Dzień dobry we Wrocławiu odc.3

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
W trzecim odcinku programu "Dzień dobry we Wrocławiu" mówimy między innymi:o tym jak przygotować dzieci migrantów do nauki w polskich szkołach, jak otworzyć własną działalność gospodarczą będąc cudzoziemcem, jakie są warunki pracy w Polsce, jak uzyskać prawo jazdy w Polsce?Gdzie można polecieć z Wrocławia?

KLASY PRZYGOTOWAWCZE DLA DZIECI MIGRANTÓW

Незнання польської мови зачасту є перешкодою для іноземних школярів, тому в семи вроцлавських школах є підготовчі мовні класи для дітей імігрантів.

Nieznajomość języka polskiego często jest przeszkodą dla zagranicznych uczniów, dlatego w siedmiu wrocławskich szkołach prowadzone są językowe klasy przygotowawcze dla dzieci migrantów.

Підготовчі класи створені для дітей імігрантів віком від 6 до 19 років, які планують розпочати навчання в польських школах. У такому класі діти мають більшу кількість занять польською мовою, що допоможе без проблем спілкуватися у повсякденному житті, пізнати польську культуру до того ж виконуючи основний навчальний план на своєму рівні.

Zajęcia przygotowawcze są przeznaczone dla dzieci imigrantów w wieku od 6 do 19 roku życia, które planują rozpocząć naukę w polskich szkołach. W tej klasie dzieci mają więcej zajęć w języku polskim, które pomogą bezproblemowo komunikować się w życiu codziennym, poznawać polską kulturę, jednocześnie realizując podstawowy program nauczania na ich poziomie.

Pomysł polegał na tym żeby przede wszystkim ułatwić dzieciom naukę języka polskiego. Zakładamy, że nauka języka jest taką podstawą do tego, żeby się w ogóle adaptować w nowym miejscu, zintegrować z rówieśnikami i dopóki dziecko nie nauczy się dobrze komunikować w języku polskim tak długo będzie miało pewną trudność w odnalezieniu się w nowym miejscu.

Ідея полягала на тому, щоб дітям було легше вивчати польську мову. Ми припускаємо, що вивчення мови є основою для адаптації на новому місці, інтеграції з однолітками, і поки дитина не навчиться добре спілкуватися польською мовою, матиме певні труднощі з тим щоб знайти себе на новому місці.

Українка Юлія Северина – мама Акіма. Хлопчик входив до другого класу одного з підготовчих класів Вроцлава.

UkrainkA Yuliia Severina jest mamą Akima. Chłopiec uczęszczał do drugiej klasy jednej z przygotowawczych klas we Wrocławiu. 

Ми переїхали до Польщі минулого року і потрапили в адаптаційний клас. Бо дитина приїхала, вона зовсім не знала польської мови. Меньше чим за рік він краще розмовляє ніж я два роки в Польщі. І переправляє мене, вже може спокійно на вулиці з сусідами побалакать вийти. Такий позитивний момент в адаптаційному класі.

W zeszłym roku przeprowadziliśmy się do Polski i dostaliśmy się do klasy adaptacyjnej. Ponieważ dziecko przyjechało, w ogóle nie znała polskiego. Za niespełna rok mówi lepiej niż ja przez dwa lata w Polsce. Nawet poprawia mnie, potrafi na spokojnie rozmawiać na ulicy z sąsiadami. Taki pozytywny moment z zajęć w  klasie adaptacyjnej.

Школа – це місце, де діти навчаються та знайомляться з новими людьми, новим середовищем та новими мовними кодами.

Szkoła jest miejscem gzie dzieci się uczą a również poznają nowe osoby, nowe środowisko, nowe kody językowe.

Badania pokazują, że największym problemem, największą trudnością jest właśnie pokonanie bariery językowej jeśli chodzi o pomysł by wspomóc dzieciaki w ten sposób by miały okazje adoptować się po przez bycie we własnym gronie czy asystentem kulturowym czy z osobami które mogą wspierać je w rozwijaniu swojej kompetencji językowej ucząc się języka polskiego to  jest z pewnością dobry pomysł

Дослідження показують, що найбільша проблемою, найбільшою складністю є подолання мовного бар'єру. Якщо йдеться про ідею допомогти дітям таким чином, щоб вони мали можливість адаптуватися, перебуваючи у власному середовищі чи з культурним помічником чи з людьми, які можуть підтримати їх у розвитку їх мовних навичок, вивчаючи польську мову, це, безумовно, хороша ідея.

Навчання в підготовчому класі є безкоштовним а записатися може кожен бажаючий в секретаріаті однієї з семи шкіл. Більш детальну інформацію можна дізнатися на сайті  www.wielokultury.wroclaw.pl

Nauka w klasie przygotowawczej jest bezpłatna i każdy chętny może zapisać się w sekretariacie jednej z siedmiu szkół. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wielokultury.wroclaw.pl

 

OTWARCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ MIGRANTÓW

Українці все часніше засновують власний бізнес у Польщі. Кафе, перукарні та мовні школи – одні з найулюблених галузей серед українських іммігрантів.

Ukraińcy coraz chętniej zakładają własny biznes w Polsce. Kawiarnie, zakłady fryzjerski i szkoły językowe– to jedne z segmentów rynku umiłowanych przez ukraińskich imigrantów.

Українець Олександер Подолян є власником кавярні „Gniazdo” яка вже 5 років існує у Вроцлава. Як говорить власник кавярні, проблеми з якими він зіткнувася, під час відкриття бізнесу, були повязанні ,переважно з легалізацією перебування та мовним барєром. Відкриття бізнесу – це не лише формальність, його слід продумати залежно від потреб ринку.

Ukraiński Oleksandr Podolyan jest właścicielem kawiarni Gniazdo, która istnieje we cen Wrocławia od 5 lat. Według właściciela kawiarni problemy, które napotkał podczas zakładania firmy, były związane z legalizacją pobytu i barierami językowymi. Otwarcie działalności gospodarczej to nie tylko formalność, ale powinno być przemyślane w zależności od potrzeb rynku. 

Шо б не відбувалося в якій би країні ти не знаходився  – люди будуть їсти завжди.Ми так само думаємо, що може йпити каву будуть завждию Тому приїхавши до Польщі ми вирішили спробувати себе в напрямку, який дозволить нам при будь якій економічній ситуації… Тоді ми не знли про існування коронавірусів, добре себе відчувати на ринку.

Bez względu na to, w jakim jesteś kraju – ludzie zawsze będą jeść. Uważamy też, że zawsze można pić kawę. Przyjeżdżając do Polski, postanowiliśmy spróbować się w kierunku, który pozwoli nam w każdej sytuacji gospodarczej … Wtedy nie wiedzieliśmy o istnieniu koronawirusów, aby czuć się dobrze na rynku.

Українець Ельдар Халматов є співвласником мережі суші-ресторанів SushiLovers. Ідея створення саме суші- ресторану зявилася в відповідь на потреби ринку. Чоловік розповідає, що йому було легко зареєструвати всій бізнес завдяки карті сталого побуту.

Ukrainiec Eldar Khalmatov jest współwłaścicielem sieci restauracji SushiLovers. Pomysł stworzenia restauracji sushi pojawił się w odpowiedzi na potrzeby rynku. Mężczyzna mówi, że łatwo było mu zarejestrować działalność jednoosobową dzięki  karcie stałego pobytu. 

Так вийшло випадково, що знайомий підказав, що є приміщенняі можемо там щось зробити. Пішло на суші. На суші чому? Бо по-перше на суші не треба багато грошей наа піч на кастрюлі на різні речі на які треба наприклад для піцерії  або для домашньої їжію До того ж немає хороших суші у Вроцлаві, не було.

Tak się złożyło, że znajomy zasugerował, że jest pomieszczenie i możemy coś tam zrobić. Wyszło na to, że to będą sushi. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim do sushi nie potrzebujesz dużo pieniędzy: na piec, patelni czy różne rzeczy, jak w przypadku pizzerii lub domowej kuchni. Poza tym we Wrocławiu nie ma dobrego sushi, raczej nie było!

Українець Ельдар Халматов є не тільки власником ресторану. Пів року тому чоловік відкрив барбер шоп.

Ukrainiec Eldar Khalmatov jest nie tylko właścicielem restauracji. Pół roku temu mężczyzna otworzył męski zakład fryzjerski.

Барбер шоп хотілось створити якесь місце, щоб можна було прийти, розслабитися, випити плюс до того знали якби майстрів котрі виконують стрижку.

Barber shop – chciałem stworzyć miejsce, w którym można przyjść, zrelaksować się, wypić, a także znałem mistrzów, którzy wykonują strzyżenie.

Окрім дозволу на тимчасове проживання, іммігрант повинен зареєструвати власну діяльність залежно від форми у відповідному державному органі. Юрист Бартломій Потоцький каже, які найкращі правові рішення можуть бути для ведення власного бізнесу в Польщі.

Oprócz zezwolenia na pobyt czasowy imigrant musi zarejestrować własną działalność w zależności od jej formy  w odpowiednim państwowym urzędzie. Prawnik Bartłomiej Potocki mówi jakie są najlepsze rozwiązania prawne do prowadzenia własnej działalności w Polsce.

To nie jest takie proste z tego powodu, że nie wszyscy migranci mogą zakładać jednoosobową działalność gospodarczą. Większa część migrantów potrzebuje do założenia działalności gospodarczej otwarcia spółki kapitałowej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć jedna osoba, więc to jest najczęstszy sposób otwierania własnego biznesu przez migrantów, przez cudzoziemców w Polsce.

Це не так просто, адже не всі мігранти можуть створити індивідуальну власність. Більшість мігрантів потребують створення капітальної компанії, тобто товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства для створення бізнесу. Товариство з обмеженою відповідальністю може створити одна людина, тому це найпоширеніший спосіб, як мігранти та іноземці відкривають власний бізнес у Польщі.

Кожен може відкрити власний бізнес у Вроцлаві – варто тільки мати гарну ідею. 

Każdy może otworzyć własną działalność we Wrocławiu – tylko warto mieć dobry pomysł.

 

WARUNKI PRACY W POLSCE

Знання своїх прав на ринку праці – це гарантія безпеки. Трудовий договір, про співпрацю або контракт є підставою для виплати заробітної плати. Деякі договори також гарантуються медичне та соціальне страхування. Як захистити себе від недобросовісного роботодавця та як відстояти свої права?

Znajomość swoich praw na rynku pracy jest gwarancją bezpieczeństwa. Umowa o pracę, współpracę czy kontrakt to podstawa do wypłacenia wynagrodzenia. Część umów gwarantuje także ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Jak się zabezpieczyć przed nieuczciwym pracodawcą i jak egzekwować swoje prawa?

Cudzoziemiec musi otrzymać umowę, zawsze na piśmie w języku zrozumiałym dla niego. To jest podstawowa rzecz przy zawieraniu umowy byśmy jednak rozumieli to co podpisujemy. Druga kwestia no to kwestia wynagrodzenia minimalnego, które w Polsce jest ustalone i jednak jest konieczność przestrzegania tego wynagrodzenia minimalnego.

Іноземець повинен отримати контракт, завжди письмово на зрозумілій для нього мові. При укладанні договору важливо розуміти, що ми підписуємо. Друге питання – це питання мінімальної заробітної плати, яка конкретно визначина в Польщі, і необхідно дотримуватися цієї мінімальної заробітної плати.

Українка Ілона Луценко на власному досвіді переконалася в недобросовісності одного роботодавця. Жінка працювала на шкідливому виробництві повязаному з ламінуванням деталей. На цьому виробництві не дотримувалися норм безпеки та не дбали про здоровя працівників.

Ukrainka Ilona Lucenko przekonała się na własnym doświadczeniu o nieuczciwości jednego z pracodawców. Kobieta pracowała przy szkodliwej produkcji związanej z laminowaniem części. Przy tej produkcji nie spełniano norm bezpieczeństwa i nikt nie dbał o zdrowie pracowników.

Сталась така ситуація, що відпрацювавши два місяці я не мала жодних паперів. Так, я щось підписувала, але, що я підписувала я не розуміла. Перекладу українською мовою тоді не було. За два місяці в мене до ока потрапила живиця. Працедавиць повідомив, що я не маю страховки і якщо я піду до лікаря, щоб я не повідомляла де сталася ця ситуація.

Sytuacja była taka, że ​​po dwóch miesiącach pracy nie miałam żadnych dokumentów. Tak, podpisałam coś, ale nie rozumiałam, co podpisuję. Nie było wtedy tłumaczenia na język ukraiński. Po dwóch miesiącach dostałam żywicę do oka. Pracodawca poinformował mnie, że nie mam ubezpieczenia i jeśli pójdę do lekarza, to żebym nie mówiła, gdzie zaistniała sytuacja.

Україненець Андрій Сидорів переконався в існування світлої сторони польсьеого ринку праці.

Ukrainiec Andriy Sydoriv jest przekonany, że istnieje pozytywna strona polskiego rynku pracy.

Довго досить шукав цю роботу, тому що спочатку на цій роботі я працював на розкладанні товару, тоді керівничка просто замітила, що ми досить добре працюємо. Ми з дівчиною працювали. Підвищила нас до касирів і пізніше вона підвищила нас до заступників керівника. Тобто ми зараз її заступники. Вона досить нами задоволина і ми задоволені, тому що умови прекрасні – страховки все маємо, все чудово.

Основним органом контролю дотримання прав працівників у Польщі є Державна інспекція праці. Туди слід звернутися, якщо ваші права на роботі були порушені.

Podstawowym organem kontroli praw pracowników w Polsce jest Państwowa inspekcja pracy. Tam należy się udać jeżeli prawo w pracy jest łamane.

 

JAK UZYSKAĆ PRAWO JAZDY W POLSCE

Водійські права для українців – в Вроцлаві з цим немає жодних проблем! З року на рік все більше мігрантів  хоче отримати польське водійське посвіччення

Prawo jazdy we Wrocławiu dla Ukraińców to żaden problem! Z roku na rok rośnie zainteresowanie polskim prawem jazdy wśród imigrantów.

Jeśli chodzi o osoby pochodzące z Ukrainy to z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie kursami nawet przychodzą do nas osoby, które już mają prawo jazdy ale jednak nie czują się dobrze za kierownicą 

Що стосується людей з України, то з року в рік ми спостерігаємо все більший інтерес до курсів, навіть люди, які вже мають водійські права, але не відчувають себе добре за кермом, приходять до нас. 

Українка Анастасія Салюк вирішила, що хоче отримати посвідчення водія лише в Польщі. Навчання дівчині зайняло майже рік, між іншим через пандемію коронавірусу.

Ukrainaka Anastasija Saliuk postanowiła, że chcę otrzymać prawo jazdy wyłącznie Polsce. Szkolenia zajęły dziewczynie rok, między innymi z powodu pandemii koronawirusa. 

Я з мінімалним занням мови здала екзамен теоритичний майже на найвищий бал з першого разу. А ось у практичному екзамені в мене було чотири спроби і тільки на четверту спробу я здала. Хочу вам сказати, шо я не вважаю, що тут спеціально завалюють. Чому? Тому, що на четвертому екзамені, навіть, мені екзаменатор допоміг здати. Це все записується на камеру, весь екзамен повністю. На четвертому екзамені мені екзаменатор пальчиком помахнув, що включи поворотнік.

Przy minimalnych umiejętnościach językowych po raz pierwszy zdałem egzamin teoretyczny na prawie najwyższy wynik. Ale na egzaminie praktycznym miałem cztery próby i dopiero za czwartą zdałam. Chcę wam powiedzieć, że nie sądzę, żeby była jakaś szczególna powódź. Czemu? Bo nawet na czwartym egzaminie egzaminator pomógł mi zdać. Wszystko jest nagrane kamerą, egzamin jest zakończony. Na czwartym egzaminie egzaminator machnął do mnie palcem, bym włączył kierunkowskaz.

Osoby z Ukrainy spokojnie mogą wyrobić profil kandydata na kierowcę, tak zwane PKK w naszym urzędzie miejskim w wydziale komunikacji. Niema z tym problemów. Jednak trzeba przedstawić kartę pobytu lub jeśli nie ma to z paszportu, te dni, że 185 przebywa na terytorium polski lub na przykład zaświadczenie z uczelni też załatwia sprawę. Więc jakby są możliwości, które pozwalają na wyrobienie tego profilu dla osób z Ukrainy.

Люди з України можуть легко розробити профіль кандидата на водія, так званий ПКК, у нашому міському офісі в транспортному відділі. Проблем з цим немає. Однак вам потрібно пред’явити карту на проживання або якщо вона не включена в паспорт, ті дні, коли 185 років проживають у Польщі, або, наприклад, довідка з університету, теж робить свою справу. Тож якщо є можливості, які дозволяють людям з України розвивати цей профіль.

Окрім водійських посвідчень категорії В, українці також зацікавлені у додаткових кваліфікаційних курсах, які дозволяють працювати професійним водієм.
Oprócz prawa jazdy kategorii B Ukraińcy interesują się także dodatkowymi kwalifikacjami które umożliwiają pracę w zawodzie kierowcy.

Я вчусь не на права, я вчусь на код 95 – це додатковий такий курс для водіїв у яких є водійські права категорії С, D.  

Nie przygotowuję się do prawa jazdy, uczę się do kodu 95 – jest to dodatkowy kurs dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C, D.

Procedura uzyskania prawa jazdy w Polsce  dla obcokrajowców jest niemal identyczna jak dla Polaków .

Процедура отримання водійського посвідчення в Польщі для іноземців майже така сама, як і для поляків. 

 

GDZIE MOŻE POLECIEĆ Z WROCŁAWIA?

Брюсель, Барселона та Афіни це ще не всі напрямки, куди можнаа полетіти з Вроцлавського аеропроту. Які правила зобов'язують українців, які бажають подорожувати Європою, і чи є рейси в Україну?

Bruksela, Barcelona i Ateny to tylko niektóre kierunki w jakich można się udać z wrocławskiego lotniska. Jakie zasady zobowiązują Ukraińców chcących podróżować do Europy i czy dostępne są już loty na Ukrainę?

Літо – це час канікул. Польське літо досить примхливе, тому туристи шукають теплих місць для відпочинку за кордоном, де завжди є сонячна погода.

Lato to czas wakacji. Polskie lato jest kapryśne, dlatego turyści szukają ciepłych miejsc do wypoczynku za granicą, gdzie słoneczna pogoda jest cały czas. 

Kierunki, które w tej chwili są w ofercie naszego lotniska jest rzeczywiście dużo. Sporo tych połączeń, które funkcjonowały w ubiegłym roku czy do marca zostało odnowionych. Są to i loty niskokosztowe naszych dwóch największych Ryanaira i Wizzera ale także loty przewozników sieciowych takich jak Lufthansa, która lata raz dziennie do Frankfurtu i samoloty polskich linii lotniczych Lot latających do Warszawy.

В нашому аеропорту насправді є дуже багато напрямків. Більшість з’єднань, які діяли минулого року або до березня, були відновлені. Це недорогі рейси наших двох найбільших перевізників Ryanair та Wizzer, а також рейси мережевих перевізників, таких як Lufthansa, який летить раз у день до Франкфурта, та літаки польської авіакомпаній Lot, що летять до Варшави.

Пасажири, які подорожують в Україну та назад, – це зазвичай студенти чи люди, які живуть чи працюють у Польщі. Меньше туристів, які бажають відвідати столицю Нижньої Сілезії.

Pasażerowie podróżujący do Ukrainę i z powrotem to najczęściej studenci lub osoby, które mieszkają na stałe w Polsce lub tu pracują. Turyści chcący odwiedzić stolicę Dolnego Śląska to niewielka liczba pasażerów. 

W tej chwili mamy kilka kierunków ukraińskich aktywnych. Tutaj głównym operatorem jest linia wizzer. Latamy do Kijowa, latamy do Lwowa, latamy do Kharkowa, jest w ofercie Odessa. Także jest rzeczywiście wybór kierunków które geograficznie można powiedzieć umożliwiają podróż ze wszystkich regionów Ukrainy do Wrocławia jak i z Wrocławia na Ukrainę.

На даний момент у нас є кілька активних українських напрямків. Основним оператором тут є лінія wizzer. Ми літаємо до Києва, літаємо до Львова, літаємо до Харкова, також серед пропозицій є Одеса. Серед напрямків дійсно є вибір, які з географічного пункту дозволяють подорожувати з усіх регіонів України до Вроцлава та з Вроцлава в Україну.

Українці радіють тому, що можуть летіти.

Ukraińcy cieszą się, że jest możliwość lotu do domu. 

Насправді скажу так, я збираюсь скоро летіти в кінці липня. Мені перенесли рейс на трошки раніше. Я звісну дуже рада цьому, хоча в мене зявилась така думка, що можливо це через те, що іде друга хвиля захворювань.

Właściwie niedługo polecę, pod koniec lipca. Mój lot został przełożony na wcześniejszy termin. Oczywiście bardzo się z tego cieszę, chociaż mam wrażenie, że może to być spowodowane drugą falą koronawirusa.

Прємно здивувала та новина, що тепер є можливість подорожувати з Вроцлава до України. Тому що це не тільки тепер швидко, а ще й дуже комфортно. Не потрібно перейматися за безпеку своєї валізи, у салоні літака є провітрення.

Byłam mile zaskoczona wiadomością, że już można podróżować z Wrocławia na Ukrainę. Ponieważ jest nie tylko szybko, ale także bardzo wygodny. Nie musisz martwić się o bezpieczeństwo swojej walizki oraz kabina jest wentylowana.

Перетин кордону авіялінією забирає десь 1,5 години, комфортніше без якихсь непередбачуваних випадків.

Przekroczenie granicy drogą lotniczą zajmuje około 1,5 godziny, wygodniej bez nieprzewidzianych zdarzeń.

Наразі з Вроцлавського аеропорту не можна летіти до двох країн – до Португалії та до Швеції. Обмеження пов'язані з епідемією коронавірусу.

W tej chwili z Wrocławskiego lotniska nie można polecieć tylko do dwóch krajów – do Portugalii oraz do Szwecji. Obostrzenia związane są z epidemią koronawirusu. 

Zobacz również

Po katastrofie z 2022 roku Odra nadal jest w bardzo kiepskim stanie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się dzisiaj ze środowiskiem proekologicznym Wrocławia, aby przedyskutować to, co można zrobić, aby poprawić stan jakości rzeki Odry oraz innych rzek w Polsce.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy