Dzień dobry we Wrocławiu odc.61

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
W tym odcinku pokażemy podpisanie umowy o otwarcie Konsulatu Generalnego Ukrainy we Wrocławiu. Opowiemy historię Oleny Vorovchenko, która umiejętnie łączy pracę w IT, macierzyństwo i wolontariat. Na sam koniec pokażemy jak przebiegał protest obok Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

В цьому епізоді ви побачите урочисте підписання умови про відкриття Генерального Консульства України у Вроцлаві. Почуєте історію Олени Воровченко, яка вміло поєднує роботу в IT, материнство і волонтерство. На сам кінець ми покажемо, як проходив мітинг біля Нижньосілезького Воєвудського Управління.

KONSULAT GENERALNY UKRAINY BĘDZIE WE WROCŁAWIU

Ось тут на вулиці Нанкера ще в цьому році має відкритися Генеральне Консульство України. Там ви зможете отримати закордонний паспорт, візу або свідоцтво про сімейний стан, не виїжджаючи за межі міста. 

Przy placu Nankiera jeszcze w tym roku ma powstać Konsulat Generalny Ukrainy. Będzie można wyrobić w nim zagraniczny paszport, otrzymać wizę lub zaświadczenie o stanie cywilnym. 

Мер Вроцлава Яцик Сутрик разом Андрієм Дещицею Посолом України в Польщі підписали умову про передачу приміщення під генеральне консульство України у Вроцлаві. Це буде п’яте за рахунком українське дипломатичне представництво у Польщі. 

Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, wraz z ambasadorem Ukrainy w Polsce, Andrijem Deszczyceju, podpisali umowę o przekazaniu siedziby pod Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu. Będzie to już piąta ukraińska placówka dyplomatyczna na terytorium Polski. 

Te wysiłki ostatnich lat doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy podpisać umowę najmu lokalu pod Konsulat, co jest krokiem do przodu – dodaje Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w RP. 

Наші зусилля останніх років призвели до того, що сьогодні ми можемо підписати договір оренди приміщення для Консульства, що є кроком вперед – dodaje Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w RP.

Разом з консульстом відкривається абсолютно новий розділ упольсько-українських відносинах таінший рівень співпраці України змістом Вроцлав. 

Razem z konsulatem otwiera się zupełnie nowy rozdział w relacjach polsko-ukraińskich i kolejny poziom współpracy Ukrainy z miastem Wrocław. 

Siedzibą konsulatu będzie obiekt miejski znajdujący się przy Nankiera. Miejsce doskonale znane społeczności ukraińskiej, grekokatolickiej. Obok mamy katedrę, w związku z tym to miejsce nie jest przypadkowe. Jest specjalnie przemyślane, tak, aby dobrze się identyfikowało społeczności ukraińskiej, która tutaj z nami mieszka – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. 

Місцем перебування консульства буде муніципальний заклад, розташований на вулиці Нанкієрі. Місце, добре відоме українській, греко-католицькій громаді. Поруч у нас є собор, тож це місце не випадкове. Воно спеціально продумане, щоб добре ідентифікувалося з українською громадою, яка живе тут з нами – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. 

Юрій Токар буде генеральним консулом у чотирьох воєводствах: Нижньошльонському, Опольському, Любуському та Великопольському.

Jurij Tokar będzie pełnić funkcję Konsula Generalnego w czterech województwach: dolnośląskiem, opolskiem, lubuskiem i wielkopolskiem. 

Ми беремо на себе зобов’язання відкритися до кінця року – говорить Юрій Токар, Консул України у Вроцлаві 

Zobowiązujemy się do otwarcia do końca roku – mówi Jurij Tokar, Konsul Ukrainy we Wrocławiu 

Завдяки появі Генерального Консульства громадяни україни, які проживають у Вроцлаві зможуть голосувати у виборах, отримати нові документи або віднодити загувлені. Раніше вони могли це робити їздивши до Консула Кракова або чекаючи на виїздні зустрічі у Вроцлаві, що було вкрай незручним. 

Dzięki pojawieniu się Konsulatu Generalnego obywatele Ukrainy mieszkający we Wrocławiu będą mogli głosować w wyborach, zdobyć nowe dokumenty lub odzyskać utracone. Wcześniej mogli to zrobić udając się do konsula w Krakowie lub czekając na wyjazdowe spotkania w konsulacie we Wrocławiu, co było uciążliwe. 

На даний час ми фокусуємося на тому щоб розпочати діяльність генерального консульства безпосередньо з точки зору надання консульських послуг громадянам України – говорить Юрій Токар, Консул України у Вроцлаві. 

Obecnie koncentrujemy się na uruchomieniu działalności Konsulatu Generalnego bezpośrednio z punktu widzenia świadczenia usług konsularnych obywatelom Ukrainy – mówi Jurij Tokar, Konsul Ukrainy we Wrocławiu. 

Окрім цього консул обіцяє проводити роботи у всіх можливих сферах: культурній, економічній і гуманітарній. Не виключаючи співпрацю з громадськими організаціями. Про свою готовність допомогти також заявляє влада вроцлава. 

Ponadto konsul zapowiada pracę we wszystkich możliwych obszarach: kulturalnym, gospodarczym i humanitarnym. Nie wykluczając współpracy z organizacjami publicznymi. Władze Wrocławia równeż deklarują gotowość pomocy. 

My z całą pewnością tutaj we Wrocławiu chcemy być i towarzyszyć panu ambasadorowi w tej misji. Chcemy także być ambasadorami spraw Ukrainy, Ukraińców tutaj w Polsce, tutaj we Wrocławiu – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. 

Ми безумовно хочемо бути тут у Вроцлаві, і супроводжувати Посла на цій місії. Ми також хочемо бути послами у справах України, українців тут у Польщі, у Вроцлаві – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. 

Зараз в новому приміщенні Консульства проводиться ремонт. А вже в грудні ми зможемо показати Вам як він виглядає і що саме знаходиться всередині. 

Obecnie trwa remont nowej siedziby Konsulatu. A w grudniu będziemy mogli pokazać, jak wygląda i co jest w środku.

PRACUJE W IT. Z ZAMIŁOWANIA JEST WOLONTARIUSZKĄ

Олена Воровченко вміло поєднує роботу в IT, материнство та волонтерство. Жінка співзасновниця Фонду Птах, який допомагає дітям зі Сходу України. Як їй вдасться все це поєднувати дізнаємося вже за мить.

Olena Vorovchenko umiejętnie łączy pracę w IT, macierzyństwo i wolontariat. Jest współzałożycielką Fundacji Ptaсh, która pomaga dzieciom ze wschodniej Ukrainy. Za chwilę dowiemy się, jak to wszystko łączy — mówi Olena Vorovchenko.

Я адміністратор баз даних oracle i postgresql. Працюю вже дуже багато років в IT сфері. Я дружина і мама. Я маю родину. Також я волонтер з багаторічним стажем, співзасновниця Фундації Птах, яка діє тут у Вроцлаві. Я закінчила в свій час Київський Політехнічний Інститут напрямок інформаційні технології. На той момент вважалося, що це тотально не жіноча професія і багато моїх знайомих дивувалося, як це ти йдеш в такий напрямок, чому ти йдеш в такий напрямок. Тим більше що я закінчувала філологічну гумназію і всі очікували, що я буду перекладачем або викладачем іноземних мов, але мені здавалося що цього замало. Світ настільки зараз стає глобальним, що знання мов це вже одне з таких обов’язкових вмінь, щоб мати можливість взаємодіяти з усім світом.

Jestem administratorem bazy danych oracle i postgresql. Od wielu lat pracuję w branży IT. Jestem żoną i matką. Mam rodzinę. Jestem wolontariuszką z wieloletnim doświadczeniem, współzałożycielką Fundacji Ptach, która działa tu we Wrocławiu. Ukończyłam Politechnikę Kijowską na kierunku informatyka. W tamtym czasie uważano, że to wcale nie jest kobiecy zawód i wielu moich znajomych zastanawiało się, dlaczego wybrałam taki kierunek. Zwłaszcza, że kończyłam liceum filologiczne. Wszyscy oczekiwali, że będę tłumaczką lub nauczycielką języków obcych, ale wydawało mi się, że to nie wystarczy. Świat staje się tak globalny, że umiejętności językowe są już jedną z tych obowiązkowych umiejętności, aby móc komunikować się z całym światem.

Мені хотілось чогось більшого того я вибрала напрямок IT, який тоді активно розвивався. Мені здавався ін дуже цікавим. Напрямок баз даних теж для мене був не випадковим, тому що мені здавалося фантастичним, що завдяки технологіям в області баз даних ми можемо пришвидшити дуже багато процесів. Ми можемо зібрати в одному місці дані, які ми можемо аналізувати і робити з них якісь висновки отримуючи нові знання. Цей напрямок зараз активно розвивається називається data science.

Chciałam czegoś więcej, wybrałam kierunek IT, które wtedy aktywnie się rozwijało. Wydało mi się to bardzo interesujące. Kierunek baz danych również nie był dla mnie przypadkowy, ponieważ fantastycznym wydawało mi się to, że dzięki technologii bazodanowej możemy przyspieszyć wiele procesów. Potrafimy zebrać w jednym miejscu dane, które możemy analizować i wyciągać z nich wnioski, zdobywając nową wiedzę. Ta dziedzina obecnie aktywnie się rozwija, nazywana – data science.

Скажіть, які кроки потрібно зробити щоб почати в IT? Proszę powiedzieć, jakie kroki trzeba podjąć, aby rozpocząć pracę w IT?

Звичайно найлегший спосіб – це отримати профільну освіту. Це мій шлях той який проходила я. Але я розумію, що людина вже може мати освіту і думати як перепрофілюватися. Я знаю таких людей, які з фінансової сфери чи з HR переходили в IT. Я знаю, що ці люди шукали звичайно навчання. Це могли бути якісь профільні хороші курси. Звичайно вам бракуватиме практики і цю практику можна отримувати на стажуваннях. Можна отримувати так само у волонтерських проектах. Так, наприклад, люди беруть часто участь в якихось проекта на волонтерських засадах. Виконують якусь певну роботу, але вони мають примітку до вого резюме про виконану роботу. Про неї вони можуть говорити або показати, тому це набагато підвищує шанси людини увійти в цю сферу на сто відсотків, як професіонал.

Oczywiście najłatwiej jest zdobyć specjalistyczne wykształcenie. To jest moja ścieżka, ta, którą przeszłam. Ale rozumiem, że dana osoba może już mieć wykształcenie i myśleć o tym, jak zmienić swój profil. Znam osoby, które przeszły z finansów czy HR do IT. Wiem, że ci ludzie zwykle szukali szkolenia. Mogą to być dobre kursy profilowe. Oczywiście zabraknie Ci praktyki i tę praktykę można zdobyć podczas staży. Możesz także wziąć udział w projektach wolontariackich. Na przykład, ludzie często uczestniczą w projekcie na zasadzie wolontariatu. Wykonują określoną pracę, ale w swoim życiorysie mają notatkę na temat wykonanej pracy. Mogą o tym mówić lub pokazać, więc znacznie zwiększa to szanse człowieka na stuprocentowe wejście w tę dziedzinę jako profesjonalista.

Я була дотична до волонтерства і раніше. Це не було системно, на постійній основі. Коли я приїхала до Польщі то побачила повідомлення в соц. мережах коли Фунадія Україна закликала волонтерів допомогти з перекладом і з організаційною підтримкою для наших військових, які приїжджали сюди на оздоровлення. Я вирішила що це дуже хороша можливість і я можу бути тут корисною. Я поїхала до Льондику і під кінець тижня приїхали ще двоє дівчат-волонтерок з якими я познайомилась ми їхали разом назад, розговорилися і зрозуміли що ми маємо дуже багато спільного. Ми маємо спільні цінності, ми маємо спільні погляди і практично кожна з нас готова робити щось більшого, тому можна разом об’єднати зусилля. Напрямок, який ми обрали це допомога дітям війни, дітям з родин біженців зі Сходу України. Ми зрозуміли що ця сфера не покрита повноцінною допомогою і ці діти її потребують. Ми вирішили використати локалізацію, як перевагу і привозити дітей сюди. Найважливіші моменти, які ми могли подарувати крім того що наші табори були певною історією успіху кожної дитини. Ми давали дітям можливість розвиватися. Ми давали певні вміння, знання в нас весь час відбувалися якісь події.

Byłam już wcześniej zaangażowana w wolontariat. Nie było to systematyczne, stałe. Kiedy przyjechałam do Polski, zobaczyłam post w grupie społecznościowej, kiedy Fundacja Ukraina szukała wolontariuszy do pomocy w tłumaczeniach i wsparcia organizacyjnego dla naszych żołnierzy, którzy przybyli tu na rehabilitację. Uznałam, że to bardzo dobra okazja i mogę się tu przydać. Pojechałam do Lądka i pod koniec tygodnia przybyły jeszcze dwie dziewczyny-wolontariuszki, które poznałam. Wróciłyśmy razem, porozmawiałyśmy i uświadomiłyśmy sobie, że mamy wiele wspólnego. Mamy wspólne wartości, mamy wspólne poglądy i prawie każda z nas jest gotowy zrobić coś większego, więc możemy połączyć siły. Wybrany przez nas kierunek to pomoc dzieciom wojny, dzieciom z rodzin uchodźców ze wschodniej Ukrainy. Zdałyśmy sobie sprawę, że ten obszar nie jest objęty pełnoprawną pomocą i te dzieci jej potrzebują. Postanowiłyśmy wykorzystać lokalizację jako zaletę i sprowadzić tu dzieci. Najważniejsze momenty, które mogliśmy zaprezentować poza tym, że nasze obozy były pewną historią sukcesu każdego dziecka. Daliśmy dzieciom możliwość rozwoju. Daliśmy pewne umiejętności, wiedzę, zawsze mieliśmy jakieś wydarzenia.

Ми зробили останній табір взимку 2020 року. Потім зачинилися кордони. Коли прийшла пандемія і люди по втрачали роботи ми підтримували кризові родини фінансовими допомогами, купували продукти, допомагають з лікуванням. В цей період до нас долучилися дівчата з Українського Католицького Університету які прийшли з ідеєю і запропонували об’єднати зусилля. Так з’явився проект Англійська на Схід в якому Фундація Птах є головним партнером. Останні два роки ми дуже активно залучені в цей проект. Ми є координаторами цього проекту. Через нас пройшла вже десь сотня дітей, сотня волонтерів, які були менторами. Це заняття в парах де ментор і менті. Ми навіть не називаємо учень і вчитель для того щоб це було трохи неформально і трохи більше ніж просто урок англійської мови. Програма структурована таким чином, щоб можна було починаючи дитині від разом про себе, про свій світ, який вона бачить виходити до глобального світу. Останні наші теми присвячині проблемам екології, проблемам глобальноо світу а також питанням волонтерства. Тема волонтерства у нас на нашому проекті є дуже важливою. Оскільки проект онлайновий до нього змогли долучитися люди з усього світу.

Ostatni obóz zrobiliśmy zimą 2020 roku. Wtedy granice się zamknęły. Gdy nadeszła pandemia i ludzie stracili pracę, wspieraliśmy finansowo rodziny znajdujący się w kryzysie, kupowaliśmy żywność, pomagaliśmy w leczeniu. W tym okresie dołączyły do nas dziewczyny z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, które wpadły na pomysł i zaproponowały połączenie sił. Tak powstał projekt English to the East, którego głównym partnerem jest Fundacja Ptach. Od dwóch lat jesteśmy bardzo aktywnie zaangażowani w ten projekt. Jesteśmy koordynatorami tego projektu. Przeszło przez nas już około setki dzieci, setka wolontariuszy, którzy byli mentorami. To jest lekcja w parach gdzie jest mentor i menti. Nie mówimy nawet uczeń i nauczyciel, aby było to trochę nieformalne i trochę więcej niż tylko lekcja angielskiego. Program jest skonstruowany w taki sposób, aby dziecko mogło zacząć od rozmów o sobie, o swoim świecie – wychodząc w świat globalny. Nasze najnowsze tematy dotyczą kwestii środowiskowych, kwestii globalnych i wolontariatu. Temat wolontariatu w naszym projekcie jest bardzo ważny, ponieważ projekt jest online, ludzie z całego świata mogli do niego dołączyć.

Ми проводимо для дітей мовні клуби з носіями мови і ці люди теж по всьому світу. Останній speaking club проходив з людиною з Австралії і це надзвичайно цікаво, тому що діти вперше бачать що до нас доєдналася людина з Австралії і її можна про все запитати. Мені здається навіть коли пандемія закінчиться все одно проект у форматі онлайн, який дає перевагу в тому, що можна поєднати людей, які живуть за тисячі кілометрів один від одного – це дуже велика перевага і ми обовязково будемо з неї користуватися і давати цю можливість. Ми мріємо відновити табори, тому що ми побачили їх силу, як елемент культурного діалогу. Ще в наших планах зробити пісенний фестиваль, який проходив би в двох країнах. Ми хотіли б працювати над проектами, які розширюють діалог між нашими країнами, діалог між культурами і сподіваємося, що нам ще це вдастся.

Prowadzimy kluby językowe dla dzieci z native speakerami z całego świata. Ostatni klub mówienia odbył się z osobą z Australii i jest to niezwykle ciekawe, bo dzieci po raz pierwszy widzą, że dołączyła do nas osoba z Australii i można ją o wszystko wypytywać. Wydaje mi się, że nawet gdy pandemia się kończy, nadal jest to projekt online, który ma tę zaletę, że można zrzeszać ludzi, którzy mieszkają tysiące mil od siebie – to bardzo duża zaleta i na pewno skorzystamy z tej możliwości. Marzymy o odbudowie obozów, bo widzieliśmy ich siłę jako element dialogu kulturowego. Planujemy też zrobić festiwal piosenki, który odbędzie się w dwóch krajach. Chcielibyśmy pracować nad projektami, które poszerzają dialog między naszymi krajami, dialog między kulturami i mamy nadzieję, że nam się uda. 

PROTEST MIGRANTÓW POD DOLNOŚLĄSKIM URZĘDEM WOJEWÓDZKIM

Минулої суботи мігранти мирно протестували біля Нижньосілезького Воєвудського Управління. Причинами їх незадоволення є повільна робота управління і довгий час очікування на легалізацію перебування.

W minioną sobotę migranci pokojowo protestowali pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. Powodem ich niezadowolenia jest powolna praca urzędu oraz długi czas oczekiwania na legalizację pobytu.

Біля нижносілезького воєвудського управління зібралося близько 300 мігрантів з різних країн. Вони змушені виходити, щоб відстоювати свої права.

Około 300 migrantów z różnych krajów zgromadziło się na terenie województwa dolnośląskiego. Są zmuszeni do wyjścia w obronie swoich praw.

Ми зібралися тут, щоб показати що є проблеми з отриманням карт побиту. Люди чекають на карти по два, по пять років і навіть після отримання децизії чекають нас пластик по 6 місяців. Я вважаю що це ненормально. Ми всі тут працюємо офіційно, платимо податки і хотіли би щоб закони працювали для нас так, як і для всіх хто тут живе – говорить Дмитро Медолазов, організатор протесту.

Zebraliśmy się tutaj, aby pokazać, że są problemy z uzyskaniem kart. Ludzie czekali na karty od dwóch czy pięciu lat, a nawet po otrzymaniu decyzji, na plastik czekaliśmy 6 miesięcy. Myślę, że to nienormalne. Wszyscy tu oficjalnie pracujemy, płacimy podatki i chcielibyśmy, żeby prawo działało zarówno dla nas, jak i dla wszystkich, którzy tu mieszkają – mówi organizator protestu Dmitrij Medolazow.

Один, два, три, чотири чи навіть п’ять років саме стільки мігранти чекають дозволу на легальне перебування у Вроцлаві. Серед них і Наталія Білозор, яка від березня 2018 року разом з родиною чекає на легалізацію перебування. 

Rok, dwa, trzy a nawet pięć – tyle migranci czekają na pozwolenie na legalny pobyt we Wrocławiu. Wśród nich jest Natalia Bilozor, która razem z rodziną czeka na legalizację pobytu od marca 2018 roku.

Цілий час міняються інспектори, на сьогоднішній день в нас вже четвертий інспектор. В травні місяці я подала скаргу до суду і від того часу отримала інформацію, що моя справа була загублена – говорить Наталія Білозор.

Inspektorzy cały czas się zmieniają, dziś mamy czwartego inspektora. W maju złożyłam skargę do sądu i od tego czasu otrzymałam informację, że moja sprawa została zgubiona – mówi Natalia Bilozor.

Очікуючи посвідку на тимчасове або постійне проживання, мігранти не мають права виїзду з країни, що не дозволяє їм поїхати, наприклад, на похорон або весілля родичів, які проживають за кордоном.

W trakcie oczekiwania na kartę czasowego bądź stałego pobytu, migranci nie mają prawa do opuszczenia kraju. Uniemożliwia to wyjazd na przykład na pogrzeb bądź wesele bliskich mieszkających za granicą.

Коли у когось трапляється якась біда, помирає хтось з близьких ми не можемо виїхати, щоб поїхати ,наприклад, попрощатися зі своїми близькими і це дуже погано. Тому просимо ужонд прислухатися до людей, бо кожного разу я вважаю що акції ці будуть тривати і якщо нас не почують я вважаю що кожного разу людей буде більше і більше – каже Гаспарян Едуард.

Gdy ktoś ma problem, umiera ktoś bliski, nie możemy wyjść np. pożegnać się z bliskimi i jest nam wtedy bardzo źle. Dlatego prosimy o wysłuchanie ludzi, bo za każdym razem myślę, że te działania będą kontynuowane, a jeśli nas nie usłyszą, to myślę, że za każdym razem ludzi będzie coraz więcej – mówi Hasparyan Eduard.

На акцію протесту не з’явився ніхто з представників управління. 

Na proteście nie pojawił się nikt z przedstawicieli urzędu.

Byliśmy z tym protestem zaskoczeni. Wiedzieliśmy wyłącznie z Facebooka, że jest on planowany. Nie byliśmy zaproszeni do dialogu — mówi Wojciech Partyka zastępca dyrektora wydziału spraw obywateli i cudzoziemców DUW.

Ми були здивовані цим протестом. Про те, що він був запланований ми знали лише з Facebook. Нас не запросили до діалогу — mówi Wojciech Partyka zastępca dyrektora wydziału spraw obywateli i cudzoziemców DUW.

Ми запитали у співробітника Нижньосілезького воєводства про те, що саме впливає на час очікування легалізації перебування.

Zapytaliśmy pracownika Dolnośląskiego Urzędu Wrojewódzkiego o to, co wpływa na czas oczekiwania na legalizację pobytu.

Rzeczą która wydłuża ten czas oczekiwania jest szeroko pojęta korespondencja, dlatego zdecydowanie najszybciej na decyzję mogą liczyć Ci z państwa, którzy składają wnioski osobiście i którzy składają wnioski przede wszystkim kompletne. Ponieważ każde wyzwanie o uzupełnienie w praktyce licząc terminy do doręczenie przez Pocztę Polską, oczekiwanie na awizo, odpowiedzi. W rzeczywistości każda taka korespondencja wydłuża termin na około 2 miesiąca — mówi Wojciech Partyka zastępca dyrektora wydziału spraw obywateli i cudzoziemców DUW.

Що подовжує цей час очікування, так це листування, тому найшвидше розраховувати на отримання рішення можуть ті, хто подає заяви особисто і хто подає заяви з усіма документами. Тому що кожне додавання документів на практиці, підраховуючи дні, які підуть на доставлення Польською Поштою, очікуючи на авізо, відповідь. Фактично таке листування подовжує термін приблизно до 2 місяців — mówi Wojciech Partyka zastępca dyrektora wydziału spraw obywateli i cudzoziemców DUW.

Нижньосілезьке воєводство посідає друге місце в Польщі за кількістю іноземців, тому щороку з’являються нові заявки на отримання дозволу на проживання.

Województwo dolnośląskie zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem liczby cudzoziemców, dlatego co roku przybywa nowych wniosków o zezwolenie na pobyt.

W tym roku przez pierwsze 10 miesięcy wpłynęło prawie 36 tysięcy wniosków — mówi Wojciech Partyka zastępca dyrektora wydziału spraw obywateli i cudzoziemców DUW.

Цього року за 10 місяців було подано майже 36 тисяч заяв — mówi Wojciech Partyka zastępca dyrektora wydziału spraw obywateli i cudzoziemców DUW.

Nas przybyło dużo więcej i tę dwanaście nowych stanowisk nie ratują tej sytuacji. Sytuacja się pogarsza codziennie, comiesięcznie — mówi Sergii Czułkol, organizator protestu.

Нас приїхало набагато більше, і ці дванадцять нових місць не рятують ситуацію. Ситуація погіршується з кожним днем, з кожним місяцем — mówi Sergii Czułkol, organizator protestu.

Незважаючи на велику кількість клієнтів, в управлінні Нижньосілезького воєводства працюють 54 інспектори, які ведуть справи, і близько сотні допоміжних працівників, які займаються справами іноземців. Загалом у Нижній Сілезії справами тисячі мігрантів займаються близько 150 осіб.

Mimo dużej liczby interesantów w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim pracuje tam 54 inspektorów, którzy prowadzą postępowania oraz około stu osób z personelu pomocniczego, zajmującego się sprawami cudzoziemców. Łącznie jakieś 150 osób zajmuje się sprawami tysięcy cudzoziemców na Dolnym Śląsku.

Każdy inspektor prowadzący postępowania ma między tysiąc a dwa tysiące spraw w swoim referacie, stąd jest takie obłożenie pracą — mówi Wojciech Partyka zastępca dyrektora wydziału spraw obywateli i cudzoziemców DUW.

Кожен інспектор, який веде провадження, має у своєму відділі від тисячі до двох тисяч справ, звідси й навантаження — mówi Wojciech Partyka zastępca dyrektora wydziału spraw obywateli i cudzoziemców DUW.

Обидві сторони прагнуть до діалогу та вирішення проблем, але коли це станеться, невідомо. 

Zarówno jedna jak i druga strona dąży do dialogu i rozwiązaniu problemów, ale kiedy to nastąpi nie wiadomo. 

Zobacz również

Tuż przy Kopalni Złota w Złotym Stoku znajduje się muzeum w pełni poświęcone przedmiotom znalezionym lub wyprodukowanym w tym mieście. Znajdziemy tutaj największą w Polsce kolekcję złotostockiej porcelany, jedyny na świecie złoty medal wykonany na polecenie Hermana Güttlera oraz tajemniczą kolekcję lalek.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy