Dzień dobry we Wrocławiu odc. 65

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
W tym odcinku powiem o audioperformansie „dźwięk bezpiecznego dotyku” oraz projekcie zmian do ustawy o cudzoziemcach. Opowiem historię Halyny Drach, która pracuje położną-ginekolożką. Na sam koniec powiemy o trzeciej dawce szczepionki. Zapraszam do oglądania.

В цьому епізоді ви почуєте про аудіо перфоменс звук безпечного дотику і проєкт змін до закону про іноземців. Також ми розкажемо історію Галини Драчь, яка працює акушером генекологом. На сам кінець ми розкажемо про третю дозу вакцинації. 

NOWY AUDIOPERFORMANCE DZWIĘK BEZPIECZNEGO DOTYKU

Dźwięk bezpiecznego dotyku – to audioperformans, który opowiada o historii ludzi przeżywających pierwszą falę pandemii i lockdown. We Wrocławiu powstały 4 tabliczki, do których można podejść, zeskanować kod QR i posłuchać opowieści. 

Авторкою цього проекту є українська режисерка Олена Апчель, яка замислювалася над питанням, чим є «нова реальність», що виникла під час пандемії Covid-19. 

Pomysłodawcą tego projektu jest ukraińska reżyserka Olena Apczel, która zastanawiała się nad pytaniem, czym jest ta „nowa rzeczywistość”, która powstała w czasie pandemii Covid-19. 

Pomyślałam sobie, że chciałabym porozmawiać ze swoimi kolegami, koleżankami na temat bezpiecznej wrażliwości. Zwróciłam się z taką propozycją do ukraińskich dramatopisarek i dramaturgów, żebyśmy spróbowali o tym pomyśleć. Z naszych rozmów powstało dziesięć tekstów, które przetłumaczyliśmy na język polski i szukaliśmy sposobu, jak przekazać nasze myśli tutaj, w tej przestrzenimiejskiej – mówi Olena Apczel, pomysłodawczyni i reżyserka projektu. 

Я подумала, що хотіла б поговорити з колегами про безпечну чутливість. Ми з українськими драматургами спробували подумати над цим. З наших розмов було вийшло десять текстів, які ми переклали польською мовою і шукали спосіб передати свої думки у міському просторі – розповідає Олена Апчель, ініціатор та керівник проекту.

Проєкт реалізовано в межах програми підтримки перекладу та постановки сучасної української драматургії. Голоси, які ми чуємно, належать акторкам та акторам Театру Вибжеже в Гданська. Проєкт опідтримав Президент Вроцлава Яцек Сутрик, тому він зявився в міському просторі Вроцлава.

Projekt został zrealizowany w ramach programu wsparcia tłumaczeń i inscenizacji współczesnej dramaturgii ukraińskiej. Głosy, które można usłyszeć należą do aktorek i aktorów z Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Projekt dostał patronat prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, i zaczął istnieć we wrocławskiej przestrzeni miejskiej. 

Projekt pokazuje, jak można poprzez kontakt z tekstem, doświadczenie tego tekstu dramatycznego pokonać traumę, którą spowodowała w każdym z nas właśnie pandemia – kiedy mieliśmy pierwszy lockdown, kiedy nie widzieliśmy, co na nas czeka. Targały nami różne emocje, najczęściej negatywne: strach, lęk, przerażenie – mówi prof. Agnieszka Matusiak, kierowniczka Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego.

Проект показує, як через контакт із текстом, переживання цього драматичного тексту, кожному з нас можна подолати травму від пандемії – першого каранкину, коли ми не знали, що на нас чекає. Нас роздирали різні емоції, найчастіше негативні: страх, тривога, жах – розповідає проф. Агнєшка Матусяк, керівник Центру посттоталітарних транскультурних досліджень філологічного факультету.

Під час першого локдауну світ, який здавався дуже стабільним, перевернувся на 180 градусів, тому проєкт також зазнав змін.

Podczas pierwszego lockdownu świat, który wydawał się bardzo stabilny, odwrócił się o 180 stopni, dlatego ten projekt również się zmienił.

Projekt przeszedł pewną transformację. Na początku był wymyślony jako performance, ale po tym nastąpiła druga fala, zamknięcie i teraz przetransformował się w audiospacer – mówi Olena Apczel, pomysłodawczyni i reżyserka projektu. 

Проєкт зазнав певної трансформації. Спочатку це було задумано як перформанс, але потім пішла друга хвиля, закриття, а тепер він перетворився на аудіотур – розповідає Олена Апчель, ініціатор та режисер проекту.

Для того щоб долучитися до цієї історії достатньо мати мобільний телефон, навушники, увімкнену геолокацію і сканер. В центрі міста розміщено чотири таблички, після зісканування QR коду Вас переносить на спеціальний сайт, після чого Ви потрапляє в історію, яка веде за собою – говорить Анастасія Гайшанець, керівниця напряму театральних і першофмативних мистецтв українського інституту. 

Aby dołączyć do tej historii, wystarczy mieć telefon komórkowy, słuchawki, włączoną geolokalizację i skaner kodów QR. W centrum miasta znajdują się cztery tabliczki, po zeskanowaniu kodu, zostajesz przeniesiony na specjalną stronę, po czym otworzy się historia, która oprowadza przez miasto – mówi Anastasia Gaishanets, szefowa Wydziału Sztuki Teatralnej i Podstawowej Instytutu Ukraińskiego. 

Прогулюючись популярними місцями Вроцлава, поруч із Прозою, філологічним факультетом Вроцлавського університету, Оссолінеумом чи Національним музеєм, можна знайти таблички з написом «Звук безпечного дотику». Після сканування коду перед слухачем відкривається карта з історіями, слухаючи їх, можна помилуватися красою міста.

Spacerując po popularnych miejscach w mieście, obok Prozy, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Ossolineum czy Muzeum Narodowego, można spotkać tabliczki z napisem „Dźwięk bezpiecznego dotyku”. Po zeskanowaniu kodu przed słuchaczem otwiera się mapka z historiami, słuchając których można podziwiać piękno miasta. 

Wiadomo, że do teatru przez chwilę możemy chodzić, a za chwilę znów nie będziemy mogli tego robić i uczestniczyć w życiu kulturalnym. A tutaj jak gdyby niezależnie od tego można obcować z kulturą, w tym wypadku z kulturą ukraińską– Ewa Gołąb-Nowakowska, dyrektorka Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

Зараз ми можемо ходити в театр, а вже за мить не зможемо брати участь у культурному житті. А тут незалежно від , можна спілкуватися з культурою, в даному випадку з українською культурою – Єва Голуб-Новаковська, директорка Управління міжнародних зв’язків міста Вроцлава.

Аудіоспектакль дозволить мешканцям Вроцлава ближче пізнати українську драматургію. Проєкт також став формою міжкультурного діалогу між Україною та Польщею.

Audioperformance pozwoli wrocławianom lepiej zapoznać się z ukraińską dramaturgią. Projekt stał się także formą międzykulturowego dialogu pomiędzy Ukrainą a Polską. 

NOWELIZACJA USTAWY O CUDZOZIEMCACH

Рада міністрів ухвалила проект змін до закону про іноземців. Це допоможе спростить процедуру легалізації перебування мігрантів.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Ma ona ułatwić procedurę legalizacji pobytu migrantów. 

18 листопада Сенат прийняв поправки до закону про іноземців, за проголосувало 428 чиновників. За словами співробітників Нижньосілезького воєводства, це значно полегшить імміграційні процедури.

18 listopada ustawa został przekazana do komisji senackich, „za” głosowało 428 posłów. Zdaniem pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyniesie to znaczne złagodzenie procedur imigracyjnych. 

Liczymy, że ta ustawa będzie przyjęta jeszcze w tym roku. Jeśli będzie zatwierdzona w dotychczasowej formie, to zmieni bardzo dużo, zwłaszcza dla osób, które starają się na zezwolenie jednolite, na pobyt czasowy i pracę. To jest największa grupa stanowiąca około 80% naszych klientów. Właściwie będą usunięte wymagania dotyczące wszystkich załączników do wniosku, za wyjątkiem załącznika numer jeden wypełnionego przez pracodawcę — mówi Wojciech Partyka, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywateli i Cudzoziemców DUW. 

Сподіваємося, що цей закон буде ухвалено до кінця цього року. Якщо його приймуть у нинішньому вигляді, це багато чого зміниться, особливо для людей, які подають заяву на отримання єдиного дозволу на тимчасове проживання та роботу. Це найбільша група, на яку припадає приблизно 80% наших клієнтів. Фактично, вимоги до всіх додатків до заяви будуть вилучені, окрім додатка номер один, який заповнює роботодавець – каже Войчех Партика заступник директора Департаменту громадян та іноземців DUW.

Нові зміни мають суттєво спростити провадження, а саме цього хотіли мігранти під час осіннього протесту. Тепер все може змінитися, наприклад, не будуть потрібні документи, термін дії яких може закінчитися, що могло призупинити хід провадження чи вимагати їх донесення.

Nowe zmiany powinny znacznie usprawnić postępowanie, a właśnie o to chodziło migrantom podczas jesiennego protestu. Teraz wszystko może się zmienić, między innymi dlatego, że nie będą już wymagane dokumenty, które mogą się przeterminować, tym samym wstrzymać bieg postępowania i wymagać uzupełnienia. 

Drugą grupą osób, które mogą wiązać nadzieję z tą ustawą są osoby, które złożyły wniosek o legalizację pobytu przed pierwszym stycznia tego roku. Te osoby zostały objęte rozwiązaniami quasi-abolicyjnymi, będzie im również można wydać zezwolenia na warunkach uproszczonych — mówi Wojciech Partyka, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywateli i Cudzoziemców DUW. 

Друга група людей, яка може сподіватися на цей акт – це люди, які подали заяву про легалізацію перебування до 1 січня поточного року. Ці люди охоплені рішеннями про скасування, їм також дозволять отримувати дозволи за спрощеними умовами – каже Войчех Партика заступник директора Департаменту громадян та іноземців DUW.

Що стосується дозволів, наданих на загальних умовах, то вам потрібно буде надіслати довідку від роботодавця і на це буде відведено 60 днів. Зміни у законі мають набути чинності на початку наступного року.

Jeśli chodzi o zezwolenia udzielane na warunkach ogólnych, trzeba będzie odesłać zaświadczenie pracodawcy o oferowaniu zatrudnienia. Wtedy cudzoziemiec będzie miał 60 dni na jego odesłanie. Zmiany mają wejść w życie na początku przyszłego roku. 

GINEKOLOŻKA Z POWOŁANIA. W POLSCE ZACZĘŁA WSZYSTKO OD ZERA.

Галина Драчь – акушер гениколог, у 2019 році вона здала екзамен настрафікаціоний і пішла на стажування у Вроцлаві. Зараз жінка чекає на підтвердження свого статусу спеціаліста з акушерства генекології.

Halyna Drach jest położną-ginekolożką. W 2019 roku zdała egzamin nostryfikacyjny i rozpoczęła staż we Wrocławiu. Teraz kobieta czeka na potwierdzenie swojego statusu specjalisty położnictwa i ginekologii. 

Если мы говорим о профессии я акушер гинеколог, иммигрант, который переехал в Польшу. С 2013 года я уже была с сертификатом. Была новоиспеченным акушером гинекологом в Украине. Начинала в маленьком городе, потом переехала в Киев, там я поняла, что я бы хотела переехать куда-то в другую страну. Но для медика это очень сложное решение. У меня уже было хорошо рабочее положение, я уже что-то умела и не была настолько молода. Собственно говоря, я была достаточно конкурентоспособна на рынке труда в Киеве. В принципе неплохо там зарабатывала. Но уже с 2015 года я запланировала то, что буду выезжать. 

Jeśli mówimy o zawodzie, jestem położną-ginekolożką. Oprócz tego jestem imigrantką, która przeprowadziła się do Polski. Od 2013 jestem już z certyfikatem. Byłam świeżo upieczoną ginekolożką-położną w Ukrainie. Zaczęłam w małym miasteczku, potem przeniosłam się do Kijowa, gdzie zdałam sobie sprawę, że chciałbym przenieść się do innego kraju. Dla medyka to bardzo trudna decyzja. Miałam już dobre stanowisko, byłam w stanie coś zrobić i nie byłam taka młoda. Właściwie byłam dość konkurencyjna na rynku pracy w Kijowie. W zasadzie zarobiłam tam dobre pieniądze. W 2015 roku zaplanowałam, że wyjadę. 

В Евро Союзе должен быть определённый стандарт получения медицинского образования. Наши страны немножко отстают от этого стандарта. Это значит, что здесь, как и у нас мы заканчиваем 6 лет института, но в Украине, России и Белоруссии дальше мы идём в выбор специализации. Здесь происходит немного по-другому. То есть ты заканчиваешь 6 лет университета, дальше идешь на так званый стаж последипломный. Он длиться 13 месяцев, это такой стаж когда ты получаешь звание врача с ограниченной лицензией к работе. То есть ты не имеешь права быть как полноценный врач. Ты что-то между. Ты задаёшь „lekarski egzamin końcowy”. Такой специализированный врачебный экзамен по окончанию стажа. Если ты не сдал экзамен, то не получаешь звания врача, не получаешь лицензию на работу здесь как врач. Самый страшные это настрафикиционный экзамен. Это экзамен подтверждающий твой диплом. Потому что, чтобы приступить здесь к дальнейшим действиям, вначале нужно подтвердить твои 6 лет обучения либо в России, в Украине, в Белоруссии. Этот экзамен он достаточно сложный. У меня путь немножко другой, у меня нет всех документов с Украины в связи с пандемией. Поэтому я решила не ждать и когда я приехала, то закончила свой стаж и решила идти в резидентуру, получить здесь уже специализацию, чтобы она была европейского образца. У меня это займёт 5 лет и экзамен.

W Unii Europejskiej istnieje pewien standard uzyskiwania wykształcenia medycznego. Nasze kraje są nieco w tyle. Oznacza to, że podobnie jak tutaj, kończymy 6 lat studiów, ale w Ukrainie, Rosji i Białorusi idziemy dalej w wybór specjalizacji. Tutaj dzieje się trochę inaczej. Kończysz 6 lat studiów, a po tym idziesz na tzw. staż podyplomowy, który trwa 13 miesięcy. Na takim stażu otrzymuje się tytuł lekarza z ograniczoną licencją na pracę. Oznacza to, że nie możesz być jak pełnoprawny lekarz. Jesteś czymś pomiędzy. Zdajesz lekarski egzamin końcowy. Taki specjalistyczny egzamin lekarski jest pod koniec starzu. Jeśli nie zdałeś egzaminu, to nie dostaniesz tytułu doktora, nie dostaniesz uprawnień do pracy jako lekarz. Najgorszym jest egzamin nostryfikacyjny, potwierdzający dyplom. Żeby zacząć tutaj dalsze działania, najpierw trzeba potwierdzić swoje 6 lat studiów w Rosji, w Ukrainie oraz Białorusi. Ten egzamin jest dość trudny. Moja droga jest trochę inna, nie mam wszystkich dokumentów z Ukrainy w związku z pandemią. Dlatego postanowiłam nie czekać, kiedy przyjechałam, skończyłam praktykę zawodową i postanowiłam pójść na rezydenturę, by zdobyć tu specjalizację, żeby była na europejskim poziomie. Zajmie mi to 5 lat. Później kolejny egzamin. 

Если вы планируете беременность нужно позаботиться о том, чтобы у Вас была страховка ZUS. Если вы готовы ходить к частному гинекологу и оплачивать визиты, то можете выбрать частного или же наблюдаться у двух. Можете быть у гинеколога на NFZ и к частному гинеколога можете ходить по своим каким-то делам. Здесь никто Вас не будет ругать за это. Но вы должны понимать, что роды это тоже дорогая процедура. Но если вы застрахованы, если вы платите медицинские складки в ZUS, то для Вас это будет бесплатно. По закону либо муж, либо жена если они не работающие, то могут быть вписаны в страхование своего мужа или своей жены, так же как и дети. Тогда вы автоматически становитесь застрахованными на территории Польши. Можете наблюдать всю свою беременность в Польше абсолютно бесплатно, в том числе и рожать. Около 6 тысяч золотых будут стоять роды в роддоме для незастрахованных женщин. Но это только сами роды. Возможно это будет чуть-чуть больше или меньше в зависимости от самой больницы. Медицинская система в Польше устроена таким образом. Хоть и есть государственные больницы, но они живут, как частные предприятия. То есть они получают от NFZ деньги за выполненные процедуры. По этому больницы стараются работать над своим качеством и оборудованием, чтобы пациентки, например, Вы можете выбрать любую больницу на территории Польши. По этому больницы стараются, чтобы у них были хорошие специалисты, хорошее оборудование для того, чтобы пациентки выбирали их больницу например для родов. 

Jeśli planujesz ciążę, upewnij się, że masz ubezpieczenie ZUS. Jeśli jesteś gotowa udać się do prywatnego ginekologa i zapłacić za wizytę, możesz wybrać prywatną wizytę lub być obserwowana przez dwie osoby. Możesz odwiedzić ginekologa w NFZ i możesz udać się do prywatnego ginekologa. Nikt cię za to nie oskarży, ale musisz zrozumieć, że poród to również kosztowna procedura. Ale jeśli jesteś ubezpieczony, jeśli płacisz składki medyczne w ZUS, to dla ciebie będzie to darmowe. Zgodnie z prawem mąż lub żona, jeśli nie są zatrudnieni, mogą być objęci ubezpieczeniem współmałżonka, dotyczy to też dzieci. Wtedy automatycznie zostajesz ubezpieczony w Polsce. Całą ciążę w Polsce możesz zbadać się całkowicie za darmo, łącznie z porodem. Dla  nieubezpieczonych kobiet poród w szpitalu będzie kosztowa

około 6 tysięcy złotych, ale to tylko sam poród. Być może będzie to trochę więcej, w zależności od szpitala. W ten sposób zorganizowany jest system medyczny w Polsce. Chociaż istnieją szpitale rządowe, działają one jak prywatne przedsiębiorstwa. Oznacza to, że za wykonane procedury otrzymują pieniądze z NFZ. Dlatego szpitale starają się pracować nad swoją jakością i wyposażeniem, aby pacjenci mogli wybrać dowolny szpital w Polsce. Dlatego też szpitale starają się mieć dobrych specjalistów, dobry sprzęt, aby pacjentki mogły wybrać swój szpital.

В Польше сейчас возможный аборт только в случае если угрожает это жизни женщины. Например, это могут быть внематочные беременности, беременность в рубце после кесаревого сечения. Или сама беременность вследствие того, что у женщины есть какие-то соматические проблемы может привести к тому, что женщина умрёт. Тогда консилиумом, это очень сложно доказать, но если консилиумом все таки подписывается такая бумага, да такую беременность можно прервать. На самом деле я не была против предыдущей интерпретации этого закона. В Польше раньше можно было сделать аборт до 12 недель, если женщину изнасиловали. Если угрожал жизни женщины можно было сделать аборт, а также если были патологии у самого плода тоже можно было прервать беременность. И тут достаточно лояльные сроки это было 24 недели. Был еще нормальный запас для диагностики, чтобы понять нужно ли делать, влияет ли этот порок на то будет ли жить ребёнка и как это может влиять на женщину. Но с тем, что сейчас делают если я говорю, как гинеколог, то я болею в принципе за женщин. Я болею за женщин почему, потому что нужно 9 месяцев выдержать все эти изменения. Матка увеличивается, кровообращение увеличивается, меняется работа сердечно-сосудистой системы, нервной системы – это всё нужно в себе выносить. Женщина всегда имеет риск. У 80 % случаев беременность протекает нормально и сама может родить эта женщина, даже без какой-либо акушерской помощи. Если например мы знаем заведомо, что ребёнок не жизнеспособный, что он родиться и проживет возможно месяц. Во-первых, государство потратить деньги, за то, чтобы пробовать выхаживать таких детей у которых нет будущего. Мы ещё подвергаем женщину на все возможные риски связанные с беременностью. То есть по сути дела ей, как инкубатор нужно выносить эту беременность, родить и ничего не получить. С медицинской точки зрения мы наоборот женщине делаем хуже. 

W Polsce aborcja jest teraz możliwa tylko wtedy, gdy zagraża życiu kobiety. Na przykład może to być ciąża pozamaciczna, ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim. Albo sama ciąża ze względu na to, że kobieta ma jakieś problemy somatyczne, może doprowadzić do tego, że kobieta umrze. Wtedy przez radę lekarską, bardzo trudno to udowodnić, ale podpisuje się dokument świadczący o tym, że taką ciążę można przerwać. W rzeczywistości nie byłam przeciwniczką wcześniejszej interpretacji tego prawa. Wtedy w Polsce w przypadku gwałtu można było przeprowadzić  aborcję do 12 tygodnia. Jeśli życie kobiety było zagrożone, można było dokonać aborcji, a także jeśli w samym płodzie występowały jakieś patologie. Był to dość lojalny okres, 24 tygodnie. Wciąż było normalne zaopatrzenie w diagnostykę, aby zrozumieć, czy trzeba to robić, czy ta wada wpływa na to, czy dziecko będzie żyło i jak może to wpłynąć na kobietę. Ale to, co teraz się dzieje – mówię jako ginekolog – to kibicuję kobietom. Kibicuję kobietom, dlatego że wszystkie te zmiany trzeba znosić przez 9 miesięcy. Powiększa się macica, zwiększa się krążenie krwi, zmienia się praca układu sercowo-naczyniowego i nerwowego – to wszystko trzeba znosić w sobie. Kobieta zawsze ma ryzyko. W 80% przypadków ciąża przebiega normalnie i ta kobieta może rodzić, nawet bez pomocy położniczej. Jeśli wiemy na pewno, że dziecko jest niezdolne do życia, że ​​urodzi się i może żyć przez miesiąc, po pierwsze, państwo będzie wydawać pieniądze na opiekę nad takimi dziećmi, które nie mają przyszłości. Wciąż narażamy kobietę na wszelkie możliwe zagrożenia związane z ciążą. Oznacza to, że kobieta jako inkubator musi znosić tę ciążę, urodzić i nic nie dostać w zamian. Z medycznego punktu widzenia wręcz przeciwnie, pogarszamy sytuację kobiety. 

Начав работать здесь в местной больнице я поняла, что у меня достаточно много перспектив, в том числе я могу пойти и на перинатальную диагностику, которой занималась в Украине перед переездом. И это достаточно интересная область. Не знаю, что Вам ответить. Есть перспективы и в одну сторону и в другую и когда эти перспективы расширяться. Иногда ты теряешься с чётким видением того, кем ты себя видишь через 5 лет. 

Podejmując pracę w miejscowym szpitalu, zdałam sobie sprawę, że mam sporo perspektyw, m.in. mogę udać się na diagnostykę okołoporodową, którą zajmowałam się w Ukrainie przed przeprowadzką. I to jest ciekawy obszar. Nie wiem, co odpowiedzieć na pytanie. Rosnące perspektywy są zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku. Czasami gubisz się z jasną wizją tego, jak widzisz siebie za 5 lat. 

TRZECIA DAWKA SZCZEPIONKI JUŻ DOSTĘPNA 

Від 2 листопада люди старше18 років можуть отримати третю дозу щеплення, за умови, що від вже минуло 6 місяців після їх повної вакцинації. 

Od 2 listopada osoby powyżej 18. roku życia mogą otrzymać trzecią dawkę szczepionki pod warunkiem, że od ich pełnego zaszczepienia minęło 6 miesięcy. 

Дар’я Бажкова зробила щеплення після зараження коронавірусом і переконана, що варто вакцинуватися також третьою дозою.

Daria Bazhkova zaszczepiła się po tym, jak zachorowała na koronawirusa i jest przekonana, że warto zaszczepić się także trzecią dawką. 

Скажу вам так, що краще вже защепитися, а потім може перехворіти, але перехворіти набагато легшею Є набагато менші шанси перехворіти важко і потрапити до реанімації, тому що щеплення зберігає ваше здоровя – говорить Дарія Бажкова.

Powiem Ci, że lepiej się zaszczepić, a potem zachorować, ale zachorować znacznie lżej. Szanse na ciężkie zachorowanie i trafienie na oddział intensywnej terapii są znacznie mniejsze, bo szczepienie chroni zdrowie – mówi Daria Bazkowa.

Через 180 днів після повної вакцинації в онлайн-кабінеті пацієнта автоматично зявиться медичне направлення на додаткову дозу вакцинації.

Po upływie 180 dni od pełnego zaszczepienia się w Internetowym koncie pacjenta automatycznie pojawia się skierowanie lekarskie na dodatkową dawkę szczepienia. 

Tak, od pełnego cyklu szczepień, czyli jeżeli to jest szczepionka dwudawkowa od drugiej dawki. Jeżeli jednodawkowa to od tej dawki musi minąć dokładnie 6 miesięcy. Jeżeli chodzi o nasze przewidywania to w naszym punkcie szczepień wykonaliśmy 150 tys. szczepień między połową maja a pierwszym lipca, więc największe zainteresowania spodziewamy się od połowy lipca do 1 stycznia 2022 roku – mówi dr Edwin Kuźnik, koordynator szczepień na Covid-19 w USK we Wrocławiu. 

Так, від повного курсу вакцинації, тобто якщо це дводозова вакцина від другої дози. Якщо одноразова доза, то вона повинна бути рівно 6 місяців від цієї дози. Що стосується наших прогнозів, то ми виконали 150 000 на нашому пункті вакцинації. вакцинації з середини травня до першого липня, тому ми очікуємо найбільшого інтересу з середини липня до 1 січня 2022 року – каже Едвін Кузнік, координатор вакцинації від Covid-19 в USK у Вроцлаві.

Вакцини доступні в лікарнях, аптеках, торгових центрах та на робочих місцях. Записатися на третю дозу вакцинації можна зателефонувавши на безкоштовну гарячу лінію 989 або надіславши SMS із написом «SzczepimySie» на номер 880-333-333 або через веб-сайт www.pacjent.gov.pl. Для бустерної дози використовуються вакцини Pfizer і Moderna. Щеплення безкоштовні і доступні кожному, тому нині, коли четверта хвиля прискорюється дуже швидкими темпами, варто скористатися цією можливістю.

W tej chwili szczepionki są dostępne w placówkach medycznych, aptekach, galeriach handlowych oraz miejscach pracy. Cały czas można zgłosić się też na szczepienie trzecią dawką za pomocą bezpłatnej infolinii 989 lub wysyłając SMS o treści „SzczepimySie” na numer 880-333-333 lub na stronie www.pacjent.gov.pl. Do dawki przypominającej stosowane są szczepionki Pfizer i Moderna. Szczepienia są darmowe i dostępne dla wszystkich, dlatego w czasie kiedy czwarta fala rozpędza się w bardzo szybkim tempie, warto skorzystać z tej możliwości. 

Uważam, że należałoby wprowadzić rozwiązania, które regulowałyby nasze życie podczas pandemii. Jedną z reguł jest to, że osoby niezaszczepione nie powinny bezkarnie korzystać ze wszystkich obszarów życia codziennego. Rozwiązania są bardzo proste – można się za darmo zaszczepić, można nie korzystać z tych obszarów, albo trzeba się testować. Testy są powszechnie dostępne, tylko trzeba za nie zapłacić – mówi prof. Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog USK we Wrocławiu. 

Я вважаю, що слід запровадити рішення, які б регулювали наше життя під час пандемії. Одне правило: нещеплені люди не повинні безкарно використовувати всі сфери повсякденного життя. Рішення дуже прості – ви можете зробити щеплення безкоштовно, ви можете не користуватися цими зонами, або ви повинні перевірити себе. Тести широко доступні, за них треба лише платити – каже проф. Ярослав Дробнік, головний епідеміолог Податкової служби у Вроцлаві.

Подібні обмеження вже діють у багатьох європейських країнах. Від початку грудня діють обмеження у зв’язку з появою нового варіанта вірусу – омікрон. Дослідження ізраїльської лікарні Тель-Хашомер показують, що третя доза вакцини Pfizer краще захищає від коронавірусної інфекції.

W wielu krajach europejskich działają już podobne restrykcje. Od końca listopada zostały wprowadzone nowe ograniczenia w związku z pojawieniem się nowego wariantu wirusa – omikrona. Z badań izraelskiego szpitala Tel Hashomer wynika, że trzecia dawka szczepionki Pfizera lepiej chroni przed zarażeniem koronawirusem. 

Ilu jeszcze ludzi musi zachorować, zostać kalekami, umrzeć, żeby w końcu w tym kraju ktoś zaczął podejmować decyzje, a ludzie zrozumieli, że nie żyjemy na bezludnej wyspie, tylko wśród innych osób i należy szanować ich prawa, ich zdrowie i prawo do bezpieczeństwa – mówi prof. Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog USK we Wrocławiu. 

Скільки ще людей має захворіти, покалічитися, померти, щоб нарешті хтось у цій країні почав приймати рішення, і люди зрозуміли, що ми живемо не на безлюдному острові, а серед інших людей, і їхні права, їхнє здоров’я і право на безпеку треба поважати – каже проф. Ярослав Дробнік, головний епідеміолог Податкової служби у Вроцлаві.

В Україні, Чехії та Франції складно пересуватися без сертифікату, тому великим плюсом для бажаючих подорожувати є те, що після вакцинації третьою дозою польський сертифікат covid буде продовжений на рік.

W Ukrainie, Czechach oraz Francji bez certyfikatu trudno się poruszać, dlatego dużym plusem dla osób, które chcą podróżować jest to, że po zaszczepieniu trzecią dawką o rok zostanie wydłużony polski certyfikat covidowy. 

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy