Dzień dobry we Wrocławiu odc. 63

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
W tym odcinku powiem o tym, jak swoje 5-lecie będzie obchodzić Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju. Opowiem historię Oksany Dovhal - choreograf i nauczycielki ukraińskiego tańca ludowego. Na sam koniec powiemy o europejskiej karce ubezpieczenia medycznego.

В цьому епізоді в почуєте про те, як Центр Української Культури і Розвитку святкуватиме п’ятиріччя. Також історію Оксани Довгаль, хореографа та викладачки українських народних танців. На сам кінець ми розкажемо про Європейську Карту Медичного Страхування.

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PRZYDATNA W PODRÓŻY

Європейська картка медичного страхування може стати в нагоді для тих, хто планує подорожувати країнами Європейського Союзу. Картка дозволяє отримувати безкоштовне медичне лікування або за зниженою вартістю в державах-членах ЄС.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może być przydatna dla tych, którzy planują podróżować po Unii Europejskiej. Umożliwia ona korzystanie z bezpłatnego leczenia lub zapewnia mniejsze jego koszty w krajach członkowskich UE.

Таку картку для своєї родини зробив Юрій Краснощок, на його думку – це дозволяє почуватися безпечніше.

Taką kartę dla swojej rodziny wyrobił Yuriy Krasnoshchok, jego zdaniem pozwala to poczuć się bezpieczniej.

В 2020 ми збиралися в подорож до Хорватії. Я сьогодні приготував цей атрибут. Так, як подорожували з малою дитиноюі Хорватія входить до Євро зони, тому ми потребували якось страхування, щоб почуватися у безпеці. Ми зробили карту ЕКУЗ для того, щоб в разі необхідності у Хорватії звернутися до місцевих лікарів і отримати допомогу – говорить Юрій Краснощок.

W 2020 wybieraliśmy się na wycieczkę do Chorwacji. Specjalnie przygotowałem kartę. Jako że podróżowaliśmy z małym dzieckiem, a Chorwacja należy do strefy Unii Europejskiej, potrzebowaliśmy ubezpieczenia, żeby czuć się bezpiecznie. Wyrobiliśmy kartę EKUZ, aby w razie potrzeby w Chorwacji skontaktować się z lokalnymi lekarzami i uzyskać pomoc – mówi Yuriy Krasnoshchok, posiadacz karty EKUZ.

EKUZ – це документ, який підтверджує наше право на безкоштовне лікування в будь-якій країні ЄС або ЕФТА, тобто в Норвегії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Ісландії. Картка доступна як застрахованим особам у Польщі, так і незастрахованим, які мають право на лікування на основі особливих умов, наприклад, діти.

EKUZ to dokument, który potwierdza nasze prawo do bezpłatnego leczenia w każdym państwie UE lub EFTA, czyli w Norwegii, Lichtensteinie, Szwajcarii i Islandii. Karta przysługuje osobom ubezpieczonym w Polsce oraz nieubezpieczonym, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień, np. dzieci.

Якщо ми легально перебуваємо в Польщі, сплачуємо внесок за медичне страхування і користуємося послугами Національного фонду охорони здоров’я, то у випадку коли ми виїжджаємо за кордон і трапляється надзвичайна ситуація, наприклад, ми зламаємо ногу чи навіть заразимося коронавірусом. Тоді в цій країні ми отримаємо таке саме безкоштовне лікування, що й громадяни країни, де ми перебуваємо – каже Анна Шевчук-Лебська, речниця Національного фонду охорони здоров’я.

Jeżeli jesteśmy w Polsce, mamy tutaj zalegalizowany pobyt, płacimy składkę zdrowotną i korzystamy z usług na NFZ to, kiedy wyjeżdżamy za granicę i zdarzy nam się jakieś nagły przypadek, np. złamiemy nogę, czy złapiemy choćby koronawirusa. Wówczas w tym kraju otrzymamy takie samo leczenie bezpłatnie, jak obywatele tego kraju, w którym przebywamy – mówi Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka prasowa NFZ.

Перед поїздкою до обраної країни ЄС чи ЕФТА варто перевірити, що там покриває карта EКУЗ. 

Przed wyjazdem do wybranego kraju UE lub EFTA warto sprawdzić, co oferuje tam karta EKUZ.

Oczywiście są różnice, dlatego że każde państwo członkowskie Unii Europejskiej i EFTA ma różny system ubezpieczenia zdrowotnego, więc poszczególne sytuacje, w których korzystamy z karty EKUZ mogą być różne. Mogą być takie sytuacje, gdzie za pełne świadczenia opieki zdrowotnej trzeba będzie zapłacić z własnych środków – mówi Dawid Ząbek, specjalista działu obsługi klienta NFZ.

Звичайно, є відмінності, оскільки кожна держава-член Європейського Союзу та EFTA має різну систему медичного страхування, тому ситуації, в яких ми використовуємо EKUZ, можуть відрізнятися. Можуть бути ситуації, коли вам доведеться повністю оплачувати медичні послуги з власних коштів, каже Давід Зомбек, спеціаліст відділу обслуговування клієнтів NHF.

ЕКУЗ можна оформити кількома способами. Це можна зробити в електронному вигляді через ePUAP, Інтернет-акаунт пацієнта, а також традиційною поштою, надіславши заявку на адресу будь-якого відділення НФЗ.

Kartę EKUZ można wyrobić na kilka sposobów. Elektronicznie można to zrobić za pomocą ePUAP, Internetowego Konta Pacjenta, także tradycyjną pocztą wysyłając wniosek na adres dowolnego oddziału NFZ.

Jeżeli bierzemy pod uwagę wizytę w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, wówczas zgłaszamy się do sali obsługi, tak jak w tej chwili na ulicy Traugutta 55 we Wrocławiu i tutaj wypełniamy wniosek na miejscu, składamy go u pracownika i od ręki otrzymujemy kartę – mówi Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka prasowa NFZ.

Якщо ми розглядаємо можливість відвідати відділення Національної фонду здоров’я, то потрібно звернутися до залу обслуговування клієнта, як зараз на Траугутта 55 у Вроцлаві. Тут ми заповнюємо заяву на місці, передаємо її працівникові та одразу отримуємо картку – каже речниця Національного фонду охорони здоров’я Анна Шевчук-Лебська.

Терміни дії ЕКУЗ також відрізняються.

Terminy ważności EKUZ także się różnią.

W chwili obecnej można dostać kartę EKUZ maksymalnie na 20 lat, to dotyczy np. emerytów, którzy mają świadczenie emerytalne wypłacane w Polsce. To jest ten najdłuższy okres – mówi Dawid Ząbek, specjalista działu obsługi klienta NFZ.

Наразі ви можете отримати EKUZ максимум на 20 років, це стосується, наприклад, пенсіонерів, яким пенсія виплачується в Польщі. Це найдовший термін – каже Давід Зомбек, спеціаліст відділу обслуговування клієнтів Національного фонду охорони здоров’я.

У випадку працюючих осіб, або тих хто має вланий бізнес, можна розраховувати на карту ЕКУЗ видану на 3 роки. Натомість, на 18 місяців карта надається особам старше 18 років, застрахованим як член сім’ї або студентам. Щоб перевірити, до якої саме групи ви належите, перейдіть на веб-сайт nfz.gov.pl у розділі ЕКУЗ.

W przypadku osób zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą, można liczyć na kartę EKUZ wydaną na 3 lata. Na 18 miesięcy mogą otrzymać osoby powyżej 18. roku życia ubezpieczone jako członek rodziny lub studenci. Żeby sprawdzić do jakiej grupy się należy, warto wejść na stronę nfz.gov.pl w rozdział EKUZ.

ŻYCIE W RYTMIE TAŃCA

Оксана Довгаль хореограф і викладач танців. У Вроцлаві вона має свою групу „Барвінок”, де вчить дітей українським народним танцям. Давайте познайомимось з нею ближче.

Oksana Dovhal – choreografka i nauczycielka tańca. We Wrocławiu ma własną grupę „Barwinek”, gdzie uczy dzieci ukraińskich tańców ludowych. Poznajmy ją lepiej.

Перш за все я завжди говорю, що я мама. Потім я напевно дружина, дочка і хореограф. У мене хореографічна освіта і економічна. Мій стаж роботи поділився на дві частини, тому що я була хореографом і головним економістом в банку. Насамперед хореографією я займаюся з раннього дитинства. Напевно років з шести, семи ми вже ходили на хореографічні кружки. Тоді не було так розповсюджено студії, були гуртки. Потім я вступила до Галицького училища культури – закінчила його. Після цього закінчила педагогічний університет, за спеціальністю методика викладання хореографії. 9 років в мене пішло на навчання саме хореографії, працювала в навчально-виховному комплексі, потім був свій маленький колектив, потім так життя змінювалось і я закінчила економічне відділення технічного університету. 

Przede wszystkim zawsze mówię, że jestem mamą. Jestem żoną, córką i choreografem. Posiadam wykształcenie choreograficzne i ekonomiczne. Moje doświadczenie zawodowe zostało podzielone na dwie części, ponieważ byłam choreografem i głównym ekonomistą w banku. Przede wszystkim choreografią zajmuję od wczesnego dzieciństwa. W wieku sześciu bądź siedmiu lat chodziłam już do klubów choreograficznych. W tym czasie studia nie były tak rozpowszechnione, były kluby. Potem wstąpiłam do Galicyjskiej Szkoły Kultury – ukończyłam ją. Następnie ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny na kierunku metodyka nauczania choreografii. Studiowanie choreografii zajęło mi 9 lat, pracowałam w kompleksie edukacyjnym, potem miałam własny mały zespół, potem życie się zmieniło i ukończyłam wydział ekonomii na Politechnice.

Моє коріння польське, в мене мама і вся моя родина мають польське прізвище – Краковська. Я отримала карту поляка. Щоб здати екзамен потрібно було їхати в Польщу, це було моє рішення. Можна було вивчити в Україні, але де найкраще можна вивчити мову – це з тими людьми, які розмовляють польською мовою. Я приїхала у Вроцлав, також донька вибрала Вроцлав, вона тут знайшла університет. Тут я вчила мову, історію Польщі, традиції. Також я хотіла подивитися на країну, де буде навчатися моя донька. На той час вона в нас була одна. Ми не мали наміру залишатися. Ми хотіли щоб наша Маринка тут навчалася, але отім так склалося, що у нас народилась ще одна донька. Тоді повстало питання повертатися чи залишатися. На даний час ми залишаємося у Вроцлаві. 

Mam polskie korzenie, moja mama i cała moja rodzina nosi polskie nazwisko – Krakowska. Otrzymałam kartę Polaka. Żeby zdać egzamin musiałam jechać do Polski, to była moja decyzja. Można było się nauczyć w Ukrainie, ale najlepiej uczyć się języka z osobami, które mówią po polsku. Przyjechałam do Wrocławia, moja córka też wybrała Wrocław, znalazła tu uczelnię. Tutaj uczyłam się języka, historii Polski, tradycji. Chciałam też przyjrzeć się krajowi, w którym moja córka będzie studiować. W tym czasie była z nami sama. Nie zamierzaliśmy zostać. Chcieliśmy, żeby nasza Marinka tu studiowała, ale tak się złożyło, że urodziłam kolejną córkę. Wtedy pojawiło się pytanie, wrócić czy zostać. Obecnie przebywamy we Wrocławiu.

Колектив Барвінок – це була моя мрія. Коли я тільки приїхала у Вроцлав, то придивлялася де тут танцювали. Ідея з’явилася після народження моєї молодшої доньки, тому що я хотіла, щоб вона знала українську мову, українські звичаї і традиції. Я побачила оголошення у Facebook, дівчина Вікторія розмістила оголошення, що вона хоче відкрити дитячу студію дитячу хореографічну студію українського танцю. Я запропонувала свої послуги і там ми співпрацювали. Потім в один момент у нас шляхи розійшлися. Барвінчата залишились зі мною і продовжуємо навчатися.

Grupa „Barwinek” była moim marzeniem. Kiedy pierwszy raz przyjechałam do Wrocławia sprawdzałam miejsca w których tańczą. Pomysł pojawił się po urodzeniu mojej najmłodszej córki, bo chciałam, żeby znała język ukraiński, ukraińskie zwyczaje i tradycje. Zobaczyłam ogłoszenie na Facebooku, w którym dziewczyna Victoria opublikowała, że chce otworzyć choreograficzne studio ukraińskiego tańca dla dzieci. Zaoferowałem swoje usługi i zaczęłyśmy współpracować. Potem w pewnym momencie nasze drogi się rozeszły. Barwinek został ze mną i kontynuujemy naukę.

Довго думала, як назвати колектив маленьких, чарівних дітей. Дітки у нас віком від 3 до 7 років. Зараз уже є дві групи. Молодшу групу віком від 3 до 4 років уже треба розділяти, тому що вже більше 12 дітей. Чому барвінок, тому що барвінок – це перш за все симбол України. „Барвінок” – це як оберіг і я так думаю, що сама назва, слово барвінок повинно оберігати наших дітей. 

Długo zastanawiałam się, jak nazwać ekipę małych, uroczych dzieciaków. Mamy dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Teraz istnieją dwie grupy. Młodsza grupa w wieku od 3 do 4 lat, należy już podzielić, ponieważ dzieci jest więcej niż 12. Dlaczego barwinek, bo barwinek to przede wszystkim symbol Ukrainy. Barwinek jest jako talizman i myślę, że sama nazwa, słowo barwinek powinno chronić nasze dzieci. 

Саме у Вроцлаві хочеться викладати український танець, хочеться дітям донести українські звичаї, традиції. Це ж не просто хореографія, я завжди пояснюю і дітям і батькам. Хореографія -це не лише рух тіла в просторі. Хореографія – це досить обширне поняття. Діти навчаються, як і акторської майстерності, діти емоційно розкриваються. На самому початку приходять діти, яким по три роки, або тільки виповнилося три. Вони бояться, вон заходять тримаючись за руку з мамою. Деякий час вони тільки придивляються а потім поступово до нас приходять, заходять в зал і танцюють з дітьми. З часом коли вони виходять на сцену – вони розкриваються. 

To we Wrocławiu chcę uczyć tańca ukraińskiego, opowiadać dzieciom ukraińskie zwyczaje i tradycje. To nie tylko choreografia, zawsze wyjaśniam dzieciom i rodzicom. Choreografia to nie tylko ruch ciała w przestrzeni. Choreografia to dość szerokie pojęcie. Dzieci uczą się także umiejętności aktorskich, ujawniają się emocjonalnie. Na samym początku przychodzą dzieci, które skończyły trzy lata. Boją się, przychodzą trzymając się za ręce z matką. Przez chwilę po prostu przyglądają się uważnie, a potem stopniowo przychodzą do nas, wchodzą do sali i tańczą z dziećmi. Z biegiem czasu, kiedy wchodzą na scenę, rozwijają się.

Барвінок у нас, як маленька дитина, йому лише 8 місяців, але мені пощастило в мене найталановитіші діти. Ми виступали вже три рази. Два рази на День Незалежності а третій раз на свято Покрови. На жаль, через пандемію відмінився наш четвертий виступ, але після нового року у нас буде два концерти і я сподіваюсь їх буде більше і більше.

Barwinek jako małe dziecko ma dopiero 8 miesięcy, ale miałam szczęście mieć najzdolniejsze dzieci. Występowaliśmy już trzy razy. Dwukrotnie w Święto Niepodległości i trzeci raz w Święto Wstawiennictwa. Niestety z powodu pandemii nasz czwarty występ został odwołany, ale po nowym roku będziemy mieć dwa koncerty i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej.

Хочемо в подальшому вводити різні напрямки, наприклад, народної хореографії. Це може бути польський танець, італійський танець додатково, як ознайомлення.Все це дуже чудово і діти порівнюють різні стилі, різні напрямки. Якщо в українському танці це широта, це простір, то наприклад в грузинському танці це вже більш стримано, тому що танцюють в горах. Все це хочеться донести до дітей. З дітьми мені дуже пощастило від самого початку у мене стабільно є 20 дітей і це дуже добре. Урок у нас будується у вигляді ігри. З такими дітьми ще не можливо вивчати хореографічні па, це повинні подаватися різні ігрові стилі. Ми не лише вивчаємо український танець. У нас є і сучасні і українські таночки інших стилів. Діти поступово звикають, танцюють та із задоволенням ходять на заняття.

Chcemy dalej wprowadzać różne obszary tańca, takie jak choreografia ludowa. Może to być taniec polski, w dodatku taniec włoski, jako zapoznawczy. Wszystko to bardzo fajnie i dzieci porównują różne style, różne kierunki. Jeśli taniec ukraiński to szerokość, to przestrzeń, to np. taniec gruziński jest bardziej powściągliwy, bo tańczą w górach. Chcę to wszystko przekazać dzieciom. Mam szczęście do dzieci od samego początku, mam 20 dzieci i to bardzo dobrze. Nasza lekcja ma formę gry. Z takimi dziećmi nie można nauczyć się choreograficznego pasa, trzeba im podawać różne style w formie gry. Uczymy się nie tylko tańca ukraińskiego. Mamy zarówno tańce nowoczesne, jak i ukraińskie w innych stylach. Dzieci stopniowo przyzwyczajają się do tego, tańczą i z przyjemnością chodzą na zajęcia.

Зараз я мама маленької дитини, мої мої плани пов’язані з нею і моєю сім’єю, а також барвінком. В подальшому звичайно хотіла б розвиватися. В мене є план запрошувати хореографів інших хореографічних студій, зокрема моїх однокласниць хореографів з Вроцлава та Варшави. Я б хотіла щоб вони працювали зі мною, тому що я їх знаю, я з ними викладала і знаю, яка у нас була школа.

Teraz jestem mamą małego dziecka, moje plany związane są z nią i moją rodziną, a także „Barwinkiem”. W przyszłości oczywiście chciałbym się rozwijać. Mam w planie zaprosić choreografów z innych pracowni choreograficznych, w tym moich kolegów z klasy, choreografów z Wrocławia i Warszawy. Chciałabym, żeby ze mną pracowali, bo znam ich, uczyłam się z nimi i wiem, jaką mieliśmy szkołę.

5-LECIE CENTRUM UKRAIŃSKIEJ KULTURY I ROZWOJU

Центр Української культури і розвитку святкуватиме 5 річницю. З нагоди свята центр запрошує на день відкритих дверей. Там на гостей чекатимуть конкурси, майстер класи та багато іншого.

Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju będzie obchodzić 5-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zaprasza na dzień otwartych drzwi. Dla gości zorganizowane będą konkursy, kursy mistrzowskie i wiele innych.

CUKR був заснований у 2016 році як простір, створений насамперед для української громади у Вроцлаві, але не тільки. Через 5 років місце, а насамперед люди, які його створюють, мають що святкувати. Тому цієї неділі, 22 листопада, від 12.00 до 17.00 у ЦУКР на вул.Руській, 46 відбудеться урочисте святкування деня народження Центру.

CUKR powstał w 2016 roku jako przestrzeń stworzona przede wszystkim z myślą o wspólnocie ukraińskiej we Wrocławiu, ale nie tylko. Po upływie 5 lat miejsce, a przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą mają co świętować. Dlatego w najbliższą niedzielę 22 listopada od godziny 12 do 17 w CUKR przy ulicy Ruskiej 46 odbędą się huczne urodziny Centrum.

Ми запрошуємо всіх: великих, малих, українців, поляків, гостів міста. Будуть відбуватися майстер-класи для дітей, для дорослих, буде ярмарка проходити, тому буде дуже цікаво – говорить Христина Молдавчин, координатора проєктів. 

Zapraszamy wszystkich: dużych, małych, Ukraińców, Polaków, gości miasta. Odbędą warsztaty dla dzieci, dla dorosłych, będzie też jarmark, więc będzie bardzo ciekawie – mówi Kristina Moldavchin, koordynatorka projektu.

У неділю гості зможуть переглянути короткометражний фільм про центр, який дозволить ближче познайомитися з його працівниками. Також учасники заходу зможуть освоїти акторську гру.

W niedzielę goście będą mogli zobaczyć krótki film o centrum, który pozwoli poznać jego działaczy bliżej. Uczestnicy wydarzenia również będą mogli opanować grę aktorską.

Приготували для Вас три цікавих майстер-класи, з малювання для дорослих і маленьких, театральний для дорослих і одночасно з цим буде відбуватись танцювальний майстер-клас для наших менших відвідувачей. Також приготували багато цікавих фотозон, тому можна буде зробити файні фотографії, а окрім цього на дні народження ми розіграємо квитки на концерт калоша, який відбудеться 26 листопада у Вроцлаві – говорить Єлизавета Нагорна. 

Przygotowaliśmy dla Was trzy ciekawe warsztaty: z rysowania dla dorosłych i dzieci, teatralne dla dorosłych, a jednocześnie odbędzie się warsztat tańca dla najmłodszych. Przygotowaliśmy też wiele ciekawych stref fotograficznych, dzięki czemu można zrobić świetne zdjęcia, a dodatkowo w urodziny wylosujemy bilety na koncert Kalosza, który odbędzie się 26 listopada we Wrocławiu – mówi Elżbieta Nagornaya, koordynatorka ds. wydarzeń CUKR.

Спеціально до дня народження CUKR змінився, прикрасився та пофарбувався. У центрі створили нові фотозони, а старі фотографії розвісили на нових місцях.

Specjalnie z okazji urodzin CUKR się zmienił, wystroił i pomalował. W centrum powstały nowe strefy do robienia zdjęcia oraz stare zdjęcia zostały powieszone na nowych miejscach.

Намалювали дуже гарну картину на стіні, яку ви зможите побачити в день святкування. Також ми розмалювали стіни в коридорі, розвісили фотографії в коридорі, щоб можна побачити наш ріст протягом цих п’яти років, тому сподіваюсь що ЦУКР трішки посвіжішав за цей час і на дні народження буде дуже яскраво, гарно і цікаво – говорить Єлизавета Нагорна. 

Namalowaliśmy bardzo piękny obraz na ścianie, który można zobaczyć w dniu uroczystości. Malowaliśmy też ściany w korytarzu, powiesiliśmy zdjęcia, żeby zobaczyć nasz rozwój w ciągu tych pięciu lat, więc mam nadzieję, że CUKR trochę odświeżył się i urodziny będą bardzo jaskrawe, piękne i ciekawe – mówi Elżbieta Nagornaya, koordynatorka ds. wydarzeń CUKR

Вхід на захід вільний для всіх бажаючих. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i dla każdego.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy