Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 114

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do obejrzenia 115. odcinka programu "Dzień dobry we Wrocławiu".

Вітаємо. Ви дивитесь програму «Доброго ранку у Вроцлаві» де дізнаєтесь багато цікавої, а головне – корисної інформації, зокрема про те, як підтвердити статус інвалідності у Польщі. Також ми розповімо про сімейну фінансову допомогу від Міського осередку соціальної допомоги. На сам кінець, про гру Cash Flow у Переході діалогу. Мене звати Анастасія Бойко. Запрошуємо до перегляду. 

Witamy. Oglądacie państwo program „Dzień dobry we Wrocławiu”, z którego dowiedzą się państwo wielu ciekawych i co najważniejsze – przydatnych informacji, w tym o uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności. Powiemy także o zasiłku rodzinnym od MOPS-u. Na koniec porozmawiamy o grze Cash Flow w Przejściu Dialogu. Nazywam się Anastazja Bojko. Zapraszam do oglądania.

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY

Від початку повномасштабної війни в Україні до Польщі виїхали багато осіб, серед них є особи зі статусом інвалідності. Цей статус також можна підтвердити у Польщі, але для цього треба зібрати пакет документів та відповідати польським вимогам.

Od początku wojny na pełną skalę w Ukrainie wiele osób wyjechało do Polski, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Status ten można również potwierdzić w Polsce, ale wymaga to posiadanie listy dokumentów oraz zgodności z polskimi wymogami.

Перший крок з підтвердження статусу – реєстрація у польській медичній установі задля отримання направлення до профільного спеціаліста, який може встановити тип інвалідності. 

Pierwszym krokiem do potwierdzenia statusu jest zarejestrowanie się w polskiej placówce medycznej w celu otrzymania skierowania do specjalisty, który jest w stanie określić rodzaj niepełnosprawności.

-Головною проблемою є те, що черги до вузьких спеціалістів у Польщі є досить довгими. Після того, як людина отримала скерування до профільного спеціаліста, до того моменту, як людина до цього спеціаліста потрапить може пройти навіть декілька місяців, це залежить від діагнозу і так далі. Коли вже є довідка від профільного спеціаліста треба зауважити, що ця довідка дійсна тільки 30 днів, тобто протягом цього часу людина повинна вже звернутися з заявою про підтвердження інвалідності. Після того, як подана заява, у комісії є місяць для того, щоб викликати людину на цю комісію, якщо якісь складні випадки, або якісь будуть обставини, які спочатку не були передбаченні – то цей термін може продовжитися до 2-ох місяців, після того, як людина пройшла комісію, то комісія має 14 днів для винесення рішення, – каже Олена Гонська, Інститут Прав Мігрантів.

-Głównym problemem jest to, że kolejki do specjalistów w Polsce są dość długie. Po otrzymaniu skierowania do specjalisty oczekiwanie na wizytę może trwać kilka miesięcy, w zależności od diagnozy itp. Gdy dana osoba posiada zaświadczenie od specjalisty, należy zauważyć, że zaświadczenie to jest ważne tylko przez 30 dni, co oznacza, że w tym czasie osoba musi już złożyć wniosek o potwierdzenie niepełnosprawności. Po złożeniu wniosku komisja ma miesiąc na wezwanie osoby na komisję, w przypadku skomplikowanych przypadków lub okoliczności, które nie były początkowo przewidziane, okres ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, a po przejściu osoby przez komisję, ma ona 14 dni na podjęcie decyzji – mówi Olena Gonska, Instytut Praw Migrantów.

Головне, щоб лікар спеціалізувався у відповідній галузі по відношенню до типу інвалідності особи, яка хоче її підтвердити, однак це далеко не весь процес.

Najważniejsze jest, aby lekarz specjalizował się w odpowiedniej dziedzinie w odniesieniu do rodzaju niepełnosprawności osoby, która chce ją potwierdzić, ale nie jest to cały proces.

-Основні документи, які потрібно –  це, по-перше, документ, який підтверджує особу, це довідка про надання номеру песель, довідка від вузького спеціаліста, про якого ми вже говорили, і подана заява, – каже Олена Гонська, Інститут Прав Мігрантів.

-Głównymi wymaganymi dokumentami są, po pierwsze, dokument potwierdzający tożsamość, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, zaświadczenie od specjalisty, o którym już wspomnieliśmy oraz wniosek – mówi Olena Gonska, Instytut Praw Migrantów.

Для того, щоб отримати довідку від профільного спеціаліста бажано, щоб у людини були документи підтверджуючі її діагноз в Україні, а також всі довідки та заключення лікарів.

Aby uzyskać zaświadczenie od specjalisty pożądane jest, aby dana osoba posiadała dokumenty potwierdzające jej diagnozę w Ukrainie, a także wszystkie zaświadczenia i raporty medyczne.

Треба зауважити, що ці документи повинні бути перекладені польською мовою присяжним перекладачем, –  каже Олена Гонська, Інститут Прав Мігрантів.

-Należy zauważyć, że dokumenty te muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego –  mówi Olena Gonska, Instytut Praw Migrantów.

Підтвердити статус може кожний іноземець, який перебуває у Польщі на підставі дозволу на перебування або особа зі статусом УКР.

Każdy cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt lub osoba posiadająca status UKR może uzyskać orzeczenie.

-Osoba, która przybywa tutaj bez statusu UKR musi mieć kartę pobytu, aktualną kartę pobytu lub pieczątkę wbitą, i tak samo, jak obywatele Polski, składa wniosek o wydanie orzeczenia, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, a także dokumentację medyczną – mówi Magdalena Tuligłowska, Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności .

-Людина, яка приїжджає сюди без статусу UKR, повинна мати карту перебування, поточну карту перебування або штамп, і так само, як і громадяни Польщі, подати заяву, медичну довідку про стан здоров’я та медичну документацію, – каже Магдалена Тулігловська, Коміссія з оцінки інвалідності. 

Оформити інвалідність можна не тільки особі віком від 16 років, а також малечі. 

Nie tylko osoby w wieku 16 lat i starsze, ale także dzieci mogą ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawność.

Tak samo jak w przypadku obywateli polskich – wniosek składa rodzic, czyli wypełnia wniosek o wydaniu orzeczenia. Tutaj nic się nie różni, w ogóle czy to osoba dorosła, czy dziecko. Musi być złożony wniosek o wydaniu orzeczenia, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, a także przetłumaczona dokumentacja medyczna – mówi Magdalena Tuligłowska, Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności .

Це так само, як і для громадян Польщі – батьки подають заяву, тобто заповнюють заяву про надання довідки. Тут взагалі нічого не відрізняється, чи це дорослий, чи дитина. Має бути заява про видачу довідки, довідка від лікаря про стан здоров’я та перекладена медична документація, – каже Магдалена Тулігловська, Коміссія з оцінки інвалідності. 

Завдяки підтвердженню статусу, людина має можливість користатися з різних пільг, наприклад з безкоштовного або пільгового проїзду міським транспортом. Усе залежить від групи визначеної інвалідності.

Potwierdzając status dana osoba może korzystać z różnych przywilejów, takich jak bezpłatne lub ulgowe przejazdy środkami transportu publicznego. Wszystko zależy od rodzaju niepełnosprawności.

-Всі пільги, всі допомоги призначаються так само комісією, яка підтверджує інвалідність. Дуже багато залежить від того, який ступінь інвалідності, які саме знижки, або пільги людина має – в кожному конкретному випадку можуть бути різні, – каже Олена Гонська, Інститут Прав Мігрантів.

-Wszystkie świadczenia, wszystkie ulgi, są również przydzielane przez komisję, która potwierdza niepełnosprawność. Dużo zależy od stopnia niepełnosprawności, rodzaju zniżek lub świadczeń, jakie posiada dana osoba – w każdym przypadku mogą być one różne –  mówi Olena Gonska, Instytut Praw Migrantów.

В Інституті Прав Мігрантів запевняють, що майже щодня до них приходять люди задля отримання допомоги у заповненні заяви на підтвердження інвалідності. Найбільша проблема – різниця між українською та польською системами.

Instytut Praw Migrantów zapewnia, że niemal codziennie zgłaszają się do nich osoby z prośbą o pomoc w wypełnieniu wniosku o potwierdzenie niepełnosprawności. Największym problemem jest różnica między ukraińskim a polskim systemem.

– Проблема в тому, що не всі групи інвалідності, які є в Україні можна підтвердити в Польщі. По-перше є різниця між групами інвалідності і не всі українські групи мають підтвердження, мають аналоги в польській медичній системі. – каже Олена Гонська, Інститут Прав Мігрантів.

– Problem polega na tym, że nie wszystkie grupy niepełnosprawności istniejące w Ukrainie można potwierdzić w Polsce. Po pierwsze, istnieje różnica między grupami niepełnosprawności i nie wszystkie ukraińskie grupy mają potwierdzenie, mają odpowiedniki w polskim systemie medycznym – mówi Olena Gonska, Instytut Praw Migrantów.

Щоб подати заяву на підтвердження статусу інвалідності треба звернутися до Міського осередку соціальної допомоги.

Aby ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

ZASIŁEK RODZINNY

Родини з України можуть звернутись до Міського осередку соціальної допомоги та подати заяву на грошові виплати. Це можуть зробити родини з дітьми віком до 18-ти років, а подекуди – до 24-ьох. 

Rodziny z Ukrainy mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Mogą to zrobić rodziny z dziećmi w wieku do 18 lat, a w niektórych przypadkach do 24 lat.

-Zasiłek rodzinny jest takim wsparciem z myślą o państwa wychowywania dzieci. Na pokrycie takich podstawowych wydatków do zasiłku rodzinnego również przysługują różne wydatki, na przykład, jeżeli ktoś pobiera zasiłek rodziny, przebywa na urlopie wychowawczym, bądź drugi z rodziców dziecka nie żyje, bądź taki dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu kształcenia rehabilitacji, jeżeli dziecko legitymuje się, jest zaliczone do osób niepełnosprawnych – mówi Natalia Siekierka, kierowniczka działu świadczeń MOPS.

-Сімейна допомога – це така підтримка з державного бюджету на виховання дітей. На покриття базових потреб існують різні виплати, які покривають основні витрати, наприклад, якщо хтось отримує сімейну допомогу, перебуває у відпустці по догляду за дитиною, або другий з батьків дитини помер, також, є допомога на початок навчання в школі, допомога на реабілітацію, якщо дитина має довідку про інвалідність, – каже Наталя Сікерка, керівниця відділу свідчень Міського Осередку Соціальної Допомоги. 

Кожна особа має можливість скористатись з допомоги, якщо вона відповідає певним критеріям. Основний з них – відповідність доходу, зазначеному в умовах отримання фінансування. Це стосується, як громадян України, так і громадян Польщі.

Z pomocy może skorzystać każdy kto spełnia określone kryteria. Głównym z nich jest to, że dochód spełnia warunki określone w warunkach otrzymania dofinansowania. Dotyczy to zarówno obywateli Ukrainy, jak i Polski.

-W przypadku obywateli Ukrainy, mogą oni ubiegać się zarówno ci obywatele, którzy jeszcze przed konfliktem zbrojnym przybywali na terytorium Polski, najczęściej na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy, bo takich osób mamy najwięcej, i tutaj mają identyczne warunki do spełnienia, jak obywatele Polski, czy obywatele Unii Europejskiej –  mówi Natalia Siekierka, kierowniczka działu świadczeń MOPS.

-У випадку з громадянами України можуть подавати заяви і ті, хто прибув на територію Польщі до збройного конфлікту, як правило, на підставі карти перебування з доступом до ринку праці, оскільки ми маємо найбільшу кількість таких людей, і тут вони мають ідентичні умови, які повинні виконувати, як громадяни Польщі або ЄС, – каже Наталя Сікерка, керівниця відділу свідчень Міського Осередку Соціальної Допомоги. 

Особам, які виїхали до Польщі у звязку з повномасштабним вторгненням Росії на території України, пропонується спрощена процедура подачі документів на оформлення допомоги. У випадку, якщо один з батьків залишається в Україні, то його доходи не враховуються при поданні заяви. Головна умова – дохід родини у переліку на кожну її особу не має перевищувати 674 злотих на місяць.

Osoby, które przeprowadziły się do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę na pełną skalę, mają możliwość skorzystania z uproszczonej procedury ubiegania się o pomoc. Jeśli jeden z rodziców pozostaje w Ukrainie, jego dochód nie jest brany pod uwagę przy składaniu wniosku. Głównym warunkiem jest to, aby dochód rodziny na liście na każdą osobę nie przekraczał 674 zł miesięcznie.

-Większość tych osób, które przyjeżdża tutaj z Ukrainy, oni po prostu nie mają dochodu, więc się kwalifikują do zasiłku rodzinnego, bo te dochody są zerowe, bo nawet jeżeli ktoś pracował przed przyjazdem do Polski, tam, no to tutaj ten dochód bez żadnych dodatkowych już dokumentów, tylko na podstawie takiego oświadczenia przyjmujemy, jako dochód utracony. Zasiłek jest nieduży. Najniższa kwota na najmniejsze dziecko to jest 95 złotych, potem w zależności od tego ile to jest dzieci, jakby w jakim wieku są dzieci, więc te kwoty są bardzo zróżnicowane, ale nie są to zbyt wysokie kwoty –  mówi Natalia Siekierka, kierowniczka działu świadczeń MOPS.

-Більшість цих людей, які приїжджають сюди з України, просто не мають доходу, тому вони претендують на сімейну допомогу, тому що їхній дохід дорівнює нулю, тому що навіть якщо хтось працював до приїзду в Польщу, навіть якщо він там працював, тут ми приймаємо цей дохід як втрачений дохід без будь-яких додаткових документів, просто на підставі такої заяви. Допомога не є великою. Найменша сума – сума на дитину до п’яти років – 95 злотих, а далі залежить від того, скільки дітей, скільки їм років, тому ці суми дуже різноманітні, але вони не дуже високі, – каже Наталя Сікерка, керівниця відділу свідчень Міського Осередку Соціальної Допомоги. 

Сімейна допомога призначена для часткового покриття коштів для утримання дитини. Розгляд заявки відбувається досить швидко.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Proces składania wniosków jest dość szybki.

-My na bieżąco rozpatrujemy te wnioski, jakby tutaj nie ma dużego okresu oczekiwania. Jeżeli wymaga to wyzwania o jakiś tam brakujący dokument do procesowania, no to już w zależności od tego kiedy ta osoba załatwi jakieś formalności, ale decyzji są wydawane na bieżąco –  mówi Natalia Siekierka, kierowniczka działu świadczeń MOPS.

Ми обробляємо ці заяви на постійній основі, тому період очікування не є тривалим. Якщо для обробки заяви потрібно якийсь документ, якого не вистачає, то це залежить від того, коли людина виконає певні формальності, але рішення приймаються на постійній основі, – каже Наталя Сікерка, керівниця відділу свідчень Міського Осередку Соціальної Допомоги. 

Задля отримання більш детальної інформації можна звернутися до Міського осередку соціальної допомоги, або ж зайти на їхню офіційну сторінку за адресою mops.pl.

Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub odwiedzić jego oficjalną stronę internetową pod adresem mops.pl.

CASH FLOW W PRZEJŚCIU DIALOGU

Шукаєте активності на вихідні дні і не знаєте куди піти? Тож запрошуємо вас до переходу діалогу, саме тут Вроцлавський центр соціального розвитку щомісяця організовує гру Cash Flow, яка спрямована для дітей від 13-ти років та для дорослих.

Szukasz jakiejś aktywności w weekend i nie wiesz gdzie się udać? Zapraszamy więc do Przejścia Dialogu, gdzie Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego co miesiąc organizuje grę Cash Flow, która skierowana jest do dzieci od 13. roku życia i do dorosłych.

Це фінансова освітня гра, яка спрямована і до дітей, і до підлітків, і для молоді, і для дорослих і вона дає можливість удосконалити свої навички управління особистими фінансами, – каже Валентина Маюрченко, консультантка пункту WroMigrant. 

-Jest to gra edukacyjna skierowana do dzieci, nastolatków, młodzieży i dorosłych, która daje im możliwość doskonalenia umiejętności zarządzania finansami osobistymi – mówi Valentyna Maiurchenko, konsultantka punktu WroMigrant.

Вроцлавський центр соціального розвитку проводять такі ігри раз на місяць, але у зв’язку з періодом відпусток та канікул у школярів та студентів кількість буде збільшена. У грі можуть брати участь не тільки дорослі, але і діти. 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego organizuje takie rozgrywki raz w miesiącu, ale w związku z okresem wakacyjnym oraz feriami szkolnymi i akademickimi, liczba gier zostanie zwiększona. W zabawie mogą wziąć udział nie tylko dorośli, ale również dzieci.

-Особистий досвід проведення ігор у дітей віком від 8-ми років практично, тобто від 2 класу діти вже можуть грати в ігри такого плану, але просто трошки різні. Тут ми проводимо гри від 13-ти років, ну, і як кажуть, до 100, – каже Валентина Маюрченко, консультантка пункту WroMigrant.

-Osobiste doświadczenie w prowadzeniu gier z dziećmi w wieku od 8. lat, czyli od drugiej klasy, dzieci mogą już grać w tego rodzaju gry, ale są one po prostu trochę inne. Tutaj prowadzimy gry od 13. roku życia, no i jak się mówi, do 100 – mówi Valentyna Maiurchenko, konsultantka punktu WroMigrant.

Це така гра, яка дає гравцям можливість порозважитись, але також отримати досвід та знання у економічній сфері. Правила доволі прості : кожен учасник на початку гри витягує картку з професією, з якої починається гра.

Jest to gra, która daje graczom możliwość dobrej zabawy, ale także zdobycia doświadczenia i wiedzy w sferze ekonomicznej. Zasady są dość proste: każdy uczestnik na początku gry losuje kartę z zawodem, od którego rozpoczyna grę.

-Задача вийти з малого кола на велике коло, тобто робити певні операції, щось купувати, щось продавати, ставати підприємцем і інвестором і потім вже на великому полі робити досить великі такі інвестиції, вкладення і заробляти пасивний дохід, – каже Валентина Маюрченко, консультантка пункту WroMigrant. 

-Zadanie polega na przejściu z małego kręgu do dużego kręgu, tj. dokonywaniu pewnych transakcji, kupowaniu czegoś, sprzedawaniu czegoś, stawaniu się przedsiębiorcą i inwestorem, a następnie dokonywaniu dość dużych inwestycji i uzyskiwaniu pasywnego dochodu na dużym polu – mówi Valentyna Maiurchenko, konsultantka punktu WroMigrant.

Середня тривалість гри складає віз 3 до 4 годин, відповідно до досвіду та темпу гри учасників. Максимальна кількість людей, які можуть грати одночасно складає 6 осіб. 

Średni czas trwania gry wynosi od 3 do 4 godzin, w zależności od doświadczenia i tempa uczestników. Maksymalna liczba osób, które mogą grać jednocześnie, wynosi 6.

-B принципі, гра вдасться, якщо буде навіть 3 учасника, ну але максимальне це таке оптимальне кількість це 6, – каже Валентина Маюрченко, консультантка пункту WroMigrant. 

-Zasadniczo gra zakończy się sukcesem, jeśli w grze weźmie udział nawet 3 uczestników, ale maksymalna liczba to 6 – mówi Valentyna Maiurchenko, konsultantka punktu WroMigrant.

Якщо ви хочете спробувати пограти у таку гру, потрібно попередньо зареєструватися за формуляром, розміщеним на сторінці WroMigrant.

Jeśli chcesz zagrać w tę grę, musisz dokonać wstępnej rejestracji za pomocą formularza dostępnego na stronie WroMigrant.

Можна знайти посилання на сторінці WroMigrant на фейсбук. Ми виставляємо терміни на кілька попередніх місяців і можна вибрати навіть кілька дат, і прийти тоді на одну з них. Ми, потім, всіх обзвонюємо і повідомляємо, чи було місце, чи не було, чи людина потрапила на цю гру, або запрошуємо на наступну, – каже Валентина Маюрченко, консультантка пункту WroMigrant. 

Link można znaleźć na stronie WroMigrant na Facebooku. Terminy ustalamy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, można nawet wybrać kilka terminów i przyjść na jeden z nich. Potem dzwonimy do wszystkich i dajemy znać, czy było miejsce, czy nie, czy dostali się na tę grę, czy zapraszamy na następną – mówi Valentyna Maiurchenko, konsultantka punktu WroMigrant.

Це була остання новина на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у новому випуску.

To była ostatnia wiadomość na dziś. Dziękujemy, że jesteście państwo z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy