Dzień dobry we Wrocławiu odc. 59

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do obejrzenia nowego odcinku „Dzień dobry we Wrocławiu”

PRZEJŚCIE DIALOGU W PRZEJŚCIU ŚWIDNICKIM

Перехід Діалогу – розташований в самому центрі Вроцлава в Переході Швідніцькому. Це місце дискусій на соціальні і міжкультурні теми. В культовому місці, нині поділеному на 8 зон, кожен зможе знайти щось для себе.

Przejście Dialogu znajduje się w samym centrum Wrocławia w Przejściu Świdnickim. To miejsce dyskusji na tematy społeczne i międzykulturowe. W kultowym miejscu, teraz podzielonym na 8 stref, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

OFF: Miejska dżungla, w której można organizować wydarzenia dotyczące ekologii i zmian klimatycznych, oraz sala kinowa – to wszystko znajduje się w „Przejściu Dialogu”.  Każdy chętny może tu przyjść i dowiedzieć się coś nowego. 

Міські джунглі, де можна організовувати заходи, пов’язані з екологією та зміною клімату, та кімната кінотеатру – все це у «Перепустці діалогу». Кожен охочий може прийти сюди і дізнатися щось нове.

Każdy, kto będzie przechodził przez Przejście Świdnickie może wstąpić. Można przyjść na wykłady, na zajęcia, zostać na dłużej. Można przyjść, zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania wrocławskich organizacji pozarządowych i wszelkich informacji dotyczących cudzoziemców, ale można też po prostu biegnąc na zakupy lub do pracy, wstąpić na 4 minuty, odetchnąć, rzucić okiem na film o Wrocławiu i mniejszościach narodowych, które we Wrocławiu funkcjonują. Potem po prostu polecieć dalej – mówi Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Кожен, хто пройде через перехід Świdnicki, може ввійти. Ви можете прийти на лекції, заняття та залишатися на довше. Також можна прийти і отримати будь-яку інформацію про функціонування вроцлавських неурядових організацій та будь-яку інформацію про іноземців. Під час того, як ви йдете за покупками або на роботу, можна зупинитися на 4 хвилини, зробити перерву, подивитися фільм про Вроцлав та національні меншини, які функціонують у Вроцлаві. Тільки тоді піти далі – каже Дорота Фелікс, директор Вроцлавського центру соціального розвитку.

Кожен може подати власну ініціативу, яка може відбутися під час діалогу – просто приходьте і поділіться своєю ідеєю. Ініціатива може бути реалізована за умови, що вона стосується соціальних тем, важливих для жителів міста, і не є комерційною. Тоді проходження діалогу забезпечить простір та необхідне обладнання.

Każdy może zgłosić własną inicjatywę, która może się odbyć w przejściu dialogu – wystarczy tylko przyjść i podzielić się swoim pomysłem. Inicjatywa może być zrealizowana pod warunkiem, że dotyczy tematów społecznych, ważnych dla mieszkańców miasta oraz jest niekomercyjny. Wtedy przejście dialogu nada przestrzeń oraz niezbędny do realizacji sprzęt.

Mamy strefę co-working dla organizacji pozarządowych i dla osób, które będą chciały skorzystać i popracować w przyjaznym i dobrym miejscu. Mamy salę debat, gdzie organizujemy różne wydarzenia dotyczące dialogu społecznego oraz ważnych rzeczy, kwestii społecznych jak języka równowościowego – mówi Albert Miściorak, koordynator Przejścia Dialogu.

У нас є зона співпраці для неурядових організацій та для людей, які захочуть користуватися та працювати у дружньому та доброму місці. У нас є кімната для дискусій, де ми організовуємо різні заходи, пов’язані з соціальним діалогом та важливими соціальними питаннями, такими як мова рівноваги, – каже Альберт Місьорак, координатор Переходу до діалогу.

У пропуску діалогу є консультаційні пункти WroMigrant та Інститут прав мігрантів. Жителі Вроцлава отримають поради щодо: легалізації перебування та роботи, службових питань, освіти, медичної допомоги та повсякденного життя. Конференції проводяться в понеділок, вівторок та п’ятницю. Записи через форму, розміщену на веб -сайті „Діалоги”, є обов’язковими. 

W Przejściu Dialogu działają punkty konsultacyjne WroMigrant oraz Instytutu Praw Migranta. Mieszkańcy Wrocławia uzyskają poradę na temat: legalizacji pobytu i pracy, spraw urzędowych, edukacji, opieki medycznej oraz życia codziennego. Konfutacje odbywają się w poniedziałki, wtorki oraz piątki. Obowiązkowe są zapisy przez formularz dostępny na stronie „Przejścia Dialogu”. 

Dialogopolis to jest miesiąc wydarzeń dotyczących edukacji międzykulturowych oraz wydarzeń dotyczących tematyki społecznej. Mamy różne tematy i akcje, od warsztaów po działania artystyczne, które dzieją się w przestrzeni miejskiej oraz online debaty. Tematy są tak samo różne, nie tylko forma. Dotyczą , na przykład, języka dyskryminacji, przeciwdziałania dyskryminacji – mówi Albert Miściorak, koordynator Przejścia Dialogu.

Діалогополіс – місяць подій, пов’язаних з міжкультурною освітою, та подій, що стосуються соціальних питань. У нас є різні теми та дії – від майстер -класів до мистецьких заходів, які проводяться у міському просторі та онлайн -дебатів. Теми настільки ж різні, а не лише форма. Вони стосуються, наприклад, мови дискримінації, протидії дискримінації, – каже Альберт Місьорак, координатор проходження діалогу.

Проходження діалогу у Przejście Świdnickie доступне для всіх жителів Вроцлава з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

Przejście Dialogu przy Przejściu Świdnickim jest dostępne dla wszystkich wrocławian od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00.

SZANSA NA ŻYCIE DLA DWULETNIEGO DANIELA BOIKO

800 тисяч злотих це не просто сума, а шанс на життя для дворічного Даніеля Бойко. У малюка виявили нейробластому. Вакцинація в США це завершальний крок, для того щоб хлопчик на завжди подолав хворобу. Щоб привернути увагу до зборів коштів тато малюка переробив авто на собакомобіль.

800 tysięcy złotych to nie tylko kwota, ale szansa na życie dla Daniela Bojko. U chłopca zdiagnozowano neuroblastomę. Szczepienie w Stanach Zjednoczonych jest ostatnim krokiem do pewności, że chłopczyk na zawsze zwalczył tę chorobę. Aby zwrócić uwagę na zbiórkę pieniędzy, jego tata przerobił własny samochód na dogmobil.


С самого рождения у него был гематома над левый надпочечником, как кровяной сгусток. Мы этот кровяной сгусток должны были проверять периодически, каждый месяц или полтора, нам говорили – вот просто узи. Где-то вот спустя 10 месяцев, мы приехали сделали узи и доктор заметила что там что-то есть, 3х3 сантиметра. Это было 4 февраля 2020 года, я эту дату помню на 100%, потому что, это ещё мировой день борьбы с раком. Нас направили в Przylądek Nadziei, это больница для детей с онкологическими заболеваниями. Там нас начали проверять, делать анализы и собственно 7 февраля сказали что, у нас для вас нет хороших новостей, у ребенка опухоль нейробластомаговорить Сергій Бойко, тато дворічного Даніеля який хворіє на нейробластому.

Od urodzenia miał krwiaka nad lewym nadnerczem, jakby skrzep krwi. Musieliśmy co jakiś czas badać ten skrzep krwi, co miesiąc lub co półtora miesiąca. Mówiono nam, że to tylko skan. Około 10 miesięcy później poszliśmy na prześwietlenie i lekarz zauważył, że coś tam jest, 3cm na 3cm. Było to 4 lutego 2020 r. Pamiętam tę datę w 100%, ponieważ jest to Światowy Dzień Walki z Rakiem. Zostaliśmy skierowani do Przylądka Nadziei, który jest szpitalem dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Zaczęli nas badać, robić testy i 7 lutego powiedzieli: „Nie mamy dla was dobrych wieści, dziecko ma guza neuroblastomę” – mówi Sergey Boiko, tata dwuletniego Daniela cierpiącego na nowotwór neuroblastoma.


Доктор сказал, что нам нужно сразу начинать лечение. Нам дали химию, потом начались все базовые обследования. Одним из важных обследований при этой болезни является MIBG в Варшаве, где ребенок ложится в такую большую камеру, он сканируется и там показало, что у нас есть метастазы в разных частях тела, в костях поэтому надо было срочно начинать химиотерапию.

Lekarz powiedział, że musimy natychmiast rozpocząć leczenie. Podano nam chemioterapię, potem zaczęły się wszystkie podstawowe badania. Jednym z ważnych badań przy tej chorobie jest MIBG w Warszawie, gdzie dziecko wkłada się do dużego aparatu i skanuje się je. Okazało się, że mamy przerzuty w różnych częściach ciała, na przykład w kościach, więc trzeba było pilnie rozpocząć chemioterapię.


Нас вот в этой больнице Przylądek Nadziei, сразу записали, зарегистрировали в фонде для больных детей с nowotworami и мы начали лечение. Нас зарегистрировали в фонде и для нас, как для родителей с точки зрения финансов, всё абсолютно бесплатною Целый курс: химиотерапия, радиотерапия, операция, иммунотерапия. Абсолютно всё лечение от начало до конца, оно здесь в Польше для детей абсолютно бесплатно.

W szpitalu Przylądek Nadziei, od razu nas zapisano, zarejestrowano w fundacji na rzecz chorych dzieci z nowotworami i rozpoczęliśmy leczenie. Byliśmy zarejestrowani w fundacji i wszystko było dla nas, jako rodziców, całkowicie bezpłatne. Cały cykl: chemioterapia, radioterapia, operacja, immunoterapia. Całe leczenie od początku do końca jest dla dzieci w Polsce całkowicie bezpłatne.


Помимо того как нас зарегистрировали в фонде na ratunek, который работает с больницей Przylądek Nadziei, у нас там появился свой саб счёт, куда люди могут скидывать деньги или перечислять один процент, то есть там появляется какая-то сумма которую мы можем использовать, например, мы идём в аптеку покупаем какие-то лекарства либо едем в Варшаву на обследование, мы сохраняем чеки, приносим в этот фонд. Если на нашем саб счету есть деньги, то эти деньги возвращают обратно.

Oprócz tego, że jesteśmy zarejestrowani w funduszu ”Na ratunek”, który współpracuje ze szpitalem Przylądek Nadziei, mamy własne subkonto, na które ludzie mogą wpłacać pieniądze lub przekazywać procent podatku. Wtedy jest pewna kwota, którą możemy wykorzystać, np. idziemy do apteki kupić jakieś lekarstwo lub jedziemy do Warszawy na badania lekarskie, zachowujemy paragony, które przynosimy do tego funduszu. Jeśli na naszym subkoncie znajdują się pieniądze, otrzymujemy je z powrotem.


У нас сейчас лечение конкретно во Вроцлаве закончено, мы прошли целый курс, от начала до конца. Остаётся последний последний шаг, это поезда в Штаты на специальную прививку на которую мы сейчас собираем, почти миллион злотых, это около восьмисот тысяч. Чтобы не было опять рецидива, потому что, эта болезнь очень коварная, страшная и если она возвращается то у ребенка очень маленькие шансы выжить. Мы сейчас собираем чтобы поехать и сделать этот курс прививок против конкретной раковой опухоли – нейробластомы.

Zakończyliśmy leczenie we Wrocławiu, przeszliśmy cały cykl od początku do końca. Ostatnim krokiem jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych po specjalną szczepionkę, na którą zbieramy około miliona złotych, czyli około ośmiuset tysięcy. Żebyśmy nie mieli kolejnego nawrotu, bo choroba jest bardzo podstępna, straszna i jeśli wróci, to szanse na przeżycie dziecka są niewielkie. Zbieramy teraz pieniądze, abyśmy mogli zaszczepić dziecko przeciwko temu konkretnemu nowotworowi, neuroblastomie. 


На данный момент у нас есть 104 тысячи злотых, если я не ошибаюсь ещё остаётся около 660 тысяч. Счет можно найти на нашей страничке на фейсбуку, называется Daniel kontra Niuroblastoma, там есть все данные: ссылка на siepomaga, ссылка на счет фонда, полное описание какой название платежа сделать. Там есть все данные. Плюс еще я придумал машину „собакомобиль” тоже стараюсь ездить на ней. И прям на машине есть ссылка на сбор средств, либо можно в банку. Я вот бывает достаю эту банку, которую получил от фонда, туда можно кинуть какие-то деньги поддержать.

W tej chwili mamy 104 tysiące złotych, o ile się nie mylę, zostało jeszcze około 660 tysięcy. Konto można znaleźć na naszej stronie na Facebooku, o nazwie Daniel kontra Neuuroblastoma, ma wszystkie szczegóły: link do siepomaga.pl, link do konta funduszu, pełny opis i nazwa do dokonywania płatności. Są tam wszystkie szczegóły. Dodatkowo wymyśliłem też samochód „dogmobile” i też próbuję nim jeździć. Na samochodzie jest link do zbiórki pieniędzy, można też wejść na stronę banku. Czasami wyciągam słoik, który dostałam od fundacji, można tam wrzucić trochę pieniędzy, żeby wesprzeć.


Когда прошла, где-то два месяца сбора средств, я понял, что надо немножко больше заняться рекламой, продвигать сбор. Я подумал, что мой любимый фильм это „Тупой и еще тупее” и мне показалось, что почему бы не сделать такую машину собаку и ездить во Вроцлаве, чтобы как-то привлекать внимание к сбору. Получилось так, что создал проект: нарисовал какие-то идеи, прикинул в голове, как это будет выглядеть и примерно за месяц получилось воплотить в жизнь. Много человек помогало в этом. Например, мой друг напечатал нос на 3D принтере, жена Виталина сама сделала уши и язык. Вот эти вот коврики, я пошел в магазин – купил 25 штук. Машина вызывает очень позитивные эмоции, все фотографируются, каждый жертвуя денежку, сколько сможет. Поэтому, однозначно это дает какой-то эффект на сбор средств.

Kiedy minęło około dwóch miesięcy od rozpoczęcia zbiórki, zdałem sobie sprawę, że muszę zrobić trochę więcej reklamy, aby wypromować zbiórkę. Pomyślałem, że mój ulubiony film to „Głupi i Głupszy” wtedy przyszło mi do głowy, żeby zrobić z samochodu psa i jeździć nim po Wrocławiu, żeby w jakiś sposób zwrócić uwagę na zbiórkę. Stworzyłem więc projekt, narysowałem kilka pomysłów, opracowałem w głowie jak to będzie wyglądało i w ciągu około miesiąca udało mi się go zrealizować. Pomogło mi w tym wiele osób. Na przykład, mój przyjaciel wydrukował nos na drukarce 3D, moja żona, Vitalina, sama wykonała uszy i język. Poszedłem do sklepu i kupiłem dywaniki – 25 sztuk. Samochód wzbudza bardzo pozytywne emocje, wszyscy robią sobie zdjęcia, każdy przekazuje tyle pieniędzy, ile może. Tak więc na pewno ma to jakiś wpływ na pozyskiwanie funduszy.


Как только соберем деньги, мы поедем в США и пройдем курс вакцинации, который будет длится не один год. Мы должны будем периодически приезжать, каждые 2-3 недели, может месяц, может 3. Всё зависит от курса, но после вакцинации – это будет конец лечения. Будет жизнь – обычная жизнь, обычного ребенка и я очень надеюсь, что это всё забудется и мы будем вспоминать как страшный сон. Очень хочется, как можно быстрее собрать деньги, собственно пройти этот курс вакцинации и уже забыть о этом всём.

Jak tylko uzbieramy pieniądze, pojedziemy do USA i odbędziemy cykl szczepień, który będzie trwał ponad rok. Będziemy musieli przyjeżdżać okresowo, co 2-3 tygodnie, może miesiąc, może 3. Wszystko zależy od przebiegu choroby, ale po szczepieniu będzie to koniec leczenia. Będzie życie – zwykłe życie, zwykłego dziecka i mam wielką nadzieję, że to wszystko zostanie przez niego zapomniane, a my będziemy to wspominać jako zły sen. Naprawdę chciałabym jak najszybciej zebrać pieniądze, przejść ten cykl szczepień i zapomnieć o tym wszystkim.

W JAKI SPOSÓB FREELANCER MOŻE LEGALNIE PRACOWAĆ W POLSCE?

Все частіше можна почути що хтось працює на фрілансі. Фрілансер, тобто особа, яка працює самостійно і не має постійної роботи. Та, чи можуть вони легально працювати в Польщі?

Coraz częściej można usłyszeć, że ktoś jest freelancerem. Freelancer, czyli osoba, która pracuje samodzielnie i nie ma stałego zatrudnienia. Czy takie osoby mogą legalnie pracować w Polsce? Dowiemy się już za chwilę.

Програмісти, фотографи, дизайнара, копірайтери – це тільки деякі професії, які можуть працювати без оформлення на роботу. Саме такий вид заробітку вибрав для себе Юрій Краснощока онлайн викладач німецької мови. Плюсами такої роботи для чоловіка є те, що він може самостійно обирати матодику роботи з учнями та не має додаткового контролю зі сторони керівництва.

Programiści, fotografowie, projektanci, copywriterzy – to tylko niektóre z zawodów, które mogą być wykonywane bez umowy. Taki rodzaj dochodu wybrał dla siebie Yuriy Krasnoshchok, nauczyciel języka niemieckiego online. Mówi, że zaletą takiej pracy jest fakt, że może samodzielnie dobierać metodykę pracy ze studentami i nie ma dodatkowej kontroli ze strony kierownictwa.

Ставки, оплати я сам регулюю свою зарплатню. Дуже багато самостійності, хоча набагато більше звісно відповідальності. Саме тому я більше не хочу іти до якихсь мовних шкіл – говорить Юрій Краснощок, фрілансер, онлайн викладач німецької мови.

Stawki, opłaty, reguluję wynagrodzenie. Dużo samodzielności, choć oczywiście znacznie większa odpowiedzialność. Dlatego nie chcę już iść pracować do żadnej szkoły językowej – mówi Yuriy Krasnoshchok, freelancer, nauczyciel niemieckiego online.

Zdaniem prawników, freelance jako forma zbrudnienia w Polsce nie występuje. Natomiast są inne rozwiązania prawne, które umożliwiają tak zwanym wolnym strzelcom pracę dla różnych osób bądź organizacji.

Zawsze ten freelance będzie krył się za jakąś inną formą połączenia pracodawcy z pracownikiem i ten pracownik może być zleceniobiorcą, więc będzie ich wiązała umowa cywilną-prawna, jaką umowa zlecenia. A może też prowadzić chociażby jednoosobową działalność gospodarczą і wtedy po prostu będzie partnerem biznesowym, który będzie miał różnych kontrahentów – mówi Bartłomiej Potocki, kierownik Instytutu Praw Migrantów.

Завжди діяльність фрілансера буде прихована за якоюсь іншою формою зв’язку роботодавець-працівник. Працівник може бути підрядником, тому вони будуть пов’язані цивільно-правовим договором, тобто договором доручення. Він також може керувати індивідуальним підприємством, і тоді він буде просто діловим партнером, у якого будуть різні підрядники – каже Бартоломей Потоцький, голова Інституту прав мігрантів.

Фрілансерів можна поділити на тих, хто має вільний доступ до ринку праці, і тих, хто цього не має, наприклад, у випадку мігрантів. Перші можуть фізичною особою-підприємцем, як це зробив Юрій родом з України.

Freelancerów można podzielić na tych, który mają swobodny dostęp do ryku pracy oraz tych, którzy takiego dostępu nie mają, na przykład migranci. Pierwsi mogą założyć między innymi jednoosobową działalność gospodarczą, jak to zrobił Yuriy, pochodzący z Ukrainy.

Спочатку викладав просто онлайн на український напрямов, а вже потім, пісдя того, як зробив документи вийшов з цією пропозицією і в Польщі. Вже активно викладаю. Я відкрив індивідуальну діяльність з вивчення іноземних мов, тому легально працюю фрілансером, сплачую податки, ZUS, все як треба – говорить Юрій Краснощок, фрілансер, онлайн викладач німецької мови.

Początkowo uczyłem online tylko mieszkańców Ukrainy, a dopiero później, po otrzymaniu dokumentów, wyszedłem z tą ofertą również w Polsce. Już aktywnie uczę. Zacząłem indywidualną działalność, aby uczyć języków obcych, więc legalnie pracuję jako freelancer, płacę podatki, ZUS, wszystko jest jak należy – mówi Yuriy Krasnoshchok, freelancer, nauczyciel języka niemieckiego online.

Тим, хто не має вільного доступу до польського ринку праці або не може розпочати приватну діяльність, залишається звернутися, наприклад, до бізнес -інкубаторів. Таким чином фрілансер може отримати належний правовий захист.

Dla tych, którzy nie mają wolnego dostępu do polskiego rynku pracy, bądź nie mogą założyć jednoosobowej działalności gospodarczej, pozostaje zwrócić się, na przykład, do inkubatorów przedsiębiorczości. W ten sposób wolny strzelec może uzyskać odpowiednią ochronę prawną.

Inkubatorów przedsiębiorczości czy innych startupów, czyli po prostu firm, przedsiębiorstw profesjonatych, które będą de facto ochraniały nazwijmy ich działalność freelancerską i de facto to te firmy będą kontrahentem, będą stroną umowy właśnie z jakimś zleceniodawcą, jedynie wykonawcą będzie nasz freelancer – mówi Bartłomiej Potocki, kierownik Instytutu Praw Migrantów.

Бізнес -інкубатори чи інші стартапи, тобто просто компанії, підприємства з власниками нерухомості, які фактично захищатимуть їх, назвемо їх позаштатною діяльністю, і де -факто ці компанії будуть підрядником, вони будуть стороною контракту з деяким клієнтом , підрядником буде лише наш фрілансер – каже Бартломей Потоцький, менеджер Інституту прав мігрантів.

Фрілансери в Польщі можуть працювати легально, але з юридичної точки зору вони повинні бути, наприклад, фізичною особою підприємцем, або ж співпрацювати з бізнес-інкубатором тощо.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy