Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 123

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do ogłądania nowego 123. odcinka programu "Dzień dobry we Wrocławiu".
Мої вітання. Мене звати Анастасія Бойко і ви дивитесь программу “Доброго ранку у Вроцлаві”. У сьогоднішній частині ми розповімо про те, які кроки потрібно виконати у випадку втрати цінної речі. Також ми розповімо про мобільного перекладача від Центру підтримки біженців. На сам кінець про безкоштовну психологічну допомогу для мешканців Вроцлава. Запрошуємо до перегляду.

Dzień dobry. Nazywam się Anastazja Bojko i oglądają państwo program “Dzień dobry we Wrocławiu”. W dzisiejszym odcinku powiemy o tym, jakie kroki należy podjąć w przypadku utraty cennego przedmiotu. Porozmawiamy też o tłumaczu mobilnym z Centrum Wsparcia Uchodźców. Na koniec powiemy o bezpłatnej pomocy psychologicznej dla mieszkańców Wrocławia. Zapraszamy do oglądania.

CO ROBIĆ W PRZYPADKU ZGUBIENIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH?

Гаманець, мобільний телефон, ключі від квартири – усі ці речі ми щоденно носимо з собою, однак щоден з нас не застрахований від їх втрати. У такому випадку, якщо ми вже ж таки втратили одну з цих речей ми можемо звернутись до найближчого відділу поліції.

Portfel, telefon komórkowy, klucze do mieszkania – wszystkie te rzeczy nosimy ze sobą na co dzień, ale każdego dnia nie jesteśmy odporni na ich utratę. W takim przypadku, jeśli zgubimy jedną z tych rzeczy, możemy skontaktować się z najbliższą komendą policji.

Варто зазначити, що поліція не є органом, який займається втратою будь-яких документів. Якщо щось подібне трапляється з нами, ми повинні повідомити про втрату таких документів у банк або до консульства. Перелік дій можна дізнатись за посередництвом сторінку dokumentyzastrzezone.pl.

Warto zaznaczyć, że policja nie jest organem, który zajmuje się utratą jakichkolwiek dokumentów. Jeśli coś takiego nam się przydarzy, powinniśmy zgłosić utratę takich dokumentów do banku lub konsulatu. Lista działań znajduje się na stronie dokumentyzastrzezone.pl.

Tam jest dokładna instrukcja co należy zrobić. Jest to zrzeszenie banków polskich, która kiedy otrzyma taką informacje o zagubienie naszych dokumentów przesyła je do wszystkich banków w Polsce po to, aby uniknąć ewentualnie takich sytuacji, kiedy taki dokument mógłby być wykorzystany np. przez jakąś osobę, która chciałaby wyłudzić na nasze dane osobowe jakiś kredyt bądź inne zobowiązanie finansowe  – mówi kom. Wojciech Jabłoński, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Існує чітка інструкція, що потрібно робити. Це асоціація польських банків, яка, коли отримує таку інформацію про втрату наших документів, надсилає її до всіх банків Польщі, щоб уникнути можливих ситуацій, коли такий документ може бути використаний, наприклад, якоюсь особою, яка хотіла б використати наші персональні дані для того, щоб взяти кредит або інші фінансові зобов’язання, – розповідає комісар Войцех Яблоньскі, Головне управління поліції у Вроцлаві.

До поліції варто звертатись тільки у випадку втрати документів внаслідок злочину. Передусім, треба проаналізувати в якому місці могла відбутися крадіжка, щоб передати цю інформації поліції.

Jedynie w przypadku utraty dokumentów w wyniku przestępstwa należy skontaktować się z policją. Przede wszystkim należy przeanalizować, gdzie mogło dojść do kradzieży, aby przekazać te informacje policji.

Dobrze by było mieć jakiś dokument, mimo wszystko, który stwierdza naszą tożsamość, ale jeśli on nam został skradziony no to tutaj nie jesteśmy w stanie posłużyć się żadnym innym dokumentem, wtedy udajemy się do konsulatu i opisujemy całą tą sytuację, ale na samym początku wtedy jesteśmy też uprzedzeni o odpowiedzialności karnej za składania fałszywych zeznań, czyli mówimy wtedy wszystko to na swój temat o co nas poprosi policjant, i policja po przyjęciu takiego pisemnego zawiadomienia będzie wszczynała sprawę właśnie w kierunku odzyskania takich dokumentów – mówi kom. Wojciech Jabłoński, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Було б добре мати якийсь документ, зрештою, який засвідчує нашу особу, але якщо його вкрали, то ми не можемо скористатися жодним іншим документом, тоді ми йдемо в консульство і описуємо всю ситуацію, але на самому початку нас також попереджають про кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення, тобто ми розповідаємо про себе все, що нас просить поліцейський, а поліція, отримавши таке письмове повідомлення, порушить справу про відновлення таких документів, – розповідає комісар Войцех Яблоньскі, Головне управління поліції у Вроцлаві.

Варто зазначити, що немає часового ліміту щодо перебігу справи.

Warto zauważyć, że przebieg sprawy nie jest ograniczony czasowo.

Na początku, oczywiście, policjanci sprawdzają różne miejsca – monitoring, przysłuchują też świadków, którzy by mogli nam wskazać czy też pomóc przy rozwiązaniu takiej sprawy. Później jest taka osoba powiadamiana o tym jakie czynności zostały wszczęte i na jakim etapie jest dana sprawa. Zostaje wysłane do takiej osoby powiadomienie jaki konkretnie policjant się tą sprawą zajmuje, ale na to też jest odpowiedni czas. Mamy tutaj 30 dni na to, żeby przeprowadzić te czynności. Jeśli taki dokument znajdzie się wcześniej no to my będziemy już się kontaktować z tą osobą, która takie zawiadomienie do nas zgłosiła wcześniej – mówi kom. Wojciech Jabłoński, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Спочатку, звичайно, працівники поліції перевіряють різні місця – моніторинг, а також у них є свідки, які могли б вказати або допомогти нам розкрити таку справу. Пізніше особу повідомляють про розпочаті дії і про те, на якому етапі перебуває справа. Такій особі надсилається повідомлення про те, який конкретно співробітник поліції займається її справою, але для цього також є відповідні часові рамки. У нас є 30 днів, щоб здійснити ці дії. Якщо такий документ буде знайдений раніше, ми зв’яжемося з особою, яка подала повідомлення раніше, – розповідає комісар Войцех Яблоньскі, Головне управління поліції у Вроцлаві.

Подібно виглядає ситуація з втратою матеріальних речей, тільки варто перед візитом до поліції також звернутись до бюро знахідок.

Sytuacja z utratą przedmiotów materialnych jest podobna, ale należy również skontaktować się z biurem rzeczy znalezionych przed wizytą na policji.


USŁUGA TŁUMACZENIA MOBILNEGO OD CWU

Багато мігрантів щоденно відвідують різноманітні державні установи, хоча не завжди вдається вільно комунікувати польською мовою. У такому випадку можна звернутись до Центру підтримки біженців та скористатись з послуг мобільного перекладача. 

Wielu migrantów codziennie odwiedza różne instytucje państwowe, choć nie zawsze są w stanie płynnie porozumiewać się w języku polskim. W takim przypadku można skontaktować się z Centrum Wsparcia Uchodźców i skorzystać z usług mobilnego tłumacza.

Центр підтримки біженців пропонує різноманітні послуги, включаючи консультації спеціаліста з профорієнтації, надання психологічної допомоги, комплексну підтримку у вирішенні перших потреб біженців та послуги перекладу. Кожен день, перекладач виконує переклад між польськими фахівцями і українцями, і також надає допомогу в перекладі в державних установах.

Centrum Wsparcia Uchodźców oferuje szereg usług, w tym konsultacje z doradcą zawodowym, pomoc psychologiczną, kompleksowe wsparcie w zaspokajaniu pierwszych potrzeb uchodźców oraz usługi tłumaczeniowe. Każdego dnia tłumacz wykonuje tłumaczenia między polskimi specjalistami a Ukraińcami, a także zapewnia pomoc tłumaczeniową w instytucjach państwowych.

Ważnym aspektem działalności tłumacza jest również wsparcie uchodźców poza punktem, czyli szpitale, kiedy bardzo ciężko jest dogadać się, zwłaszcza osobom starszym, z jakimś lekarzem, z specjalistą medycznym i, właśnie, tłumacz towarzyszy tym osobom – mówi Artur Oskwarek, Centrum Wsparcia Uchodźców.

Важливим аспектом роботи перекладача є також підтримка біженців за межами пункту, тобто лікарні, коли дуже важко порозумітися, особливо людям похилого віку, з якимось лікарем, з медичним фахівцем, і саме перекладач супроводжує цих людей, – розповідає Артур Оскварек, Центр підтримки біженців.

Зазвичай, особи звертаються за допомогою перекладача у разі потреби візиту до правоохоронних органів.

Z reguły osoby korzystają z pomocy tłumacza mobilnego, gdy odwiedzają organy ścigania.

Najczęściej ludzie chcą żebym poszedłem z nimi na policję, ponieważ policja zawsze potrzebuje osoby, która będzie po polsku mówić – mówi Nikita Rozhkov, tłumacz CWU.

Найчастіше люди хочуть, щоб я пішов з ними в поліцію, тому що поліції завжди потрібен хтось, хто знає польську мову, – говорить Микита Рожков, перекладач CWU.

Також у Центрі підтримки біженців можна скористатись з послуги присяжного перекладу, головна умова – перетин кордону після 24 лютого 2022 року.

Centrum Wsparcia Uchodźców oferuje również usługę tłumaczenia przysięgłego, przy czym głównym warunkiem jest przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r.

Osoba musi do nas przyjść, zgłosić się, weryfikujemy dokumenty i wtedy już kierujemy bezpośrednio do tłumacza przysięgłego. Jest to nie więcej niż 5 stron na jedną osobę. Są wymagane dokumenty wyłącznie w języku ukraińskim, tłumacz pracuje z języka ukraińskiego na polski. Nie mogą to być dokumenty stricte medyczne, ponieważ ten tłumacz nie zna się na medycynie – mówi Artur Oskwarek, Centrum Wsparcia Uchodźców.

Людина має прийти до нас, подати заяву, ми перевіряємо документи, а потім вже направляємо безпосередньо до присяжного перекладача. Це не більше 5 сторінок на людину. Документи потрібні тільки українською мовою, перекладач працює з української на польську. Це не можуть бути суто медичні документи, тому що цей перекладач не знається на медицині, – розповідає Артур Оскварек, Центр підтримки біженців.

Мобільний перекладач надається абсолютно безкоштовно. Для скористання цією послугою, потрібно заздалегідь записатися в Центрі підтримки біженців на центральному вокзалі міста Вроцлав або зателефонувати за номером 793 336 708. При цьому необхідно мати при собі документ, який підтверджує вашу особу.

Tłumacz mobilny świadczony jest bezpłatnie. Aby skorzystać z tej usługi, należy wcześniej umówić się na spotkanie w Centrum Wsparcia Uchodźców na Dworcu Głównym we Wrocławiu lub zadzwonić pod numer 793 336 708. Przy sobie należy również mieć dokument potwierdzający tożsamość.

Wiemy jednak, że życie jest życiem i na przykład niektóre sytuacje wymagają pilnego reagowania np. na komisariacie, także policja do nas przychodzi lub inne służby mundurowe i wtedy tłumacz idzie bezpośrednio bez poprzedniego zapisu – mówi Artur Oskwarek, Centrum Wsparcia Uchodźców. 

Однак ми знаємо, що життя є життя і, наприклад, деякі ситуації вимагають термінового реагування, наприклад, у відділку поліції, також до нас приходить поліція або інші силові служби, і тоді перекладач йде безпосередньо без попереднього запису, – розповідає Артур Оскварек, Центр підтримки біженців.

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA

Емоційність, апатія, стрес – з такими станами багато людей стикаються щоденно. У такому випадку можна звертатися до Вроцлавського центру психологічного здоров’я де можна отримати безкоштовну допомогу.

Rozchwianie emocjonalne, apatia, stres – wiele osób zmaga się z tymi dolegliwościami na co dzień. W takim przypadku, można zgłosić się do Wrocławskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc.

Często jest też tak, że różnego rodzaju trudności o charakterze psychicznym wiążą się z tym, że pacjent przeżywa kryzys w innych obszarach swojego życia i często potrzebuje wsparcia w tym, żeby te kryzysy zażegnać albo uzyskać pomoc, jakby ukierunkowanie w tym, co może zrobić, żeby w tych kryzysach pomoc uzyskać i z nich wyjść – podkreśla Ewa Czajkowska, psycholożka, Centrum Zdrowia Psychicznego.

– Також часто буває, що різні види психічних труднощів пов’язані з тим, що пацієнт переживає кризу в інших сферах свого життя і часто потребує підтримки, щоб запобігти цим кризам або отримати допомогу, своєрідний напрямок, що він може зробити, щоб отримати допомогу в цих кризах і відновитися після них, – підкреслює Ева Чайковська, психологиня Центру психічного здоров’я.

Tutaj bym chciał też uwrażliwić rodziny seniorów, że jeżeli tylko cokolwiek zauważamy, że nasza mama, dziadek, babcia mają jakieś kłopoty z takim codziennym funkcjonowaniem, przypominaniem sobie prostych rzeczy, odnajdywaniem zostawionych gdzieś przedmiotów, żeby tej pomocy już szukać szybciej, ponieważ czasami, jak przyjeżdżamy do pacjentów, u których te problemy rozwijają się od wielu lat, no to bywa, że już jest za późno – mówi Damian Siwicki, psychiatra, Centrum Zdrowia Psychicznego.

– Тут я також хотів би звернути увагу родин літніх людей на те, що якщо ми помічаємо, що наша мама, дідусь чи бабуся має певні проблеми з повсякденним функціонуванням, пригадуванням простих речей, пошуком залишених десь предметів, ми повинні звернутися за допомогою раніше, тому що іноді, коли ми приходимо до пацієнтів, які переживають ці проблеми протягом багатьох років, буває вже занадто пізно, – говорить Даміан Сівіцкі, психіатр Центру психічного здоров’я.

Центр психічного здоров’я надає підтримку в інноваційний спосіб, близько до пацієнта та його оточення, тобто у нього вдома.

Centrum Zdrowia Psychicznego udziela wsparcia w sposób innowacyjny, blisko pacjenta i jego środowiska, a więc w jego domu. 

–  My wychodzimy z możliwością leczenia w środowisku pacjenta. Zależy nam na tym, żeby wyjść do pacjenta, żeby dotrzeć do niego, zarówno w sytuacjach, w których pacjent z różnych względów nie może dotrzeć do nas, ale też po to, żeby zobaczyć środowisko, w którym on żyje, w którym on funkcjonuje – dodaje Ewa Czajkowska, psycholożka, Centrum Zdrowia Psychicznego.

-Ми виходимо з можливістю лікування в середовищі пацієнта. Ми прагнемо вийти до пацієнта, достукатися до нього, як у ситуаціях, коли пацієнт з різних причин не може до нас дістатися, так і для того, щоб побачити середовище, в якому він живе, в якому він функціонує, – додає Єва Чайковська, психологиня Центру психічного здоров’я.

Dla mnie to jest w ogóle pewna rewolucja w moim myśleniu o opiece psychiatrycznej. Zauważam teraz jak ogromną wartością jest odwiedzenie pacjenta w jego miejscu zamieszkania. Poszerza to zupełnie kontekst, poznanie na przykład rodziny. Zupełnie zmienia sposób, w jaki ja widzę pacjenta, widzę jego problemy. Pewne rzeczy też są nie do przekazania na wizycie, nawet mimo szczerych chęci ze strony pacjenta. Pewnych rzeczy czasami nie da się przekazać bądź jest to przekaz, który jest obarczony takim błędem, że pacjent to troszkę inaczej przekaże, ja to jeszcze troszkę inaczej zrozumiem – mówi Damian Siwicki, psychiatra, Centrum Zdrowia Psychicznego.

– Для мене це взагалі певна революція в моєму мисленні про психіатричну допомогу. Тепер я помічаю, наскільки цінним є відвідування пацієнта там, де він живе. Це повністю розширює контекст, знайомство з сім’єю, наприклад. Це повністю змінює те, як я бачу пацієнта, бачу його проблеми. Деякі речі також неможливо передати під час візиту, навіть незважаючи на щире бажання пацієнта. Деякі речі іноді неможливо передати або передаються настільки неправильно, що пацієнт передає це трохи по-іншому, а я розумію трохи по-іншому, – розповідає Даміан Сівіцький, психіатр Центру психічного здоров’я.

Всі послуги, що надаються Центром психічного здоров’я, є безкоштовними.

Wszystkie usługi świadczone przez Centrum Zdrowia Psychicznego są bezpłatne. 

W ramach Centrum mamy też taką ofertę zajęć tutaj na miejscu otwartych, właściwie dostępnych dla naszych pacjentów na co dzień. Zajęcia są od poniedziałku do piątku. Obejmują różnego rodzaju aktywności. Raz w tygodniu terapeutka też jedna z naszych tutaj pani psychologów prowadzi zajęcia treningu funkcji poznawczych, która jest dedykowana właśnie osobom w wieku senioralnym. Są to zajęcia, które się cieszą dużą popularnością, bardzo przyjemne, bardzo fajne, często też jakby stają się pretekstem do tego, żeby zacząć uczestniczyć w innych aktywnościach tutaj, które klub proponuje, a jest ich naprawdę wiele, są bardzo ciekawe – podsumowuje Ewa Czajkowska, psycholożka, Centrum Zdrowia Psychicznego.

– В рамках Центру ми також маємо таку пропозицію занять тут, на місці, відкриту, фактично доступну для наших пацієнтів на щоденній основі. Заняття проходять з понеділка по п’ятницю. Вони включають в себе різні види діяльності. Раз на тиждень  терапевткa, одна з наших психоложок, проводить заняття з когнітивного тренінгу, який присвячений людям похилого віку. Ці заняття дуже популярні, дуже приємні, дуже класні, і часто стають приводом для того, щоб почати брати участь в інших заходах, які пропонує клуб, яких дійсно багато є цікавими, – підсумовує Єва Чайковська, психологиня Центру психічного здоров’я.

Це була остання новина на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у новому випуску.

To była ostatnia wiadomość na dziś. Dziękuje, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. 

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy