Dzień dobry we Wrocławiu odc. 62

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
W tym odcinku powiem o Welcome Centrum AWF. Opowiem historię Margarity Kończyk-Bykowskiej – nauczycielki języka angielskiego, która w wolnym czasie prowadzi spotkania klubu książki we Wrocławiu i interesuje się astrologią. Na sam koniec powiemy, kto i na jakich warunkach może przebywać w Polsce na wizie przedłużonej.

В цьому епізоді в почуєте про Welcome Centrum AWF. Також історію Маргариты Коньчик-Биковської – вчительки англійської мови, яка в вільний час проводить зустрічі книжкового клубу у Вроцлаві та захоплюється астрологією. На сам кінець ми розкажемо, хто і за яких умов може перебувати у Польщі на продовженій візі.

WELCOME CENTRUM W AWF POWSTAŁO DLA STUDENTÓW Z ZAGRANICY

Welcome Centrum AWF створений, щоб допомагати студентам зза кордону освоїтися у Вроцлаві. Тут студент зможуть отримати інформацію про навчання, легалізацію побуту, медичне стажування та повсякденне життя. 

Welcome Centrum AWF powstało, aby pomóc studentom z zagranicy studiować we Wrocławiu. Tutaj studenci będą mogli uzyskać informacje o uczelni, legalizacji pobytu, ubezpieczeniu oraz życiu codziennym.

Академія фізичного виховання у Вроцлаві орієнтується на міжнародність, тому запрошує студентів з-за кордону. Для таких студентів в Університеті фізкультури створено Welcome Center, куди студенти можуть прийти поговорити та відпочити.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu stawia na międzynarodowość, dlatego zaprasza do siebie studentów z zagranicy. Z myślą o nich powstało Welcome Center, gdzie studenci mogą przyjść porozmawiać oraz odpocząć.

My tutaj stworzyliśmy to Centrum właśnie po to, żeby z każdym pytaniem mogli do nas przyjść, żeby wiedzieli, że jest miejsce gdzie mogą znaleźć pomoc – mówi Anna Olszanska, biuro rekrutacji AWF. 

Ми створили цей Центр, щоб студенти могли звертатися до нас з кожним питанням, щоб вони знали, що є місце, де вони можуть знайти допомогу – розповідає Анна Ольшанська, рекрутерка AWF

Zawsze ktoś na nich będzie czekał. Będą mieli pytania, nie muszą wysyłać maili, mogą przyjść po prostu spotkać się w kontakcie bezpośrednim – mówi prof. Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego We Wrocławiu. 

На них завжди хтось буде чекати. Коли виникнуть запитання, їм не доведеться надсилати електронні листи, вони зможуть просто прийти і зустрітися віч-на-віч – каже професор Анджей Рокіта, ректор Академії фізичного виховання у Вроцлаві.

Незалежно від того, студент це чи співробітник, кожен зможе отримати необхідну інформацію.

Niezależnie czy jest to student czy pracownik każdy będzie mógł uzyskać niezbędne informacje.

Kiedy przyjeżdża do nas student lub pracownik to bardzo dużo rzeczy ma do ogarnięcia i jest to trudne do wytłumaczenia, dlatego ideą jest stworzenie centrum, co właśnie zrobiliśmy, gdzie jedna osoba wręcza komplet dokumentów, objaśnia, pokazuje, wskazuje drogę – mówi Monika Ilecka-Folcik, koordynatorka Programu Erasmus.

Коли до нас приходить студент чи співробітник, йому багато чого потрібно організувати і це дуже важко пояснити, тому ідея полягає в тому, щоб створити центр, що ми щойно зробили, де одна людина передає набір документів, пояснює, показує шлях – каже Моніка Ілецка-Фолчик, координатор програми Erasmus.

Студенти зможуть взяти участь у заходах та студентських ініціативах, які спільно організовує Welcome Center. Кожен новий студент також отримає вітальний пакет. 

Studenci będą mogli wziąć udział w wydarzeniach oraz inicjatywach studenckich współorganizowanych przez Welcome Centre. Każdy nowy student także otrzyma zestaw powitalny Welcome Pack.

Wierzę, że nie tylko ci, którzy aktualnie studiują, obcokrajowcy, ale za chwilę będzie tych osób zdecydowanie więcej. Mamy przygotowane wszystkie kierunki w języku angielskim. Robimy dużą kampanię na zewnątrz tak naprawdę po to, żeby cały świat – jeżeli chce przyjechać do Wrocławia, studiować na naszej uczelni – mógł to zrobić. Między innymi po to jest to jeden z małych elementów składowych całego projektu „Welcome to AWF” – mówi prof. Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego We Wrocławiu.

Я вірю, що не лише тих, хто зараз навчається на іноземцях, а згодом їх стане набагато більше. Ми підготували всі курси англійською мовою. Ми проводимо велику кампанію поза межами, щоб увесь світ, якщо він хоче приїхати до Вроцлава, навчатися в нашому університеті, міг приїхати сюди. Серед іншого, це одна з невеликих складових усього проекту «Ласкаво просимо до AWF» – каже професор Анджей Рокіта, ректор Академії фізичного виховання у Вроцлаві.

Це проект, розроблений для іноземних студентів, які навчаються англійською та польською мовами.

Jest to projekt stworzony dla studentów z zagranicy studiujących zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

Nasz projekt skupia się nie tylko na anglojęzycznych odbiorcach i studentach, którzy mogliby podejmować studia w języku angielskim, ale także na studentach ze wschodu – z Ukrainy, Białorusi i dlatego też materiały przygotowujemy po ukraińsku – mówi Magdalena Opala, koordynatorka Projektu „Welcome to AWF”.

Весь наш проект орієнтований не лише на англомовних реципієнтів та студентів, які могли б навчатися англійською мовою, а й на студентів зі Сходу, України, Білорусі, а тому ми готуємо матеріали українською – розповідає Магдалена Опала, координатор проекту «Ласкаво просимо до AWF”.

Університет планує далі бути відкритим для світу, запрошуючи студентів з-за кордону.

Uczelnia planuje dalej otwierać się na świat zapraszając studentów z zagranicy.

ANGIELSKI, KSIĄŻKI I ASTROLOGIA – ŻYCIOWE PASJE MARGO

Margarita Kończyk-Bykowska jest nauczycielką języka angielskiego, która w wolnym czasie prowadzi klub książki we Wrocławiu oraz interesuje się astrologią. Już za chwilę powiemy, jak udaje jej się znaleźć czas na wszystkie swoje hobby. 

Я вообще учитель английского языка, но так вышло, так судьба сложилась, что в какой-то момент я проходила кризис идентичности.Я не знала, кто я, что со мной происходит и как дальше жить. В первую очередь я пошла к психотерапевту. Всем рекомендую! И начала увлекаться различными учениями, смотреть в разные стороны, искать ответы. Эти ответы я потихонечку начала находить в астрологии, точнее астро-психологии. У меня была консультация со специалистом по формуле души и я после этой консультации сидела просто в шоке и думала, как человек который меня не знает – знает обо мне так много. Я начала увлекаться астро-психологией, то есть сейчас я уже практикующий астропсихолог. Преподаю еще в школе английского языка , провожу встречи книжного клуба во Вроцлаве – говорить Маргарита Коньчик-Биковська. 

Generalnie jestem nauczycielką angielskiego, ale tak się złożyło, że w pewnym momencie przeszłam przez kryzys tożsamości. Nie wiedziałam kim jestem, co się ze mną dzieje i jak dalej żyć. Przede wszystkim poszłam do psychoterapeuty. Polecam wszystkim! Wtedy zaczęłam interesować się różnymi naukami, patrzeć w różnych kierunkach, szukać odpowiedzi. Powoli zaczęłam szukać odpowiedzi w astrologii, a raczej astropsychologii. Odbyłam konsultację ze specjalistą od formuł duszy i po tej konsultacji byłam po prostu w szoku i pomyślałam, że jak osoba, która mnie nie zna, tyle o mnie wie. Zaczęłam się angażować w astro-psychologię, teraz jestem praktykującym astropsychologiem. Uczę w szkole języka angielskiego, prowadzę spotkania klubu książki we Wrocławiu. 

Проучилась я в Криворожском педагогическом университете, закончила в 2012 году если я не ошибаюсь. По специальности я филолог английского языка преподаватель зарубежной литературы. Оттуда и пошло увлечение литературой, книгами, но что интересно — в институте я их не читала.

Studiowałam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krzywym Rogu, ukończyłam w 2012 roku, jeśli się nie mylę. Z zawodu jestem filologiem języka angielskiego i nauczycielem literatury obcej. Stąd wzięła się fascynacja literaturą i książkami, ale co ciekawe, nie czytałam ich w instytucie. 

Как я стала приподавть здесь? На самом деле, когда я приехала в Польшу мне далеко было до английского языка, я не хотела идти в эту сферу потому, что я не знала польского языка, когда приехала. После приезда я работала на заводе по 12 часов. Тогда я задумалась о том, как эту жизнь выстраивать лучше. В итоге я познакомилась там со своим будущим мужем. Мы вместе уволились с завода, вместе переехали и он меня начал подталкивать, чтобы задуматься кем я хочу быть и что делать. Я начала отправлять свое Резюме в разные организации, в школы английского языка. Я работю в приватней вечерней школе. Я пришла на собеседование. Подумала, что сейчас со мной поговорят, но не надеялась, что меня возьмут. Но директор стала со мной говорить на английском языке, мы хорошо поговорили и она на следующий день написала, что я принята. Я уже там работаю третий год, это Британский Центр Английского языка. 

Jak zaczęłam tu uczyć? W rzeczywistości, kiedy przyjechałam do Polski, byłam daleka od angielskiego, nie chciałam iść w tę sferę, ponieważ po przyjeździe nie znałam dobrze polskiego. Po przyjeździe pracowałam w fabryce przez 12 godzin. Potem zastanawiałam się nad tym, jak lepiej budować życie. W rezultacie poznałam tam swojego przyszłego męża. Razem opuściliśmy fabrykę, przeprowadziliśmy się, a on zaczął nakłaniać mnie do myślenia o tym, kim chcę być i co robić. Zaczęłam wysyłać swoje CV do różnych organizacji, do szkół języka angielskiego. Pracuję w prywatnej szkole wieczorowej. Przyszłam na rozmowę kwalifikacyjną. Myślałem, że teraz ze mną porozmawiają, ale nie miałam nadziei, że mnie zatrudnią. Ale dyrektorka zaczęła do mnie mówić po angielsku, mieliśmy dobrą rozmowę, już następnego dnia napisała, że zostałam przyjęta. Pracuję tam trzeci rok, jest to Brytyjskie Centrum Języka Angielskiego. 

Сначала после консультации меня заинтересовал єтот метод – формула души. Затем я пошла искать обучение. Нашла я это обучение еще вконтакте и начала обучаться астро-психологии и методике формула души. . Єтот метод он буквально недавно существует. Он не такой древний, как астрология. Астрология на самом деле имеет очень большую под собой историю. Єтот метод не так давно появился и он немножечко легче в освоении чем астрология. Если взять весь пласт западной астрологии то формула души єто буквально маленькая часть. Но она тоже дает очень глубокое знание и много интересного. Она дает то, чего может не дать астрология. В єтом методе смогли вічоенить что-то что можно взять и дать человеку как знание о себе и как знание о себе и как знание о том, как ему лучше жить. Как ему лучше жить он сам и так понимает. На самом деле клиенты интуитивно все сами понимают и подтверждают, что все верно. Они єто чувствуют. И по єтому формула души єто универсальный инструмент.

Początkowo po konsultacji zainteresowała mnie ta metoda – formuła duszy. Potem szukałam szkoleń. Znalazłam to szkolenie VKontakte i zaczęłam studiować astropsychologię a dokładnie metodykę formuł duszy. Ta metoda istnieje dosłownie od niedawna. Nie jest tak stara jak astrologia. Ta metoda jest trochę łatwiejsza do nauczenia niż astrologia. Jeśli weźmiemy całą warstwę zachodniej astrologii, to formuła duszy jest dosłownie małą częścią. Ale daje też bardzo głęboką wiedzę i wiele ciekawych rzeczy. Daje to, czego astrologia nie może dać. W tej metodzie byli w stanie zidentyfikować coś, co można wziąć i dać komuś jako wiedzę o sobie i jako wiedzę o tym, jak lepiej dla niego żyć. Jak może żyć lepiej sam wie. W rzeczywistości klienci intuicyjnie wszystko rozumieją sami i potwierdzają, że wszystko jest w porządku. Czują to. I dlatego formuła duszy jest uniwersalnym narzędziem. 

Идея книжного клуба ко мне пришла в 2020 году с приходом пандемии. Когда в январе я написала, что хочу проводить книжный клуб все были за. На первую и вторую встречу пришло около 15-16 человек. А потом с марта месяца начались все карантинные меры, но я не заканчивала продолжая дальше вести книжний клуб.Продолжала дальше мотивировать себя и других людей приходить общаться, обмениваться мнением. 

Pomysł na klub książki przyszedł do mnie w 2020 roku wraz z nadejściem pandemii. Kiedy w styczniu napisałam, że chcę prowadzić klub książki, wszyscy byli za. W pierwszym i drugim spotkaniu wzięło udział około 15-16 osób. A potem, od marca, rozpoczęły się wszystkie ograniczenia, ale nie przestałam prowadzić klubu książki, nadal motywowałam siebie i innych ludzi do komunikacji, wymiany opinii. 

Вообще зачем єтот клуб существует? Для того чтобы мы обсуждали книги. Для того чтобы мы обсуждали свое мнение рассказывали другим и смотрели как другой человек смотрит на ту же точку зрения. Одна книга – мнений милион. Это круто! Прийти может каждый, кто ознакомился с этой книгой. Нет каких-то ограничений. Была у нас девочка которой было 13 лет. Сейчас у нас выбор книг падает либо на какую-то научно популярную либо это психология, личностный рост либо это художественная литература. То есть выбирается на месяц две книги. У нас есть дедлайн за месяц прочитать две книги. И далее мы обсуждаем эти две книги. Как мы их выбираем? В конце книжного клуба я спрашиваю, какие у Вас пожелания, какую книгу вы хотите дальше обсудить? Я это записываю. Далее я даю в инстаграме окошко с вопросом, какую книгу вы хотите обсудить. Из всех вариантов я избираю несколько и даю голосование, на голосовании люди уже выбирают сами. Мне нравиться то что я могу объединять людей. То есть люди приходят знакомиться и в дальнейшем становились приятелями, друзьями.

Ogólnie, dlaczego ten klub istnieje? Dla nas, abyśmy mogli dyskutować o książkach. Żebyśmy mogli wyrazić swoją opinię, powiedzieć o niej innym i obserwować, jak druga osoba na to patrzy, czy ma ten sam punktu widzenia. Jedna książka – milion opinii. To jest świetne! Każdy, kto przeczytał tę książkę, może przyjść. Nie ma ograniczeń. Mieliśmy dziewczynę, która miała 13 lat. Teraz nasz wybór książek przypada albo na jakąś popularnonaukową, albo na psychologię, rozwój osobisty, albo na fikcję. Oznacza to, że na miesiąc wybierane są dwie książki. Mamy termin na przeczytanie dwóch książek w miesiącu. A potem omawiamy te dwie książki. Jak je wybieramy? Na koniec klubu książki pytam, jakie są twoje życzenia, o jakiej książce chcesz dyskutować? Zapisuję to. Następnie otwieram okno na Instagramie z pytaniem, którą książkę chcesz omówić. Ze wszystkich opcji wybrałam kilka, potem ludzie już wybierają konkretne poprzez głosowanie. Podoba mi się to, że potrafię łączyć ludzi. Często ludzie przychodzą się poznać, a później stają się przyjaciółmi. 

AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻENIE WIZ W CZASIE PANDEMII

Migranci, którym skończyła się wiza w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie mają konieczności uzyskiwania nowych zezwoleń dlatego, że taka wiza została automatycznie przedłużona. W jaki sposób to działa, powiemy już za chwilę.

Мігрантам, у яких закінчився термін дії візи під час надзвичайної епідеміологічної ситуації, не потрібно отримувати нові дозволи, оскільки така віза автоматично подовжується. Як це працює дізнаєтеся вже за мить.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Olena Trofymenko cieszy się z tej zmiany, dzięki przedłużonej wizie kobieta mogła opuścić Polskę oraz przyjechać tu z powrotem.

У зв’язку з поточною епідеміологічною ситуацією набули чинності зміни до закону, зокрема для іноземців у Польщі. Правила дозволяють людям, які хочуть далі перебування в Польщі або не можуть її покинути через поширення вірусу SARS-CoV-2, легально залишатися в країні. З цієї зміни тішиться Олена Трофименко, яка за допомогою продовженної візи змогла виїхати з Польщі і повернутися назад.

Пока ожидаем карту побыта находясь на печате, но печать не. дает права работать только право нахождения в Польше. Естественно я могу спокойно выехать и приехать по продленной визе, продленному осьвядчению в Украину и назад вернуться с Украины – каже Олена Трофименко.

Podczas oczekiwania na kartę pobytu, pieczątka w paszporcie nie daje prawa do pracy, tylko prawo pobytu w Polsce. Oczywiście mogę spokojnie wyjechać i przyjechać na przedłużoną wizę, przedłużoną certyfikację na Ukrainę i wrócić z Ukrainy – mówi Olena Trofymenko.

Від 14 березня 2020 року можливим стало продовження законного перебування іноземця, який проживає в Польщі, на підставі: посвідки на тимчасове проживання, національної візи; дозволу на короткострокове проживання.

Od 14 marca 2020 r. stało się możliwe przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie: zezwolenia na pobyt czasowy, wizy krajowej, zezwolenie na pobyt krótkoterminowy.

Зараз під час антикризового щита навіть якщо людина залишилась на тереторії Польщі в цьох людини автоматично продовжується віза, але якщо освядченіє закінчується то зміна роботодавця дає можливість зробити нове освядченіє, але віза на це ніяк не впливає. Тобто візу можна продовжувати а освядченіє можна змінювати, якщо людина переходить до іншого роботодавця – каже Анна Грінчевська, рекрутерка.

Teraz, w czasie tarczy antykryzysowej, nawet jeśli osoba przebywa na terytorium Polski, wiza tej osoby jest automatycznie przedłużana, ale jeśli certyfikat się kończy, zmiana pracodawcy daje możliwość wystawienia nowego zaświadczenia, [ale wiza nie nie wpływają na to] – BRAK SENSU. Oznacza to, że wizę można przedłużyć, a certyfikat zmienić, jeśli osoba przeniesie się do innego pracodawcy – Anna Hrinchevska, rekruter osób z Ukrainy.

Розширились також терміни легального перебування іноземців термін дії якиї закінчився під час надзвичайної епідемічної ситуації, терміни дії картки на проживання та тимчасового посвідчення особи іноземця,терміни подачі заяв на легалізацію перебування, термін дії вже виданих дозволів на роботу, дозволів на сезонну роботу. Всі люди які в’їхали по безвізу до початку пандемії мають продовжений без віз так а о до закінчення пандемії +30 днів. За словами Анни Грічевської рекрутерки працівників з Україїни, ситуація змніюється у випадку осіб, які приїхали по безвізу піся 14 березня 2020 року.

Przedłużony został okres legalnego pobytu cudzoziemców, który upłynął w czasie epidemii, w tym ważność karty pobytu i tymczasowego dowodu osobistego cudzoziemca, okres składania wniosków o legalizację pobytu, ważność wydanych już zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową. Wszystkie osoby, które wjechały bez wizy przed pandemią mają przedłużony pobyt bezwizowy do końca pandemii i przez kolejne 30 dni. Według Anny Hrichevskiej, rekrutującej pracowników z Ukrainy, sytuacja zmienia się w przypadku osób, które przyjechały bez wiz po 14 marca 2020 roku – Anna Hrinchevska, rekruterka osób z Ukrainy.

Якщо людина приїхала по безвізу і в неї закінчилися ці дні тоді вона змушена в останні дні податися на карту або покинути тереторію Польщі – каже Анна Грінчевська, рекрутерка.

Jeśli ktoś przyjechał bez wizy i już minęły dni legalnego pobytu, to w ostatnich dniach jest zmuszony ubiegać się o kartę pobytu lub opuścić terytorium Polski – Anna Hrinchevska, rekruter osób z Ukrainy.

Термін дії дозволів на проживання та віз буде дійсний до закінчуються стану епідемічної загрози в Польщі і ще 30 днів після нього.

Terminy ważności zezwoleń na pobyt czasowy upływające w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostają przedłużone do 30. dni po jego zakończeniu.

Zobacz również

Saszetka z nasionami roślin pszczelego pożytku, a więc pożytecznych dla owadów zapylających wystarczy na zasianie nawet 4 metrów kwadratowych. Owady są nam niezbędne do życia i dlatego warto im pomóc, siejąc rośliny, z których będą mogły czerpać nektar i pyłki.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy