dachem. Są też wycieczki, spacery i wycieczki rowerowe, podczas których dzieci i młodzież poprawiają swoje umiejętności w różnych dziedzinach.

Рух має внутрішній поділ від наймолодших до найстарших. Пластуни так як скаути мають всій однострій, він складається з сорочки, галстука, беретки, шортів або спідниці. Також у них є свій герб, гімн, правила та розпорядок, якого потрібно дотримуватися.

Organizacja ma wewnętrzny podział wiekowy: od najmłodszych do najstarszych. Płastunowie tak jak skauci mają swoje mundury, na które składają się: koszula, krawat, beret, szorty lub spódnica. Mają też swój własny herb, hymn, zasady i przepisy, których należy przestrzegać.

Вранці є в нас так зване вставання, свисток і всі прийшли на збірку, є ранкова руханка. Ми піднімаємо прапор кожного дня, співаємо на гімн, тобто є такі офіційні елементи відкриття дня, закриття дня. Переважно при гарній погоді кожного вечора в нас є вогник або ватра, де відбуваються спів, інсценізація.

Rano mamy pobudkę. Po gwizdku wszyscy przychodzą na zbiórkę , jest poranna rozgrzewka. Codziennie podnosimy flagę, śpiewamy hymn. To są oficjalne elementy otwarcia oraz zamknięcia dnia. Przeważnie przy dobrej pogodzie wieczorem mamy ognisko, wokół którego są śpiewy i inscenizacje .

Український рух поширився в таких країнах як Польща, Канада, Австралія, США та інші. Найчастіше пластуни вступають в організацію за прикладом їх батьків.

Ukraiński ruch rozprzestrzenił się na takie kraje jak: Polska, Kanada, Australia, Stany Zjednoczone i inne. Większość Płastunów przystępuje do organizacji, tak jak to robili ich rodzice.

Моя бабуся була пластункою, ще в західній україні в часи заснування Пласту і потім після того, як вони переїхали в Канаду після другої світової війни. Мій батько теж записався до організації Пласту і згодо я стала вже в дитячому віці пластункою.

Moja babcia była członkinią Płastu, jeszcze w zachodniej Ukrainie, kiedy powstał Płast. Po przeprowadzce do Kanady, po drugiej wojnie światowej mój ojciec również zapisał się do organizacji Płastu. Później jako dziecko ja również zostałam płastunką.

Пласт – це організація, яка загартовує силу і дух дітей та молоді.

Płast to organizacja, która wzmacnia siłę i ducha dzieci i młodzieży.

 

CERKIEW WE WROCŁAWIU

Навчатися і розвиватися можна по різному . Одним з місць для розвитку – є українська скаутська організація "Пласт". Це місце, де дівчата та хлопці беруть участь у пішохідних та стаціонарних таборах. В походах вони дізнаються багато цікавих речей.

Ukraińska cerkiew to nie tylko miejsce kultu ale także spotkań migrantów i osób ukraińskojęzycznych. Takich świątyń we Wrocławiu jest kilka. Religia często łączy się z kulturą, dlatego dla wielu migrantów jest ważne miejscem. 

Думаю, що треба зберігати своє свою ідентичність, свою культуру, свою традицію, а частиною традиції також нашої є наша церква. Тут можна прийти послухати слово боже в українській мові, можна посповідатися в українській мові. Можна також брати участь, помолитися – тут всі служби божі на українській мові.

Myślę, że musimy zachować naszą tożsamość, naszą kulturę, naszą tradycję, a częścią naszej tradycji jest również nasza Cerkiew. Tutaj możesz przyjść, aby usłyszeć słowo Boże w języku ukraińskim, możesz spowiadać się w języku ukraińskim. Można uczestniczyć w modlitwie wszystkie nabożeństwa są w języku ukraińskim.

Українська греко-католицька парафія воздвиження чесного хреста була заснована 1956 року. Першими її парафіянами були переселенці акції оерації Вісла. Зараз вона заходиться на плацу Нанкіера та відчиненна для всіх бажаючих.

Ukraińska parafia greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego została założona w 1956 roku. Jej pierwszymi parafianami byli osadnicy akcji napowietrzania Wisły. Teraz kościół znajduje się na placu Nankiera i jest otwarty dla wszystkich.

В нас богослужіння в неділі в годині 9:15 утрення, в годині 10,12,17 це божественні літугрії. Також о 12-й годині це є літургія пр за все для дітей з активною участю дітей.

U nas nabożeństwa odbywają się w niedziele o godzinie 9:15 – poranna msza, a o godzinie 10:00, 12:00 i 17:00 są liturgie. O 12:00 jest liturgia przede wszystkim dla dzieci i z ich aktywnym udziałem.

До церкви можна прийти також на тижні. В ній можна взяти шлюб, охристити немовля чи відспівати померлих. Про важливість української церки у вроцлаві говорить також Ігор Саламон голова вроцлавського кола обєднання українців.

Do cerkwi można przyjść nie tylko w niedzielę. W ciągu tygodnia także odbywają się nabożeństwa np. w intencji zmarłych albo chrzciny czy śluby kościelne. O tym jak ważna jest cerkiew we Wrocławiu mówi Ihor Salamon przewodniczący wrocławskiego koła Ukraińców.

Щоб нам тут залишитися, як спільноті нам потрібно стояти на трьох ногах. Найважливіша нога це родина, друга це церква, третя це культура.

Żebyśmy tu zostali jako społeczeństwo musimy stać na trzech nogach. Najważniejsza to rodzina, druga to cerkiew, trzecia to kultura.

Незалежно від віросповідання – варто памятати, що релігія це також частина культури.
Bez względu na wiarę warto pamiętać, że religia jest także częścią kultury. 

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy